Den svenska miljörätten; Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg; 2004
1 säljare

Den svenska miljörätten Upplaga 1

av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg
Detta är en lärobok som ersätter Gabriel Michaneks tidigare bok Svensk miljörätt från 1993. I boken hanteras ämnet i tre delar. I den första introduceras läsaren i miljörätten som juridiskt ämne, de grundläggande principerna och de rättsliga metoderna som används för att nå miljöpolitiska mål. Här behandlas också utvecklingen av den svenska miljörätten från 1900-talets början fram till idag. De två följande delarna ägnas åt gällande svensk miljölag-stiftning. Miljöbalkens kapitel analyseras ingående i huvudsak med hänsyn till balkens givna struktur men också mot bakgrund av övergripande mål och miljörättsliga principer. Därutöver behandlas miljölagstiftning vid sidan av balken, såsom regler om fysisk planering (plan- och bygglagen), utvinning av naturresurser, areella näringar och transporter. Framställningen är systematisk och framhåller samband mellan olika delar av miljöbalken liksom mellan miljöbalken och annan miljölagstiftning. Boken analyserar också reglernas ändamålsenlighet och konsekvenser från miljösynpunkt. Redogörelsen innehåller rikligt med hänsvisningar till förarbeten, litteratur och andra källor. Ett stort antal rättsfall och hypotetiska exempel belyser den praktiska tillämpningen av reglerna. Lagstiftningen behandlas med beaktande av EU:s miljölagstiftning och ett flertal avgöranden av EG-domstolen. Relevanta internationella miljökonventioner omnämns. Den svenska miljörätten är i första hand en lärobok men ger även vägledning vid praktisk rättstillämpning.
Detta är en lärobok som ersätter Gabriel Michaneks tidigare bok Svensk miljörätt från 1993. I boken hanteras ämnet i tre delar. I den första introduceras läsaren i miljörätten som juridiskt ämne, de grundläggande principerna och de rättsliga metoderna som används för att nå miljöpolitiska mål. Här behandlas också utvecklingen av den svenska miljörätten från 1900-talets början fram till idag. De två följande delarna ägnas åt gällande svensk miljölag-stiftning. Miljöbalkens kapitel analyseras ingående i huvudsak med hänsyn till balkens givna struktur men också mot bakgrund av övergripande mål och miljörättsliga principer. Därutöver behandlas miljölagstiftning vid sidan av balken, såsom regler om fysisk planering (plan- och bygglagen), utvinning av naturresurser, areella näringar och transporter. Framställningen är systematisk och framhåller samband mellan olika delar av miljöbalken liksom mellan miljöbalken och annan miljölagstiftning. Boken analyserar också reglernas ändamålsenlighet och konsekvenser från miljösynpunkt. Redogörelsen innehåller rikligt med hänsvisningar till förarbeten, litteratur och andra källor. Ett stort antal rättsfall och hypotetiska exempel belyser den praktiska tillämpningen av reglerna. Lagstiftningen behandlas med beaktande av EU:s miljölagstiftning och ett flertal avgöranden av EG-domstolen. Relevanta internationella miljökonventioner omnämns. Den svenska miljörätten är i första hand en lärobok men ger även vägledning vid praktisk rättstillämpning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789176785126
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 513 st
Detta är en lärobok som ersätter Gabriel Michaneks tidigare bok Svensk miljörätt från 1993. I boken hanteras ämnet i tre delar. I den första introduceras läsaren i miljörätten som juridiskt ämne, de grundläggande principerna och de rättsliga metoderna som används för att nå miljöpolitiska mål. Här behandlas också utvecklingen av den svenska miljörätten från 1900-talets början fram till idag. De två följande delarna ägnas åt gällande svensk miljölag-stiftning. Miljöbalkens kapitel analyseras ingående i huvudsak med hänsyn till balkens givna struktur men också mot bakgrund av övergripande mål och miljörättsliga principer. Därutöver behandlas miljölagstiftning vid sidan av balken, såsom regler om fysisk planering (plan- och bygglagen), utvinning av naturresurser, areella näringar och transporter. Framställningen är systematisk och framhåller samband mellan olika delar av miljöbalken liksom mellan miljöbalken och annan miljölagstiftning. Boken analyserar också reglernas ändamålsenlighet och konsekvenser från miljösynpunkt. Redogörelsen innehåller rikligt med hänsvisningar till förarbeten, litteratur och andra källor. Ett stort antal rättsfall och hypotetiska exempel belyser den praktiska tillämpningen av reglerna. Lagstiftningen behandlas med beaktande av EU:s miljölagstiftning och ett flertal avgöranden av EG-domstolen. Relevanta internationella miljökonventioner omnämns. Den svenska miljörätten är i första hand en lärobok men ger även vägledning vid praktisk rättstillämpning.
Detta är en lärobok som ersätter Gabriel Michaneks tidigare bok Svensk miljörätt från 1993. I boken hanteras ämnet i tre delar. I den första introduceras läsaren i miljörätten som juridiskt ämne, de grundläggande principerna och de rättsliga metoderna som används för att nå miljöpolitiska mål. Här behandlas också utvecklingen av den svenska miljörätten från 1900-talets början fram till idag. De två följande delarna ägnas åt gällande svensk miljölag-stiftning. Miljöbalkens kapitel analyseras ingående i huvudsak med hänsyn till balkens givna struktur men också mot bakgrund av övergripande mål och miljörättsliga principer. Därutöver behandlas miljölagstiftning vid sidan av balken, såsom regler om fysisk planering (plan- och bygglagen), utvinning av naturresurser, areella näringar och transporter. Framställningen är systematisk och framhåller samband mellan olika delar av miljöbalken liksom mellan miljöbalken och annan miljölagstiftning. Boken analyserar också reglernas ändamålsenlighet och konsekvenser från miljösynpunkt. Redogörelsen innehåller rikligt med hänsvisningar till förarbeten, litteratur och andra källor. Ett stort antal rättsfall och hypotetiska exempel belyser den praktiska tillämpningen av reglerna. Lagstiftningen behandlas med beaktande av EU:s miljölagstiftning och ett flertal avgöranden av EG-domstolen. Relevanta internationella miljökonventioner omnämns. Den svenska miljörätten är i första hand en lärobok men ger även vägledning vid praktisk rättstillämpning.
Begagnad bok
499 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
499 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar