Handlingsoffentlighet och sekretess; Håkan Strömberg; 2003
5 säljare

Handlingsoffentlighet och sekretess Upplaga 9

av Håkan Strömberg
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till förändringar inom EU:s regelverk om offentliga handlingar och med hänsyn till förändringar i svensk rätt föranledda av myndigheters användning av informationsteknik..
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till förändringar inom EU:s regelverk om offentliga handlingar och med hänsyn till förändringar i svensk rätt föranledda av myndigheters användning av informationsteknik..
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 9e upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144026473
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 74 st
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till förändringar inom EU:s regelverk om offentliga handlingar och med hänsyn till förändringar i svensk rätt föranledda av myndigheters användning av informationsteknik..
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.

I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till förändringar inom EU:s regelverk om offentliga handlingar och med hänsyn till förändringar i svensk rätt föranledda av myndigheters användning av informationsteknik..
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar