Juridikordbok : Svensk-engelsk fackordbok; Sven Martinger; 2004

Juridikordbok : Svensk-engelsk fackordbok Upplaga 4

av Sven Martinger
Översätter och förklarar svenska ord och uttryck inom juridik och närliggande ämnesområden såsom t.ex. ekonomi till engelska. Synonymer presenteras, liksom olika översättningsvarianter. Skillnaderna mellan brittiskt och amerikanskt språkbruk är markerade. Denna upplaga är totalreviderad i jämförelse med föregående upplaga.
Översätter och förklarar svenska ord och uttryck inom juridik och närliggande ämnesområden såsom t.ex. ekonomi till engelska. Synonymer presenteras, liksom olika översättningsvarianter. Skillnaderna mellan brittiskt och amerikanskt språkbruk är markerade. Denna upplaga är totalreviderad i jämförelse med föregående upplaga.
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789139009993
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 114 st
Översätter och förklarar svenska ord och uttryck inom juridik och närliggande ämnesområden såsom t.ex. ekonomi till engelska. Synonymer presenteras, liksom olika översättningsvarianter. Skillnaderna mellan brittiskt och amerikanskt språkbruk är markerade. Denna upplaga är totalreviderad i jämförelse med föregående upplaga.
Översätter och förklarar svenska ord och uttryck inom juridik och närliggande ämnesområden såsom t.ex. ekonomi till engelska. Synonymer presenteras, liksom olika översättningsvarianter. Skillnaderna mellan brittiskt och amerikanskt språkbruk är markerade. Denna upplaga är totalreviderad i jämförelse med föregående upplaga.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)