Integrerad organisationslära; Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad; 2011
5+ säljare

Integrerad organisationslära Upplaga 10

av Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande företags och andra organisationers strategi, ledning, effektivitet och förnyelse.

I denna tionde upplaga är utgångspunkten affärsidéns centrala roll. Utifrån det affärsidébaserade synsättet diskuteras mål, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i företag och andra organisationer. Boken integrerar organisationslärans olika aspekter och visar med ett tydligt ledningsperspektiv att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal fall och exempel, hämtade från olika typer av organisationer.

Den nya upplagan följer samma struktur som den förra men texten är grundligt genomarbetad och alla exempel och case har aktualiserats. Till boken finns en webbplats med ett antal praktikfall från olika typer av organisationer. Tillsammans ger bok och webb studenterna tillfälle att kombinera teori och praktik på ett unikt sätt.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer.
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande företags och andra organisationers strategi, ledning, effektivitet och förnyelse.

I denna tionde upplaga är utgångspunkten affärsidéns centrala roll. Utifrån det affärsidébaserade synsättet diskuteras mål, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i företag och andra organisationer. Boken integrerar organisationslärans olika aspekter och visar med ett tydligt ledningsperspektiv att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal fall och exempel, hämtade från olika typer av organisationer.

Den nya upplagan följer samma struktur som den förra men texten är grundligt genomarbetad och alla exempel och case har aktualiserats. Till boken finns en webbplats med ett antal praktikfall från olika typer av organisationer. Tillsammans ger bok och webb studenterna tillfälle att kombinera teori och praktik på ett unikt sätt.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer.
Upplaga: 10e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789144071091
Förlag: Studentlitteratur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 480 st
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande företags och andra organisationers strategi, ledning, effektivitet och förnyelse.

I denna tionde upplaga är utgångspunkten affärsidéns centrala roll. Utifrån det affärsidébaserade synsättet diskuteras mål, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i företag och andra organisationer. Boken integrerar organisationslärans olika aspekter och visar med ett tydligt ledningsperspektiv att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal fall och exempel, hämtade från olika typer av organisationer.

Den nya upplagan följer samma struktur som den förra men texten är grundligt genomarbetad och alla exempel och case har aktualiserats. Till boken finns en webbplats med ett antal praktikfall från olika typer av organisationer. Tillsammans ger bok och webb studenterna tillfälle att kombinera teori och praktik på ett unikt sätt.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer.
Detta heltäckande standardverk har med åren blivit en mycket använd bok såväl på universitet och högskolor som i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning samt kombinerar teori och praktik, främst beträffande företags och andra organisationers strategi, ledning, effektivitet och förnyelse.

I denna tionde upplaga är utgångspunkten affärsidéns centrala roll. Utifrån det affärsidébaserade synsättet diskuteras mål, strategier samt sociala dimensioner med individ, team och kultur som tongivande begrepp i företag och andra organisationer. Boken integrerar organisationslärans olika aspekter och visar med ett tydligt ledningsperspektiv att en organisation kräver ledarskap, styrning, förändring och förnyelse. Författarnas gedigna erfarenheter av undervisning, forskning och konsultverksamhet avspeglas i ett stort antal fall och exempel, hämtade från olika typer av organisationer.

Den nya upplagan följer samma struktur som den förra men texten är grundligt genomarbetad och alla exempel och case har aktualiserats. Till boken finns en webbplats med ett antal praktikfall från olika typer av organisationer. Tillsammans ger bok och webb studenterna tillfälle att kombinera teori och praktik på ett unikt sätt.

Boken vänder sig till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen med organisationer som studieobjekt, samt till personer som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer.
Begagnad bok
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
110 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar