Gynekologi; Torbjörn Bäckström, Preben Kjølhede, Britt-Marie Landgren, Sonia Andersson, Stefan Arver, Christina Bergh, Karin Bergmark, Marie Bixo, Nina Bohm Starke, Christer Borgfeldt, Jan Brynhildsen, Pernilla Dahm Kähler, Cecilia Dhejne, Birgitta Essén, Britt Friberg, Kristina Gemzell Danielsson, Karin Glimskär Stålberg, Lotti Helström, Emir Henic, Jan Holte, Annika Idahl, Ulrika Joneborg, Lenka Katila, Helena Kilander, Helena Kopp Kallner, Gunnar Kratz, Angelica Lindén Hirschberg, Mats Löfgren, Lena Marions, Miriam Mints, Anna Möller, Elizabeth Nedstrand, Emil Nüssler, Matts Olovsson, Kenny Rodriguez Wallberg, Eva Rylander, Karin Siwe, Annika Strandell, Inger Sundström Poromaa, Therese Svanberg, Pia Teleman, Sahruh Turkmen, Lil Valentin, Barbro Wijma; 2022
endast ny

Gynekologi Upplaga 3

av Torbjörn Bäckström, Preben Kjølhede, Britt-Marie Landgren, Sonia Andersson, Stefan Arver
m.fl.
I Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens.

Nya upplagan av Gynekologi, speglar den enorma utveckling som skett under de senaste fem åren inom kvinnosjukvården. Flera helt nya kapitel har tillkommit vilka innehåller de senaste behandlingsalternativen och ny lagstiftning, framför allt inom reproduktionsmedicin. Tillkommit har också nya förbättrade behandlingsmetoder av cancersjukdomar som inneburit att vissa patientgrupper blivit friska. Detta ställer i sin tur, för god livskvalitet, krav på bättre behandlingsstrategier. Alla bokens kapitel är genomgående uppdaterade med det senaste när det gäller diagnostik och behandling.

Boken vänder sig till studerande på läkarutbildningen samt till yrkesverksamma läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok för läkare under specialistutbildning.
I Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens.

Nya upplagan av Gynekologi, speglar den enorma utveckling som skett under de senaste fem åren inom kvinnosjukvården. Flera helt nya kapitel har tillkommit vilka innehåller de senaste behandlingsalternativen och ny lagstiftning, framför allt inom reproduktionsmedicin. Tillkommit har också nya förbättrade behandlingsmetoder av cancersjukdomar som inneburit att vissa patientgrupper blivit friska. Detta ställer i sin tur, för god livskvalitet, krav på bättre behandlingsstrategier. Alla bokens kapitel är genomgående uppdaterade med det senaste när det gäller diagnostik och behandling.

Boken vänder sig till studerande på läkarutbildningen samt till yrkesverksamma läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok för läkare under specialistutbildning.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789144144191
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 504 st
I Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens.

Nya upplagan av Gynekologi, speglar den enorma utveckling som skett under de senaste fem åren inom kvinnosjukvården. Flera helt nya kapitel har tillkommit vilka innehåller de senaste behandlingsalternativen och ny lagstiftning, framför allt inom reproduktionsmedicin. Tillkommit har också nya förbättrade behandlingsmetoder av cancersjukdomar som inneburit att vissa patientgrupper blivit friska. Detta ställer i sin tur, för god livskvalitet, krav på bättre behandlingsstrategier. Alla bokens kapitel är genomgående uppdaterade med det senaste när det gäller diagnostik och behandling.

Boken vänder sig till studerande på läkarutbildningen samt till yrkesverksamma läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok för läkare under specialistutbildning.
I Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska prioriteringar kan göras på bästa möjliga evidens.

Nya upplagan av Gynekologi, speglar den enorma utveckling som skett under de senaste fem åren inom kvinnosjukvården. Flera helt nya kapitel har tillkommit vilka innehåller de senaste behandlingsalternativen och ny lagstiftning, framför allt inom reproduktionsmedicin. Tillkommit har också nya förbättrade behandlingsmetoder av cancersjukdomar som inneburit att vissa patientgrupper blivit friska. Detta ställer i sin tur, för god livskvalitet, krav på bättre behandlingsstrategier. Alla bokens kapitel är genomgående uppdaterade med det senaste när det gäller diagnostik och behandling.

Boken vänder sig till studerande på läkarutbildningen samt till yrkesverksamma läkare, barnmorskor och sjuksköterskor inom såväl öppen som sluten vård. Den kan även användas som fördjupnings- och referensbok för läkare under specialistutbildning.
Ny bok
709 kr746 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
709 kr746 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)