Den nya ekonomistyrningen; Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén; 2009
5+ säljare

Den nya ekonomistyrningen Upplaga 4

av Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med en huvudbok, en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial och en webbplats som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. I den 6:e upplagan finns ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De viktigaste uppdateringarna i upplaga 6 är:- Ett nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet i huvudbok och övningsbok.- En ny svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista med ekonomistyrningsämnets alla centrala begrepp i huvudboken.- Framställningen har bearbetats för att bättre spegla dagens branschstruktur och utbud av varor och tjänster.- Flera kapitel uppdaterade mot bakgrund av aktuell utveckling i praktiken och nya forskningsresultat.- Nya filmer introducerar huvudbokens olika delar och förklarar och exemplifierar ämnets mer tekniskt svåra inslag.- Samtliga kapitel i huvud- och övningsboken har förbättrats avseende språklig framställning.- Presentationsmaterialet har uppdaterats.Som ett komplement till huvudboken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial samt en innehållsrik webbplats med övningar och praktikfall.Övningsboken köps separat och innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor. Den är uppbyggd kring olika situationer i tjänste-, tillverknings- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.Det digitala övningsmaterialet, som ersätter eLabbet från upplaga 5, utkommer hösten 2022. Det ger dig möjlighet att träna och befästa dina kunskaper genom självrättande övningar och simuleringar.Webbplatsen (www.liber.se/dne) är full med ytterligare information om författarna, läromedelspaketet och hur det kan användas samt annat matnyttigt.Läromedlet är ämnat för universitet och högskola men passar även andra utbildningar, såsom företagsinterna utbildningar, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier och det krävs inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet för att kunna tillägna sig innehållet i läromedlet.Om författarnaChristian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan.Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid Uppsala universitet.Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som vd på Precio Fishbone.
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med en huvudbok, en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial och en webbplats som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. I den 6:e upplagan finns ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De viktigaste uppdateringarna i upplaga 6 är:- Ett nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet i huvudbok och övningsbok.- En ny svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista med ekonomistyrningsämnets alla centrala begrepp i huvudboken.- Framställningen har bearbetats för att bättre spegla dagens branschstruktur och utbud av varor och tjänster.- Flera kapitel uppdaterade mot bakgrund av aktuell utveckling i praktiken och nya forskningsresultat.- Nya filmer introducerar huvudbokens olika delar och förklarar och exemplifierar ämnets mer tekniskt svåra inslag.- Samtliga kapitel i huvud- och övningsboken har förbättrats avseende språklig framställning.- Presentationsmaterialet har uppdaterats.Som ett komplement till huvudboken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial samt en innehållsrik webbplats med övningar och praktikfall.Övningsboken köps separat och innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor. Den är uppbyggd kring olika situationer i tjänste-, tillverknings- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.Det digitala övningsmaterialet, som ersätter eLabbet från upplaga 5, utkommer hösten 2022. Det ger dig möjlighet att träna och befästa dina kunskaper genom självrättande övningar och simuleringar.Webbplatsen (www.liber.se/dne) är full med ytterligare information om författarna, läromedelspaketet och hur det kan användas samt annat matnyttigt.Läromedlet är ämnat för universitet och högskola men passar även andra utbildningar, såsom företagsinterna utbildningar, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier och det krävs inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet för att kunna tillägna sig innehållet i läromedlet.Om författarnaChristian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan.Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid Uppsala universitet.Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som vd på Precio Fishbone.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789147089765
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 532 st
8 upplagor
Upplaga 6 (2021)
från 595 kr
Upplaga 5 (2015)
från 239 kr
Upplaga 4 (2011)
från 125 kr
Upplaga 3 (2005)
från 95 kr
Visa alla upplagor
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med en huvudbok, en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial och en webbplats som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. I den 6:e upplagan finns ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De viktigaste uppdateringarna i upplaga 6 är:- Ett nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet i huvudbok och övningsbok.- En ny svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista med ekonomistyrningsämnets alla centrala begrepp i huvudboken.- Framställningen har bearbetats för att bättre spegla dagens branschstruktur och utbud av varor och tjänster.- Flera kapitel uppdaterade mot bakgrund av aktuell utveckling i praktiken och nya forskningsresultat.- Nya filmer introducerar huvudbokens olika delar och förklarar och exemplifierar ämnets mer tekniskt svåra inslag.- Samtliga kapitel i huvud- och övningsboken har förbättrats avseende språklig framställning.- Presentationsmaterialet har uppdaterats.Som ett komplement till huvudboken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial samt en innehållsrik webbplats med övningar och praktikfall.Övningsboken köps separat och innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor. Den är uppbyggd kring olika situationer i tjänste-, tillverknings- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.Det digitala övningsmaterialet, som ersätter eLabbet från upplaga 5, utkommer hösten 2022. Det ger dig möjlighet att träna och befästa dina kunskaper genom självrättande övningar och simuleringar.Webbplatsen (www.liber.se/dne) är full med ytterligare information om författarna, läromedelspaketet och hur det kan användas samt annat matnyttigt.Läromedlet är ämnat för universitet och högskola men passar även andra utbildningar, såsom företagsinterna utbildningar, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier och det krävs inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet för att kunna tillägna sig innehållet i läromedlet.Om författarnaChristian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan.Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid Uppsala universitet.Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som vd på Precio Fishbone.
Den nya ekonomistyrningen (DNE) är ett gediget och allomfattande läromedelspaket med en huvudbok, en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial och en webbplats som behandlar allt väsentligt inom ekonomistyrning, från de traditionella teorierna och metoderna till det allra senaste inom området. I den 6:e upplagan finns ett helt nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet.Huvudboken innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning med mera. De viktigaste uppdateringarna i upplaga 6 är:- Ett nytt kapitel om ekonomistyrning och hållbarhet i huvudbok och övningsbok.- En ny svensk-engelsk och engelsk-svensk ordlista med ekonomistyrningsämnets alla centrala begrepp i huvudboken.- Framställningen har bearbetats för att bättre spegla dagens branschstruktur och utbud av varor och tjänster.- Flera kapitel uppdaterade mot bakgrund av aktuell utveckling i praktiken och nya forskningsresultat.- Nya filmer introducerar huvudbokens olika delar och förklarar och exemplifierar ämnets mer tekniskt svåra inslag.- Samtliga kapitel i huvud- och övningsboken har förbättrats avseende språklig framställning.- Presentationsmaterialet har uppdaterats.Som ett komplement till huvudboken finns ett rikt övningsmaterial i form av en övningsbok, ett digitalt övningsmaterial samt en innehållsrik webbplats med övningar och praktikfall.Övningsboken köps separat och innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt "sant eller falskt"-frågor. Den är uppbyggd kring olika situationer i tjänste-, tillverknings- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.Det digitala övningsmaterialet, som ersätter eLabbet från upplaga 5, utkommer hösten 2022. Det ger dig möjlighet att träna och befästa dina kunskaper genom självrättande övningar och simuleringar.Webbplatsen (www.liber.se/dne) är full med ytterligare information om författarna, läromedelspaketet och hur det kan användas samt annat matnyttigt.Läromedlet är ämnat för universitet och högskola men passar även andra utbildningar, såsom företagsinterna utbildningar, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier och det krävs inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet för att kunna tillägna sig innehållet i läromedlet.Om författarnaChristian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan.Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid Uppsala universitet.Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som vd på Precio Fishbone.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar