Handlingsoffentlighet och sekretess; Håkan Strömberg, Bengt Lundell; 2007
5+ säljare

Handlingsoffentlighet och sekretess Upplaga 10

av Håkan Strömberg, Bengt Lundell
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.
I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till ett stärkt skydd för den enskildes integritet i SekrL 7 kap. 1-1b, användningen av IT och i övrigt en aktualisering av innehållet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.
I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till ett stärkt skydd för den enskildes integritet i SekrL 7 kap. 1-1b, användningen av IT och i övrigt en aktualisering av innehållet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 10e upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789144019857
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 88 st
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.
I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till ett stärkt skydd för den enskildes integritet i SekrL 7 kap. 1-1b, användningen av IT och i övrigt en aktualisering av innehållet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels huvuddragen av innehållet i sekretesslagen, vilken reglerar inte bara undantagen från offentlighetsprincipen utan också offentliga funktionärers tystnadsplikt. Framställningen illustreras genom korta referat av viktigare rättsfall samt i fråga om sekretessen genom fingerade exempel från hälso- och sjukvårdens område.
I denna upplaga har vissa omarbetningar gjorts, främst med hänsyn till ett stärkt skydd för den enskildes integritet i SekrL 7 kap. 1-1b, användningen av IT och i övrigt en aktualisering av innehållet.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar