Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna; Martyn Denscombe; 2016

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna Upplaga 3

av Martyn Denscombe
Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhällsvetenskaperna.
Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Boken ger
• en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för   datainsamling och dataanalys
• förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare   måste fatta
• en mängd oumbärliga checklistor.
Denna tredje svenska upplaga är reviderad och uppdaterad med nytt material om bland annat: att använda sociala medier, sociala nätverk och internet överlag (t.ex. surveyundersökningar online) i sin forskning; hur man gör systematiska forskningsöversikter; och hur svarsfrekvensen i en surveyundersökning kan förbättras. Dessutom har avsnitten om att skriva forskningsrapporter och om forskningsetik utökats och fördjupats.
Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhällsvetenskaperna.
Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Boken ger
• en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för   datainsamling och dataanalys
• förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare   måste fatta
• en mängd oumbärliga checklistor.
Denna tredje svenska upplaga är reviderad och uppdaterad med nytt material om bland annat: att använda sociala medier, sociala nätverk och internet överlag (t.ex. surveyundersökningar online) i sin forskning; hur man gör systematiska forskningsöversikter; och hur svarsfrekvensen i en surveyundersökning kan förbättras. Dessutom har avsnitten om att skriva forskningsrapporter och om forskningsetik utökats och fördjupats.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789144109145
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 488 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2018)
från 349 kr
Upplaga 2 (2009)
från 119 kr
Upplaga 1 (2000)
från 105 kr
Upplaga 3 (2016)
Tillfälligt slut
Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhällsvetenskaperna.
Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Boken ger
• en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för   datainsamling och dataanalys
• förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare   måste fatta
• en mängd oumbärliga checklistor.
Denna tredje svenska upplaga är reviderad och uppdaterad med nytt material om bland annat: att använda sociala medier, sociala nätverk och internet överlag (t.ex. surveyundersökningar online) i sin forskning; hur man gör systematiska forskningsöversikter; och hur svarsfrekvensen i en surveyundersökning kan förbättras. Dessutom har avsnitten om att skriva forskningsrapporter och om forskningsetik utökats och fördjupats.
Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik introduktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använder i samhällsvetenskaperna.
Boken är utmärkt för förstagångsforskaren som söker vägledning i de frågor som bör övervägas och de fallgropar som bör undvikas när man tar itu med forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.
Boken ger
• en tydlig och lättbegriplig introduktion till metoder för   datainsamling och dataanalys
• förklaringar till och råd om de viktiga beslut som forskare   måste fatta
• en mängd oumbärliga checklistor.
Denna tredje svenska upplaga är reviderad och uppdaterad med nytt material om bland annat: att använda sociala medier, sociala nätverk och internet överlag (t.ex. surveyundersökningar online) i sin forskning; hur man gör systematiska forskningsöversikter; och hur svarsfrekvensen i en surveyundersökning kan förbättras. Dessutom har avsnitten om att skriva forskningsrapporter och om forskningsetik utökats och fördjupats.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)