Teoretiska grunder för vårdande; Margaretha Ekebergh, Karin Dahlberg; 2022
endast ny

Teoretiska grunder för vårdande Upplaga 2

av Margaretha Ekebergh, Karin Dahlberg

Denna bok framhäver teorin bakom vårdvetenskap på ett klart och omfattande sätt, rör sig in i hjärtat av vad hälsa betyder och vad vård innebär. Författarna baserar sina vårdvetenskapliga resonemang på livsvärldsteori och en caritativ syn - teorier som tillsammans ger ett brett och djupgående perspektiv. Betydelsen av patientperspektivet och mötet för hälsans utveckling lyfts fram gemensamt.

I den andra reviderade upplagan av boken har författarna mer uttalat framhävt det hälsofrämjande perspektivet.

Texterna i boken utgör en stabil grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap, där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande koncept introduceras. Fallstudier och situationsskildringar ger liv åt de teoretiska koncepten, medan faktarutor och reflektionsfrågor underlättar lärandet. Sökord och referenser bidrar till vidare fördjupning.

"Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men är också lämplig för andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Boken kan användas på både grund- och avancerad nivå.

Sagt om boken

Utgångspunkten i denna bok är modern, nordisk vårdvetenskap i utveckling. Redaktörerna Maria Arman är docent i vårdvetenskap vid Karolinska sjukhuset, Karin Dahlberg och Margaretha Ekebergh är professorer i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö respektive Högskolan i Borås. Tillsammans med medförfattare är denna första bok i serien inriktad på två grenar inom vårdvetenskapen, den livsvärldsorienterade med fokus på människans existens och hälsa och den caritativa, som behandlar kunskaper om lidande och hälsa. Genom den vårdvetenskapliga teorigrunden förmedlas humanistiska och etiska frågor och ställningstaganden, som man som sjuksköterska konfronteras med. Omdöme, djup kunskap, medmänsklighet, ansvar, förhållningssätt och professionalitet är begrepp som leder bokens innehåll mot medvetenhet om ett gott handlingssätt i vården. Boken är pedagogiskt uppbyggd med faktarutor, reflektionsfrågor samt listor med sökord på svenska och engelska. Fallbeskrivningar ger substans till teorierna. Boken utgör en utmärkt introduktion för studenter inom grundutbildningen till sjuksköterska. Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 22, 2015. * Relaterad information: Praktiska grunder för omvårdnad.

Denna bok framhäver teorin bakom vårdvetenskap på ett klart och omfattande sätt, rör sig in i hjärtat av vad hälsa betyder och vad vård innebär. Författarna baserar sina vårdvetenskapliga resonemang på livsvärldsteori och en caritativ syn - teorier som tillsammans ger ett brett och djupgående perspektiv. Betydelsen av patientperspektivet och mötet för hälsans utveckling lyfts fram gemensamt.

I den andra reviderade upplagan av boken har författarna mer uttalat framhävt det hälsofrämjande perspektivet.

Texterna i boken utgör en stabil grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap, där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande koncept introduceras. Fallstudier och situationsskildringar ger liv åt de teoretiska koncepten, medan faktarutor och reflektionsfrågor underlättar lärandet. Sökord och referenser bidrar till vidare fördjupning.

"Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men är också lämplig för andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Boken kan användas på både grund- och avancerad nivå.

Sagt om boken

Utgångspunkten i denna bok är modern, nordisk vårdvetenskap i utveckling. Redaktörerna Maria Arman är docent i vårdvetenskap vid Karolinska sjukhuset, Karin Dahlberg och Margaretha Ekebergh är professorer i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö respektive Högskolan i Borås. Tillsammans med medförfattare är denna första bok i serien inriktad på två grenar inom vårdvetenskapen, den livsvärldsorienterade med fokus på människans existens och hälsa och den caritativa, som behandlar kunskaper om lidande och hälsa. Genom den vårdvetenskapliga teorigrunden förmedlas humanistiska och etiska frågor och ställningstaganden, som man som sjuksköterska konfronteras med. Omdöme, djup kunskap, medmänsklighet, ansvar, förhållningssätt och professionalitet är begrepp som leder bokens innehåll mot medvetenhet om ett gott handlingssätt i vården. Boken är pedagogiskt uppbyggd med faktarutor, reflektionsfrågor samt listor med sökord på svenska och engelska. Fallbeskrivningar ger substans till teorierna. Boken utgör en utmärkt introduktion för studenter inom grundutbildningen till sjuksköterska. Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 22, 2015. * Relaterad information: Praktiska grunder för omvårdnad.

Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789147144525
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 340 st

Denna bok framhäver teorin bakom vårdvetenskap på ett klart och omfattande sätt, rör sig in i hjärtat av vad hälsa betyder och vad vård innebär. Författarna baserar sina vårdvetenskapliga resonemang på livsvärldsteori och en caritativ syn - teorier som tillsammans ger ett brett och djupgående perspektiv. Betydelsen av patientperspektivet och mötet för hälsans utveckling lyfts fram gemensamt.

I den andra reviderade upplagan av boken har författarna mer uttalat framhävt det hälsofrämjande perspektivet.

Texterna i boken utgör en stabil grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap, där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande koncept introduceras. Fallstudier och situationsskildringar ger liv åt de teoretiska koncepten, medan faktarutor och reflektionsfrågor underlättar lärandet. Sökord och referenser bidrar till vidare fördjupning.

"Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men är också lämplig för andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Boken kan användas på både grund- och avancerad nivå.

Sagt om boken

Utgångspunkten i denna bok är modern, nordisk vårdvetenskap i utveckling. Redaktörerna Maria Arman är docent i vårdvetenskap vid Karolinska sjukhuset, Karin Dahlberg och Margaretha Ekebergh är professorer i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö respektive Högskolan i Borås. Tillsammans med medförfattare är denna första bok i serien inriktad på två grenar inom vårdvetenskapen, den livsvärldsorienterade med fokus på människans existens och hälsa och den caritativa, som behandlar kunskaper om lidande och hälsa. Genom den vårdvetenskapliga teorigrunden förmedlas humanistiska och etiska frågor och ställningstaganden, som man som sjuksköterska konfronteras med. Omdöme, djup kunskap, medmänsklighet, ansvar, förhållningssätt och professionalitet är begrepp som leder bokens innehåll mot medvetenhet om ett gott handlingssätt i vården. Boken är pedagogiskt uppbyggd med faktarutor, reflektionsfrågor samt listor med sökord på svenska och engelska. Fallbeskrivningar ger substans till teorierna. Boken utgör en utmärkt introduktion för studenter inom grundutbildningen till sjuksköterska. Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 22, 2015. * Relaterad information: Praktiska grunder för omvårdnad.

Denna bok framhäver teorin bakom vårdvetenskap på ett klart och omfattande sätt, rör sig in i hjärtat av vad hälsa betyder och vad vård innebär. Författarna baserar sina vårdvetenskapliga resonemang på livsvärldsteori och en caritativ syn - teorier som tillsammans ger ett brett och djupgående perspektiv. Betydelsen av patientperspektivet och mötet för hälsans utveckling lyfts fram gemensamt.

I den andra reviderade upplagan av boken har författarna mer uttalat framhävt det hälsofrämjande perspektivet.

Texterna i boken utgör en stabil grund för studier inom omvårdnad och vårdvetenskap, där aktuell vårdvetenskaplig forskning sammanfattas och relevanta grundläggande koncept introduceras. Fallstudier och situationsskildringar ger liv åt de teoretiska koncepten, medan faktarutor och reflektionsfrågor underlättar lärandet. Sökord och referenser bidrar till vidare fördjupning.

"Teoretiska grunder för vårdande" riktar sig främst till studenter på sjuksköterskeprogrammet, men är också lämplig för andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn. Boken kan användas på både grund- och avancerad nivå.

Sagt om boken

Utgångspunkten i denna bok är modern, nordisk vårdvetenskap i utveckling. Redaktörerna Maria Arman är docent i vårdvetenskap vid Karolinska sjukhuset, Karin Dahlberg och Margaretha Ekebergh är professorer i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö respektive Högskolan i Borås. Tillsammans med medförfattare är denna första bok i serien inriktad på två grenar inom vårdvetenskapen, den livsvärldsorienterade med fokus på människans existens och hälsa och den caritativa, som behandlar kunskaper om lidande och hälsa. Genom den vårdvetenskapliga teorigrunden förmedlas humanistiska och etiska frågor och ställningstaganden, som man som sjuksköterska konfronteras med. Omdöme, djup kunskap, medmänsklighet, ansvar, förhållningssätt och professionalitet är begrepp som leder bokens innehåll mot medvetenhet om ett gott handlingssätt i vården. Boken är pedagogiskt uppbyggd med faktarutor, reflektionsfrågor samt listor med sökord på svenska och engelska. Fallbeskrivningar ger substans till teorierna. Boken utgör en utmärkt introduktion för studenter inom grundutbildningen till sjuksköterska. Margareta Fridstjerna, lektör, BTJ-häftet nr 22, 2015. * Relaterad information: Praktiska grunder för omvårdnad.

Ny bok
617 kr649 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
617 kr649 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)