Populäraste böckerna inom Samhällsvetenskap

Här listar vi de mest populära böckerna inom ämnet Samhällsvetenskap
Samhällsvetenskapliga metoder; Alan Bryman; 2011
5+ säljare
av Alan Bryman (2011)
119 kr
Vetenskapsteori för nybörjare; Torsten Thurén; 2019
-34%
5+ säljare
av Torsten Thurén (2019)
225 kr
Nypris: 339 kr
Reflex Plus; Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid, Erik Nilsson; 2017
-46%
5+ säljare
Reflex Plus Upplaga 2
av Hans Almgren, Anna Furevik, Stefan Höjelid m.fl. (2017)
475 kr
Nypris: 871 kr
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-62%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
155 kr
Nypris: 407 kr
Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed, Henrik Andershed, Gunvor Andersson, Thomas Brante, Morten Ejrnoes, Margareta Hydén, Margaretha Järvinen, Max Koch, Sören Kristiansen, Gunilla Lindén, Sven-Axel Månsson, Lennart Nygren, Ingriid Sahlin, Bengt Starrin, Sune Sunesson, Catherine Tuvblad, Hanna Wikström; 2013
-47%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Anna-Karin Andershed m.fl. (2013)
275 kr
Nypris: 516 kr
Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror; Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt; 2020
-32%
5+ säljare
av Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt (2020)
279 kr
Nypris: 406 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-36%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
289 kr
Nypris: 451 kr
Socialt arbete : en grundbok; Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson, Marcus Knutagård; 2016
-63%
5+ säljare
av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Sune Sunesson m.fl. (2016)
209 kr
Nypris: 558 kr