Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017; Skolverket; 2017
5+ säljare

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2017

av Skolverket
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS.

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den befintliga läroplanen från 2017 kommer i och med detta bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli. Så snart mer information blir tillgänglig kommer informationen att uppdateras.

Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan.

Läroplanen innehåller fem delar:1. Skolans värdegrund och uppdrag2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen3. Förskoleklassen4. Fritidshemmet5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS.

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den befintliga läroplanen från 2017 kommer i och med detta bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli. Så snart mer information blir tillgänglig kommer informationen att uppdateras.

Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan.

Läroplanen innehåller fem delar:1. Skolans värdegrund och uppdrag2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen3. Förskoleklassen4. Fritidshemmet5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav
Utgiven: 2017
ISBN: 9789138327166
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 343 st
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS.

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den befintliga läroplanen från 2017 kommer i och med detta bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli. Så snart mer information blir tillgänglig kommer informationen att uppdateras.

Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan.

Läroplanen innehåller fem delar:1. Skolans värdegrund och uppdrag2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen3. Förskoleklassen4. Fritidshemmet5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav
SÄLJS INTE LÄNGRE DÅ DEN SKA REVIDERAS.

OBS! Läroplanen kommer att revideras med skrivningar om jämställdhet. De nya bestämmelserna träder ikraft den 1 juli 2018. Skolverket inväntar detaljer och slutgiltiga beslut från Utbildningsdepartementet. Först därefter kan produktionen av en reviderad läroplan starta. Den befintliga läroplanen från 2017 kommer i och med detta bli ogiltig fr.o.m. den 1 juli. Så snart mer information blir tillgänglig kommer informationen att uppdateras.

Skolverket har reviderat läroplanen med skrivningar om digitalisering.

Under läsåret 2017/2018 är det möjligt att följa den här reviderade läroplanen eller läroplanen från 2016. Från och med läsåret 2018/2019 är det däremot obligatoriskt att följa den här utgåvan.

Läroplanen innehåller fem delar:1. Skolans värdegrund och uppdrag2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen3. Förskoleklassen4. Fritidshemmet5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav
Begagnad bok
69 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
69 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar