Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan - Samhällskunskap. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Medielandskap & mediekultur : en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap; Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman, Peter Jakobsson, Sofia Johansson, Per Ståhlberg; 2017
5+ säljare
av Göran Bolin, Stina Bengtsson, Michael Forsman m.fl. (2017)
115 kr
God utbildning i mätningens tidevarv; Gert J. J. Biesta; 2011
-35%
5+ säljare
av Gert J. J. Biesta (2011)
275 kr
Nypris: 417 kr
Vetenskapsteori för lärarstudenter; Ulf Brinkkjaer, Marianne Höyen; 2013
5+ säljare
av Ulf Brinkkjaer, Marianne Höyen (2013)
85 kr
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2012
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2012)
95 kr
Att bli lärare; Eva Insulander, Staffan Selander; 2018
5+ säljare
Att bli lärare Upplaga 1
av Eva Insulander, Staffan Selander (2018)
155 kr
Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap; Paulina De los Reyes, Diana Mulinari; 2005
-45%
5+ säljare
av Paulina De los Reyes, Diana Mulinari (2005)
239 kr
Nypris: 430 kr
Pedagogiskt ledarskap : Om att skapa goda relationer i klassrummet; Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.); 2011
-57%
5+ säljare
av Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.) (2011)
179 kr
Nypris: 409 kr
Utmaningar i en skola för alla; Inger Assarson; 2009
-69%
5+ säljare
av Inger Assarson (2009)
125 kr
Nypris: 393 kr