Den svenska miljörätten; Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg; 2008
5+ säljare

Den svenska miljörätten Upplaga 2

av Gabriel Michanek, Charlotta Zetterberg
Två händelser förändrade i grunden svensk miljörätt under slutet av förra seklet: medlemskapet i EU 1995 och miljöbalken 1998. Den ständigt växande EG-miljörätten påverkar och i viss mån styr såväl lagstiftaren som rättstillämparen i Sverige. Med miljöbalken kom en helt ny regelkonstruktion. Balken ska främja en ”hållbar utveckling” med delvis nya och samlade miljökrav och skyddsinstrument. Den svenska miljörätten är en grundbok som introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även annan miljölagstiftning, såsom plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Det är en systematisk framställning av en stor regelmassa, som också omfattar EG-miljörätt och i någon mån internationell miljörätt. Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen, visar hur miljöbalken tillämpas. En central fråga i boken är om reglerna är ändamålsenliga från miljösynpunkt. Boken är avsedd att användas vid undervisning i miljörätt och som vägledning i praktisk tillämpning.
Två händelser förändrade i grunden svensk miljörätt under slutet av förra seklet: medlemskapet i EU 1995 och miljöbalken 1998. Den ständigt växande EG-miljörätten påverkar och i viss mån styr såväl lagstiftaren som rättstillämparen i Sverige. Med miljöbalken kom en helt ny regelkonstruktion. Balken ska främja en ”hållbar utveckling” med delvis nya och samlade miljökrav och skyddsinstrument. Den svenska miljörätten är en grundbok som introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även annan miljölagstiftning, såsom plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Det är en systematisk framställning av en stor regelmassa, som också omfattar EG-miljörätt och i någon mån internationell miljörätt. Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen, visar hur miljöbalken tillämpas. En central fråga i boken är om reglerna är ändamålsenliga från miljösynpunkt. Boken är avsedd att användas vid undervisning i miljörätt och som vägledning i praktisk tillämpning.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789176786857
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 542 st
Två händelser förändrade i grunden svensk miljörätt under slutet av förra seklet: medlemskapet i EU 1995 och miljöbalken 1998. Den ständigt växande EG-miljörätten påverkar och i viss mån styr såväl lagstiftaren som rättstillämparen i Sverige. Med miljöbalken kom en helt ny regelkonstruktion. Balken ska främja en ”hållbar utveckling” med delvis nya och samlade miljökrav och skyddsinstrument. Den svenska miljörätten är en grundbok som introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även annan miljölagstiftning, såsom plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Det är en systematisk framställning av en stor regelmassa, som också omfattar EG-miljörätt och i någon mån internationell miljörätt. Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen, visar hur miljöbalken tillämpas. En central fråga i boken är om reglerna är ändamålsenliga från miljösynpunkt. Boken är avsedd att användas vid undervisning i miljörätt och som vägledning i praktisk tillämpning.
Två händelser förändrade i grunden svensk miljörätt under slutet av förra seklet: medlemskapet i EU 1995 och miljöbalken 1998. Den ständigt växande EG-miljörätten påverkar och i viss mån styr såväl lagstiftaren som rättstillämparen i Sverige. Med miljöbalken kom en helt ny regelkonstruktion. Balken ska främja en ”hållbar utveckling” med delvis nya och samlade miljökrav och skyddsinstrument. Den svenska miljörätten är en grundbok som introducerar läsaren i miljörätten som juridiskt ämne. Boken analyserar miljöbalken ingående och behandlar även annan miljölagstiftning, såsom plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Det är en systematisk framställning av en stor regelmassa, som också omfattar EG-miljörätt och i någon mån internationell miljörätt. Rättsfall, främst från Miljööverdomstolen, visar hur miljöbalken tillämpas. En central fråga i boken är om reglerna är ändamålsenliga från miljösynpunkt. Boken är avsedd att användas vid undervisning i miljörätt och som vägledning i praktisk tillämpning.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar