Dans som undervisning : dans, pedagogik, estetik, etik - teori och metod; Paul Moerman; 2022
endast ny

Dans som undervisning : dans, pedagogik, estetik, etik - teori och metod Upplaga 2

av Paul Moerman
Dans som undervisning

Teori och Metod

I boken presenterar författaren en teoretisk grund i spänningsfältet mellan danskonst och pedagogik, förankrad hos utbildningsteoretikern Gert Biesta, pragmatikern John Dewey och danspedagogen och forskaren Susan Stinson, samt en handfast dansmetodik för förskolans, skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet.

Dans erbjuder barnet och eleven ett sätt att öppna sig för världen och med sin handlingskraft och fantasi gå i dialog med den, att estetiskt erfara en värld av kunskap och att etiskt vara med andra. På så sätt kan dans undervisa om vad det innebär att vara i världen, den värld vi är satta till att gemensamt förvalta och ta hand om.

Dans som undervisning, som här föreligger i en andra, lätt uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter inom förskola och grundskola, anpassad skola och fritidshem som vill utveckla formerna för sin undervisning i dans, språk, matematik och naturkunskap, men också till beslutsfattare, skolledare, föräldrar och andra som är intresserade av dansens och konstens djupare betydelse för utbildning och pedagogik.

Andra upplagan
Dans som undervisning

Teori och Metod

I boken presenterar författaren en teoretisk grund i spänningsfältet mellan danskonst och pedagogik, förankrad hos utbildningsteoretikern Gert Biesta, pragmatikern John Dewey och danspedagogen och forskaren Susan Stinson, samt en handfast dansmetodik för förskolans, skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet.

Dans erbjuder barnet och eleven ett sätt att öppna sig för världen och med sin handlingskraft och fantasi gå i dialog med den, att estetiskt erfara en värld av kunskap och att etiskt vara med andra. På så sätt kan dans undervisa om vad det innebär att vara i världen, den värld vi är satta till att gemensamt förvalta och ta hand om.

Dans som undervisning, som här föreligger i en andra, lätt uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter inom förskola och grundskola, anpassad skola och fritidshem som vill utveckla formerna för sin undervisning i dans, språk, matematik och naturkunskap, men också till beslutsfattare, skolledare, föräldrar och andra som är intresserade av dansens och konstens djupare betydelse för utbildning och pedagogik.

Andra upplagan
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789144161365
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 262 st
Dans som undervisning

Teori och Metod

I boken presenterar författaren en teoretisk grund i spänningsfältet mellan danskonst och pedagogik, förankrad hos utbildningsteoretikern Gert Biesta, pragmatikern John Dewey och danspedagogen och forskaren Susan Stinson, samt en handfast dansmetodik för förskolans, skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet.

Dans erbjuder barnet och eleven ett sätt att öppna sig för världen och med sin handlingskraft och fantasi gå i dialog med den, att estetiskt erfara en värld av kunskap och att etiskt vara med andra. På så sätt kan dans undervisa om vad det innebär att vara i världen, den värld vi är satta till att gemensamt förvalta och ta hand om.

Dans som undervisning, som här föreligger i en andra, lätt uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter inom förskola och grundskola, anpassad skola och fritidshem som vill utveckla formerna för sin undervisning i dans, språk, matematik och naturkunskap, men också till beslutsfattare, skolledare, föräldrar och andra som är intresserade av dansens och konstens djupare betydelse för utbildning och pedagogik.

Andra upplagan
Dans som undervisning

Teori och Metod

I boken presenterar författaren en teoretisk grund i spänningsfältet mellan danskonst och pedagogik, förankrad hos utbildningsteoretikern Gert Biesta, pragmatikern John Dewey och danspedagogen och forskaren Susan Stinson, samt en handfast dansmetodik för förskolans, skolans och fritidshemmets pedagogiska verksamhet.

Dans erbjuder barnet och eleven ett sätt att öppna sig för världen och med sin handlingskraft och fantasi gå i dialog med den, att estetiskt erfara en värld av kunskap och att etiskt vara med andra. På så sätt kan dans undervisa om vad det innebär att vara i världen, den värld vi är satta till att gemensamt förvalta och ta hand om.

Dans som undervisning, som här föreligger i en andra, lätt uppdaterad upplaga, vänder sig i första hand till lärare och lärarstudenter inom förskola och grundskola, anpassad skola och fritidshem som vill utveckla formerna för sin undervisning i dans, språk, matematik och naturkunskap, men också till beslutsfattare, skolledare, föräldrar och andra som är intresserade av dansens och konstens djupare betydelse för utbildning och pedagogik.

Andra upplagan
Ny bok
368 kr387 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
368 kr387 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)