CTG : fosterövervakning i teori och praktik; Malin Holzmann, Maria Jonsson; 2023
endast ny

CTG : fosterövervakning i teori och praktik Upplaga 1

av Malin Holzmann, Maria Jonsson
Bok om fosterövervakning – ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Den här boken går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författarna utgår från olika omständigheter och redogör för åtgärder att vid påverkan på förlossningsförloppet och på fostret till följd av komplikationer som till exempel värksvaghet, feber hos den födande, blödning och mekonium i fostervattnet. Med tydliga exempel, figurer och konkreta råd blir boken ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Syftet med fosterövervakning under förlossning är att tidigt upptäcka tecken på syrebrist hos fostret. Därmed är det möjligt att förebygga syrebrist av så allvarligt slag att den leder till risk för att barnet får kvarstående neurologiska skador eller i värsta fall inte överlever.

Kardiotokografi (CTG) är tillsammans med intermittent auskulation den vanligaste fosterövervakningsmetoden under förlossning. För att förstå det hjärtfrekvensmönster ett foster uppvisar och göra rätt bedömning i varje enskilt fall behövs kunskap om fostrets fysiologi, de fyra parametrarna av fosterhjärtfrekvensen och livmoderkontraktioners effekt på syretillgången till fostret.

Boken vänder sig till barnmorskestudenter och ST-läkare i obstetrik och gynekologi men kan också läsas med behållning av barnmorskor och obstetriker som vill färska upp sin kunskap inom CTG-området.

Författare är Malin Holzmann, docent och överläkare i obstetrik och disputerad inom området CTG och laktatkoncentration hos foster, och Maria Jonsson, professor och överläkare i obstetrik och disputerad inom området värkstimulering och fosterasfyxi under förlossning. Båda har deltagit i det nationella arbetet med 2016/2019 års reviderade CTG-klassificering.

Rättelse s. 99:
I sista stycket i avsnittetAbnormt kontraktionsmönster står följande att läsa: "Om däremot oxytocinstimulering leder till fler än tio värkar per tio minuter ska infusionstakten sänkas eller pausas." Det korrekta är fem värkar per tio minuter vilket också framgår tidigare i avsnittet.
Bok om fosterövervakning – ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Den här boken går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författarna utgår från olika omständigheter och redogör för åtgärder att vid påverkan på förlossningsförloppet och på fostret till följd av komplikationer som till exempel värksvaghet, feber hos den födande, blödning och mekonium i fostervattnet. Med tydliga exempel, figurer och konkreta råd blir boken ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Syftet med fosterövervakning under förlossning är att tidigt upptäcka tecken på syrebrist hos fostret. Därmed är det möjligt att förebygga syrebrist av så allvarligt slag att den leder till risk för att barnet får kvarstående neurologiska skador eller i värsta fall inte överlever.

Kardiotokografi (CTG) är tillsammans med intermittent auskulation den vanligaste fosterövervakningsmetoden under förlossning. För att förstå det hjärtfrekvensmönster ett foster uppvisar och göra rätt bedömning i varje enskilt fall behövs kunskap om fostrets fysiologi, de fyra parametrarna av fosterhjärtfrekvensen och livmoderkontraktioners effekt på syretillgången till fostret.

Boken vänder sig till barnmorskestudenter och ST-läkare i obstetrik och gynekologi men kan också läsas med behållning av barnmorskor och obstetriker som vill färska upp sin kunskap inom CTG-området.

Författare är Malin Holzmann, docent och överläkare i obstetrik och disputerad inom området CTG och laktatkoncentration hos foster, och Maria Jonsson, professor och överläkare i obstetrik och disputerad inom området värkstimulering och fosterasfyxi under förlossning. Båda har deltagit i det nationella arbetet med 2016/2019 års reviderade CTG-klassificering.

Rättelse s. 99:
I sista stycket i avsnittetAbnormt kontraktionsmönster står följande att läsa: "Om däremot oxytocinstimulering leder till fler än tio värkar per tio minuter ska infusionstakten sänkas eller pausas." Det korrekta är fem värkar per tio minuter vilket också framgår tidigare i avsnittet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2023
ISBN: 9789177412717
Förlag: Gothia Kompetens AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 230 st
Bok om fosterövervakning – ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Den här boken går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författarna utgår från olika omständigheter och redogör för åtgärder att vid påverkan på förlossningsförloppet och på fostret till följd av komplikationer som till exempel värksvaghet, feber hos den födande, blödning och mekonium i fostervattnet. Med tydliga exempel, figurer och konkreta råd blir boken ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Syftet med fosterövervakning under förlossning är att tidigt upptäcka tecken på syrebrist hos fostret. Därmed är det möjligt att förebygga syrebrist av så allvarligt slag att den leder till risk för att barnet får kvarstående neurologiska skador eller i värsta fall inte överlever.

Kardiotokografi (CTG) är tillsammans med intermittent auskulation den vanligaste fosterövervakningsmetoden under förlossning. För att förstå det hjärtfrekvensmönster ett foster uppvisar och göra rätt bedömning i varje enskilt fall behövs kunskap om fostrets fysiologi, de fyra parametrarna av fosterhjärtfrekvensen och livmoderkontraktioners effekt på syretillgången till fostret.

Boken vänder sig till barnmorskestudenter och ST-läkare i obstetrik och gynekologi men kan också läsas med behållning av barnmorskor och obstetriker som vill färska upp sin kunskap inom CTG-området.

Författare är Malin Holzmann, docent och överläkare i obstetrik och disputerad inom området CTG och laktatkoncentration hos foster, och Maria Jonsson, professor och överläkare i obstetrik och disputerad inom området värkstimulering och fosterasfyxi under förlossning. Båda har deltagit i det nationella arbetet med 2016/2019 års reviderade CTG-klassificering.

Rättelse s. 99:
I sista stycket i avsnittetAbnormt kontraktionsmönster står följande att läsa: "Om däremot oxytocinstimulering leder till fler än tio värkar per tio minuter ska infusionstakten sänkas eller pausas." Det korrekta är fem värkar per tio minuter vilket också framgår tidigare i avsnittet.
Bok om fosterövervakning – ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Den här boken går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författarna utgår från olika omständigheter och redogör för åtgärder att vid påverkan på förlossningsförloppet och på fostret till följd av komplikationer som till exempel värksvaghet, feber hos den födande, blödning och mekonium i fostervattnet. Med tydliga exempel, figurer och konkreta råd blir boken ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Syftet med fosterövervakning under förlossning är att tidigt upptäcka tecken på syrebrist hos fostret. Därmed är det möjligt att förebygga syrebrist av så allvarligt slag att den leder till risk för att barnet får kvarstående neurologiska skador eller i värsta fall inte överlever.

Kardiotokografi (CTG) är tillsammans med intermittent auskulation den vanligaste fosterövervakningsmetoden under förlossning. För att förstå det hjärtfrekvensmönster ett foster uppvisar och göra rätt bedömning i varje enskilt fall behövs kunskap om fostrets fysiologi, de fyra parametrarna av fosterhjärtfrekvensen och livmoderkontraktioners effekt på syretillgången till fostret.

Boken vänder sig till barnmorskestudenter och ST-läkare i obstetrik och gynekologi men kan också läsas med behållning av barnmorskor och obstetriker som vill färska upp sin kunskap inom CTG-området.

Författare är Malin Holzmann, docent och överläkare i obstetrik och disputerad inom området CTG och laktatkoncentration hos foster, och Maria Jonsson, professor och överläkare i obstetrik och disputerad inom området värkstimulering och fosterasfyxi under förlossning. Båda har deltagit i det nationella arbetet med 2016/2019 års reviderade CTG-klassificering.

Rättelse s. 99:
I sista stycket i avsnittetAbnormt kontraktionsmönster står följande att läsa: "Om däremot oxytocinstimulering leder till fler än tio värkar per tio minuter ska infusionstakten sänkas eller pausas." Det korrekta är fem värkar per tio minuter vilket också framgår tidigare i avsnittet.
Ny bok
541 kr569 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
541 kr569 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)