Integrerad Organisationslära; Lars H. Bruzelius; 1995
4 säljare

Integrerad Organisationslära Upplaga 7

av Lars H. Bruzelius
Detta är sjunde omarbetade upplagan av Integrerad organisationslära. Boken publicerades första gången 1974 och har under åren blivit en bestseller och en mycket använd bok såväl på högskolor som i företag och organisationer. Med den sjunde upplagan beaktas nu fullt ut informationsteknologins och den allt mer internationaliserade och intensifierade konkurrensens betydelse för utformning av övergripande organisationsstruktur och arbetsorganisation. Boken handlar således om ledning av organisationer, i vid bemärkelse och på alla nivåer i en organisation. Boken vänder sig alltjämt till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen som har organisationer som studieobjekt och till dem som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning och kombinerar teori och praktik, främst beträffande organisationers effektivitet och förnyelse.
Detta är sjunde omarbetade upplagan av Integrerad organisationslära. Boken publicerades första gången 1974 och har under åren blivit en bestseller och en mycket använd bok såväl på högskolor som i företag och organisationer. Med den sjunde upplagan beaktas nu fullt ut informationsteknologins och den allt mer internationaliserade och intensifierade konkurrensens betydelse för utformning av övergripande organisationsstruktur och arbetsorganisation. Boken handlar således om ledning av organisationer, i vid bemärkelse och på alla nivåer i en organisation. Boken vänder sig alltjämt till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen som har organisationer som studieobjekt och till dem som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning och kombinerar teori och praktik, främst beträffande organisationers effektivitet och förnyelse.
Upplaga: 7e upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144404677
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 407 st
Detta är sjunde omarbetade upplagan av Integrerad organisationslära. Boken publicerades första gången 1974 och har under åren blivit en bestseller och en mycket använd bok såväl på högskolor som i företag och organisationer. Med den sjunde upplagan beaktas nu fullt ut informationsteknologins och den allt mer internationaliserade och intensifierade konkurrensens betydelse för utformning av övergripande organisationsstruktur och arbetsorganisation. Boken handlar således om ledning av organisationer, i vid bemärkelse och på alla nivåer i en organisation. Boken vänder sig alltjämt till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen som har organisationer som studieobjekt och till dem som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning och kombinerar teori och praktik, främst beträffande organisationers effektivitet och förnyelse.
Detta är sjunde omarbetade upplagan av Integrerad organisationslära. Boken publicerades första gången 1974 och har under åren blivit en bestseller och en mycket använd bok såväl på högskolor som i företag och organisationer. Med den sjunde upplagan beaktas nu fullt ut informationsteknologins och den allt mer internationaliserade och intensifierade konkurrensens betydelse för utformning av övergripande organisationsstruktur och arbetsorganisation. Boken handlar således om ledning av organisationer, i vid bemärkelse och på alla nivåer i en organisation. Boken vänder sig alltjämt till studerande i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen som har organisationer som studieobjekt och till dem som är praktiskt verksamma i företag och andra organisationer. Boken ger en helhetsbild av organisationslärans utveckling och praktiska tillämpning och kombinerar teori och praktik, främst beträffande organisationers effektivitet och förnyelse.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar