Tenta vs. Dugga: Enkel guide

1 minuters läsning
Tentamensal

Skillnaden mellan tenta och dugga: En enkel guide

När man studerar vid svenska universitet och högskolor stöter man ofta på begreppen "tenta" och "dugga". Även om båda termerna refererar till examinationer, finns det vissa skillnader mellan dem. I detta blogginlägg kommer vi att utforska dessa skillnader och ge en klarare bild av vad varje term innebär.

Vad är en tenta?

En "tenta" är en förkortning av ordet "tentamen", vilket i grunden betyder en skriftlig examination. Tenta är oftast det avslutande provet i en kurs och syftar till att testa studentens kunskaper av hela kursens innehåll. Den kan vara:

  • Skriftlig: Där studenten svarar på frågor, löser problem eller skriver essäer.
  • Muntlig: Där studenten svarar på frågor muntligt inför en eller flera examinatorer.

Vad är en dugga?

En dugga är oftast en kortare skriftlig examination som fokuserar på en specifik del av en kurs. Duggor används för att:

  • Kontrollera att studenten hänger med i kursen.
  • Ge feedback till studenten om vilka områden som behöver förbättras.
  • Ge läraren en uppfattning om hur väl klassen förstår kursens material.

Huvudskillnader mellan tenta och dugga

  1. Omfattning: Medan en tenta oftast täcker hela kursens innehåll, fokuserar en dugga på en specifik del eller ett specifikt ämne inom kursen.
  2. Syfte: Tenta används för att bedöma studentens övergripande kunskap i en kurs, medan dugga oftast används som ett kontinuerligt bedömningsverktyg under kursens gång.
  3. Varaktighet: Tentor kan vara längre och kräva mer tid, medan duggor oftast är kortare och kan genomföras under en vanlig föreläsningstid.

Både tenta och dugga är viktiga verktyg för att bedöma studenters kunskap och framsteg inom en kurs. Medan tentan ger en övergripande bild av studentens kunskap, ger duggan en mer detaljerad insikt i studentens förståelse av specifika delar av kursen.

2023-10-11