Den nya ekonomistyrningen; Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén; 2011
5+ säljare

Den nya ekonomistyrningen Upplaga 4

av Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén
Den nya ekonomistyrningen (DNE) innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, horisontell ekonomistyrning med mera. Två helt nya ämnesområden i upplaga fyra är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Till boken finns nu ett ännu rikare övningsmaterial i form av en övningsbok och det webbaserade studiestödet eLabbet.
Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt sant eller falskt-frågor och är uppbyggd kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.
Med eLabbet kan du träna dina kunskaper genom interaktiva kunskapsfrågor efter varje kapitel. Du kan träna på verklighetstrogna ekonomiska simuleringar och göra kunskapstester inför en tentamen. Du får också fördjupningsmaterial såsom läs- och länktips.

Läs mer
Traditionella inslag som budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning behandlas i en modern framställning. Nyare inslag som behandlas utförligt är horisontell ekonomistyrning, processtyrning, balanserat styrkort, intellektuellt kapital, economic value added, icke-finansiella nyckeltal, benchmarking, målkostnads- och kaizienkalkylering, budgetlöst företagande, aktivitetsbaserad budgetering, icke-finansiell budgetering, rullande prognoser, ABC-kalkylering och ekonomistyrning av projekt.
Boken är ämnad för universitet och högskola och passar även andra utbildningar såsom företagsintern utbildning, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier. Boken kräver inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet.

Om författarna
Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i Stockholm.
Den nya ekonomistyrningen (DNE) innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, horisontell ekonomistyrning med mera. Två helt nya ämnesområden i upplaga fyra är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Till boken finns nu ett ännu rikare övningsmaterial i form av en övningsbok och det webbaserade studiestödet eLabbet.
Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt sant eller falskt-frågor och är uppbyggd kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.
Med eLabbet kan du träna dina kunskaper genom interaktiva kunskapsfrågor efter varje kapitel. Du kan träna på verklighetstrogna ekonomiska simuleringar och göra kunskapstester inför en tentamen. Du får också fördjupningsmaterial såsom läs- och länktips.

Läs mer
Traditionella inslag som budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning behandlas i en modern framställning. Nyare inslag som behandlas utförligt är horisontell ekonomistyrning, processtyrning, balanserat styrkort, intellektuellt kapital, economic value added, icke-finansiella nyckeltal, benchmarking, målkostnads- och kaizienkalkylering, budgetlöst företagande, aktivitetsbaserad budgetering, icke-finansiell budgetering, rullande prognoser, ABC-kalkylering och ekonomistyrning av projekt.
Boken är ämnad för universitet och högskola och passar även andra utbildningar såsom företagsintern utbildning, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier. Boken kräver inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet.

Om författarna
Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i Stockholm.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147103447
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 531 st
Den nya ekonomistyrningen (DNE) innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, horisontell ekonomistyrning med mera. Två helt nya ämnesområden i upplaga fyra är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Till boken finns nu ett ännu rikare övningsmaterial i form av en övningsbok och det webbaserade studiestödet eLabbet.
Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt sant eller falskt-frågor och är uppbyggd kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.
Med eLabbet kan du träna dina kunskaper genom interaktiva kunskapsfrågor efter varje kapitel. Du kan träna på verklighetstrogna ekonomiska simuleringar och göra kunskapstester inför en tentamen. Du får också fördjupningsmaterial såsom läs- och länktips.

Läs mer
Traditionella inslag som budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning behandlas i en modern framställning. Nyare inslag som behandlas utförligt är horisontell ekonomistyrning, processtyrning, balanserat styrkort, intellektuellt kapital, economic value added, icke-finansiella nyckeltal, benchmarking, målkostnads- och kaizienkalkylering, budgetlöst företagande, aktivitetsbaserad budgetering, icke-finansiell budgetering, rullande prognoser, ABC-kalkylering och ekonomistyrning av projekt.
Boken är ämnad för universitet och högskola och passar även andra utbildningar såsom företagsintern utbildning, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier. Boken kräver inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet.

Om författarna
Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i Stockholm.
Den nya ekonomistyrningen (DNE) innehåller budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, intern redovisning, horisontell ekonomistyrning med mera. Två helt nya ämnesområden i upplaga fyra är investeringskalkylering och ekonomistyrning av projekt. Till boken finns nu ett ännu rikare övningsmaterial i form av en övningsbok och det webbaserade studiestödet eLabbet.
Övningsboken innehåller ett stort antal övnings- och diskussionsuppgifter samt sant eller falskt-frågor och är uppbyggd kring olika situationer i tillverknings-, tjänste- och handelsföretag. Samtliga övningar har utförliga lösningsförslag.
Med eLabbet kan du träna dina kunskaper genom interaktiva kunskapsfrågor efter varje kapitel. Du kan träna på verklighetstrogna ekonomiska simuleringar och göra kunskapstester inför en tentamen. Du får också fördjupningsmaterial såsom läs- och länktips.

Läs mer
Traditionella inslag som budgetering, resultatplanering, produktkalkylering, investeringskalkylering, intern redovisning, standardkostnader, internprissättning behandlas i en modern framställning. Nyare inslag som behandlas utförligt är horisontell ekonomistyrning, processtyrning, balanserat styrkort, intellektuellt kapital, economic value added, icke-finansiella nyckeltal, benchmarking, målkostnads- och kaizienkalkylering, budgetlöst företagande, aktivitetsbaserad budgetering, icke-finansiell budgetering, rullande prognoser, ABC-kalkylering och ekonomistyrning av projekt.
Boken är ämnad för universitet och högskola och passar även andra utbildningar såsom företagsintern utbildning, annan eftergymnasial utbildning samt självstudier. Boken kräver inga förkunskaper i ekonomistyrningsämnet.

Om författarna
Christian Ax är professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Christer Johansson är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar nu som ekonomichef på Precio Systemutveckling AB. Håkan Kullvén är ekonomie doktor och arbetar som lärare och forskare vid KTH i Stockholm.
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar