Internationell redovisning : teori och praxis; Stefan Sundgren, Henrik Nilsson, Stellan Nilsson; 2013
spara 65%
5+ säljare

Internationell redovisning : teori och praxis Upplaga 3

av Stefan Sundgren, Henrik Nilsson, Stellan Nilsson
IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari 2005. Det har bland annat inneburit en starkare betoning på marknadsvärdering av tillgångar och skulder och mindre betoning på försiktighetsprincipen. Dessutom har komplexiteten ökat som en följd av en ökad användning av element från finansiell teori och ökad detaljreglering.
I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncern­redovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen, berörs reglerna för juridiska personer i Sverige.
Boken förutsätter att man har grundläggande kunskaper i redovisning och är tänkt att användas på fördjupningskurser. Den lämpar sig även för företagsutbildningar inom redovisning och revision.
I denna tredje upplaga har de standarder som antagits av EU före utgången av år 2012 tagits i beaktande, bl.a. IFRS 13 om värdering till verkligt värde och de förändringar som gjorts i IAS 19 om redovisning av pensioner. Därutöver har vissa förändringar gjorts i strukturen, ett antal övningsuppgifter har lagts till och kapitlet om aktuella IFRS projekt har uppdaterats.
Tredje upplagan
IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari 2005. Det har bland annat inneburit en starkare betoning på marknadsvärdering av tillgångar och skulder och mindre betoning på försiktighetsprincipen. Dessutom har komplexiteten ökat som en följd av en ökad användning av element från finansiell teori och ökad detaljreglering.
I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncern­redovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen, berörs reglerna för juridiska personer i Sverige.
Boken förutsätter att man har grundläggande kunskaper i redovisning och är tänkt att användas på fördjupningskurser. Den lämpar sig även för företagsutbildningar inom redovisning och revision.
I denna tredje upplaga har de standarder som antagits av EU före utgången av år 2012 tagits i beaktande, bl.a. IFRS 13 om värdering till verkligt värde och de förändringar som gjorts i IAS 19 om redovisning av pensioner. Därutöver har vissa förändringar gjorts i strukturen, ett antal övningsuppgifter har lagts till och kapitlet om aktuella IFRS projekt har uppdaterats.
Tredje upplagan
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144083292
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 330 st
3 upplagor
Upplaga 2 (2009)
från 159 kr
Upplaga 1 (2007)
från 199 kr
Upplaga 3 (2013)
från 179 kr
IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari 2005. Det har bland annat inneburit en starkare betoning på marknadsvärdering av tillgångar och skulder och mindre betoning på försiktighetsprincipen. Dessutom har komplexiteten ökat som en följd av en ökad användning av element från finansiell teori och ökad detaljreglering.
I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncern­redovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen, berörs reglerna för juridiska personer i Sverige.
Boken förutsätter att man har grundläggande kunskaper i redovisning och är tänkt att användas på fördjupningskurser. Den lämpar sig även för företagsutbildningar inom redovisning och revision.
I denna tredje upplaga har de standarder som antagits av EU före utgången av år 2012 tagits i beaktande, bl.a. IFRS 13 om värdering till verkligt värde och de förändringar som gjorts i IAS 19 om redovisning av pensioner. Därutöver har vissa förändringar gjorts i strukturen, ett antal övningsuppgifter har lagts till och kapitlet om aktuella IFRS projekt har uppdaterats.
Tredje upplagan
IFRS-standarderna är obligatoriska för börsbolag i EU sedan januari 2005. Det har bland annat inneburit en starkare betoning på marknadsvärdering av tillgångar och skulder och mindre betoning på försiktighetsprincipen. Dessutom har komplexiteten ökat som en följd av en ökad användning av element från finansiell teori och ökad detaljreglering.
I denna bok presenteras dessa standarder både ur ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Författarna redogör såväl för grundprinciperna som för de mera detaljerade reglerna i de olika standarderna. Ett stort antal verkliga och konstruerade exempel åskådliggör hur principerna tillämpas i praktiken. För att ge en inblick i skillnaderna mellan koncern­redovisningen och redovisningen för de enskilda bolag som ingår i koncernen, berörs reglerna för juridiska personer i Sverige.
Boken förutsätter att man har grundläggande kunskaper i redovisning och är tänkt att användas på fördjupningskurser. Den lämpar sig även för företagsutbildningar inom redovisning och revision.
I denna tredje upplaga har de standarder som antagits av EU före utgången av år 2012 tagits i beaktande, bl.a. IFRS 13 om värdering till verkligt värde och de förändringar som gjorts i IAS 19 om redovisning av pensioner. Därutöver har vissa förändringar gjorts i strukturen, ett antal övningsuppgifter har lagts till och kapitlet om aktuella IFRS projekt har uppdaterats.
Tredje upplagan
Begagnad bok
179 kr509 krSpara 330 kr (65%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
179 kr509 krSpara 330 kr (65%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar