Handlingsoffentlighet och sekretess; Bengt Lundell, Håkan Strömberg; 2009
5+ säljare

Handlingsoffentlighet och sekretess Upplaga 11

av Bengt Lundell, Håkan Strömberg
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i Offentlighets- och sekretesslagen, vilken trätt i kraft den 30 juni 2009. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. I denna upplaga har betydande omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen. Boken är i första hand skriven för juriststuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i Offentlighets- och sekretesslagen, vilken trätt i kraft den 30 juni 2009. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. I denna upplaga har betydande omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen. Boken är i första hand skriven för juriststuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
Upplaga: 11e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144058740
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 122 st
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i Offentlighets- och sekretesslagen, vilken trätt i kraft den 30 juni 2009. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. I denna upplaga har betydande omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen. Boken är i första hand skriven för juriststuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i Offentlighets- och sekretesslagen, vilken trätt i kraft den 30 juni 2009. Lagen reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område. I denna upplaga har betydande omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till Offentlighets- och sekretesslagen. Boken är i första hand skriven för juriststuderande på grundnivå, men är även ett oumbärligt hjälpmedel för den som har att hantera frågor om handlingsoffentlighet och sekretess.
Begagnad bok
79 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
79 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar