Ekonomistyrning : principer och praxis; Jan Greve; 2009
5+ säljare

Ekonomistyrning : principer och praxis Upplaga 1

av Jan Greve
Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. Man kan fråga sig varför dessa system anses vara så viktiga - framförallt i medelstora och stora företag. Ett av svaren på frågan får vi då vi betraktar företaget ur ägarnas perspektiv. De har investerat pengar i företaget trots att de saknar inflytande över verksamheten. Ekonomistyrsystemet gör det möjligt för företagets ledning att delegera beslut i företaget och att följa upp det ekonomiska ansvaret. Därmed kan ledningen styra verksamheten på ett sätt som ligger i linje med ägarnas intressen. En annan förklaring till ekonomistyrsystemets betydelse får vi då vi ser på företaget ur ett verksamhetsperspektiv. En strid ström av resurser i form av insatsvaror, anläggningstillgångar och arbetskraft går genom företaget och omvandlas successivt till varor och tjänster som säljs till företagets kunder. Hos alla företag finns det ett behov av att styra detta flöde. Ekonomistyrsystemets uppgift är att göra det möjligt att planera och samordna aktiviteter, att förse beslutsfattare med information och att signalera om något håller på att gå på tok. I Ekonomistyrning - principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet utifrån dessa båda perspektiv. Boken redogör för teorier och principer som förklarar utformningen av företags ekonomistyrsystem och beskriver praxis hos svenska företag. Traditionella skandinaviska lösningar på styrproblem integreras med internationellt kända modeller. Boken är tänkt att användas på grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor. Till boken finns också en övningsbok med tillhörande webbplats författad av Peter Öhman. (www.studentlitteratur.se/ekonomistyrningpop)
Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. Man kan fråga sig varför dessa system anses vara så viktiga - framförallt i medelstora och stora företag. Ett av svaren på frågan får vi då vi betraktar företaget ur ägarnas perspektiv. De har investerat pengar i företaget trots att de saknar inflytande över verksamheten. Ekonomistyrsystemet gör det möjligt för företagets ledning att delegera beslut i företaget och att följa upp det ekonomiska ansvaret. Därmed kan ledningen styra verksamheten på ett sätt som ligger i linje med ägarnas intressen. En annan förklaring till ekonomistyrsystemets betydelse får vi då vi ser på företaget ur ett verksamhetsperspektiv. En strid ström av resurser i form av insatsvaror, anläggningstillgångar och arbetskraft går genom företaget och omvandlas successivt till varor och tjänster som säljs till företagets kunder. Hos alla företag finns det ett behov av att styra detta flöde. Ekonomistyrsystemets uppgift är att göra det möjligt att planera och samordna aktiviteter, att förse beslutsfattare med information och att signalera om något håller på att gå på tok. I Ekonomistyrning - principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet utifrån dessa båda perspektiv. Boken redogör för teorier och principer som förklarar utformningen av företags ekonomistyrsystem och beskriver praxis hos svenska företag. Traditionella skandinaviska lösningar på styrproblem integreras med internationellt kända modeller. Boken är tänkt att användas på grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor. Till boken finns också en övningsbok med tillhörande webbplats författad av Peter Öhman. (www.studentlitteratur.se/ekonomistyrningpop)
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144021638
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 592 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2014)
från 329 kr
Upplaga 1 (2009)
från 155 kr
Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. Man kan fråga sig varför dessa system anses vara så viktiga - framförallt i medelstora och stora företag. Ett av svaren på frågan får vi då vi betraktar företaget ur ägarnas perspektiv. De har investerat pengar i företaget trots att de saknar inflytande över verksamheten. Ekonomistyrsystemet gör det möjligt för företagets ledning att delegera beslut i företaget och att följa upp det ekonomiska ansvaret. Därmed kan ledningen styra verksamheten på ett sätt som ligger i linje med ägarnas intressen. En annan förklaring till ekonomistyrsystemets betydelse får vi då vi ser på företaget ur ett verksamhetsperspektiv. En strid ström av resurser i form av insatsvaror, anläggningstillgångar och arbetskraft går genom företaget och omvandlas successivt till varor och tjänster som säljs till företagets kunder. Hos alla företag finns det ett behov av att styra detta flöde. Ekonomistyrsystemets uppgift är att göra det möjligt att planera och samordna aktiviteter, att förse beslutsfattare med information och att signalera om något håller på att gå på tok. I Ekonomistyrning - principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet utifrån dessa båda perspektiv. Boken redogör för teorier och principer som förklarar utformningen av företags ekonomistyrsystem och beskriver praxis hos svenska företag. Traditionella skandinaviska lösningar på styrproblem integreras med internationellt kända modeller. Boken är tänkt att användas på grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor. Till boken finns också en övningsbok med tillhörande webbplats författad av Peter Öhman. (www.studentlitteratur.se/ekonomistyrningpop)
Den här boken handlar om företags ekonomistyrsystem. Man kan fråga sig varför dessa system anses vara så viktiga - framförallt i medelstora och stora företag. Ett av svaren på frågan får vi då vi betraktar företaget ur ägarnas perspektiv. De har investerat pengar i företaget trots att de saknar inflytande över verksamheten. Ekonomistyrsystemet gör det möjligt för företagets ledning att delegera beslut i företaget och att följa upp det ekonomiska ansvaret. Därmed kan ledningen styra verksamheten på ett sätt som ligger i linje med ägarnas intressen. En annan förklaring till ekonomistyrsystemets betydelse får vi då vi ser på företaget ur ett verksamhetsperspektiv. En strid ström av resurser i form av insatsvaror, anläggningstillgångar och arbetskraft går genom företaget och omvandlas successivt till varor och tjänster som säljs till företagets kunder. Hos alla företag finns det ett behov av att styra detta flöde. Ekonomistyrsystemets uppgift är att göra det möjligt att planera och samordna aktiviteter, att förse beslutsfattare med information och att signalera om något håller på att gå på tok. I Ekonomistyrning - principer och praxis beskrivs ekonomistyrsystemet utifrån dessa båda perspektiv. Boken redogör för teorier och principer som förklarar utformningen av företags ekonomistyrsystem och beskriver praxis hos svenska företag. Traditionella skandinaviska lösningar på styrproblem integreras med internationellt kända modeller. Boken är tänkt att användas på grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor. Till boken finns också en övningsbok med tillhörande webbplats författad av Peter Öhman. (www.studentlitteratur.se/ekonomistyrningpop)
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar