Ljus och belysning Övningsbok; Kristian Renström, Paul Håkansson; 2004

Ljus och belysning Övningsbok Upplaga 1

av Kristian Renström, Paul Håkansson
En handbok om ljus, seende, ljusplanering och belysningsteknik.

Läs mer
Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet i hög grad till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering och teknik.
Inledningen av boken handlar om hur vi påverkas av ljus och mörker och det som vi kallar synergonomi, det vill säga hur till exempel belysning och ljus kan påverka ögats förmåga. Därefter behandlas tekniska storheter, enheter och begrepp. Här förklaras bland annat begreppen belysningsstyrka, luminans och ljusflöde samt sambandet mellan armaturer och ljuskällor. Kapitlet som handlar om datorstödd ljusplanering visar hur eleven med hjälp av programmet DIALux steg för steg kan komma fram till ett förslag till ljusplanering i ett rum eller en lokal.
I slutet av boken beskrivs belysningsplaneringsprocessens arbetssätt och innehåll.
Samtidigt som arbetsformen beskrivs genom att analysera, planera, beräkna, granska och dokumentera beskrivs också alla de praktiska arbetsuppgifterna i processen.
Alla som planerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla både arkitektoniska, visuella och tekniska krav, oavsett om du som planerar belysningen är arkitekt, elektriker, elkonsulter, inredare eller ljusdesigner.

Om författarna
Författare är Kristian Renström, med mångårig erfarenhet som elektriker och ljusdesigner, och
Paul Håkansson, lärare på elprogrammet i Vetlanda och författare till titlar i serien Arbeta med el.
En handbok om ljus, seende, ljusplanering och belysningsteknik.

Läs mer
Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet i hög grad till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering och teknik.
Inledningen av boken handlar om hur vi påverkas av ljus och mörker och det som vi kallar synergonomi, det vill säga hur till exempel belysning och ljus kan påverka ögats förmåga. Därefter behandlas tekniska storheter, enheter och begrepp. Här förklaras bland annat begreppen belysningsstyrka, luminans och ljusflöde samt sambandet mellan armaturer och ljuskällor. Kapitlet som handlar om datorstödd ljusplanering visar hur eleven med hjälp av programmet DIALux steg för steg kan komma fram till ett förslag till ljusplanering i ett rum eller en lokal.
I slutet av boken beskrivs belysningsplaneringsprocessens arbetssätt och innehåll.
Samtidigt som arbetsformen beskrivs genom att analysera, planera, beräkna, granska och dokumentera beskrivs också alla de praktiska arbetsuppgifterna i processen.
Alla som planerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla både arkitektoniska, visuella och tekniska krav, oavsett om du som planerar belysningen är arkitekt, elektriker, elkonsulter, inredare eller ljusdesigner.

Om författarna
Författare är Kristian Renström, med mångårig erfarenhet som elektriker och ljusdesigner, och
Paul Håkansson, lärare på elprogrammet i Vetlanda och författare till titlar i serien Arbeta med el.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789147018093
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 56 st
En handbok om ljus, seende, ljusplanering och belysningsteknik.

Läs mer
Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet i hög grad till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering och teknik.
Inledningen av boken handlar om hur vi påverkas av ljus och mörker och det som vi kallar synergonomi, det vill säga hur till exempel belysning och ljus kan påverka ögats förmåga. Därefter behandlas tekniska storheter, enheter och begrepp. Här förklaras bland annat begreppen belysningsstyrka, luminans och ljusflöde samt sambandet mellan armaturer och ljuskällor. Kapitlet som handlar om datorstödd ljusplanering visar hur eleven med hjälp av programmet DIALux steg för steg kan komma fram till ett förslag till ljusplanering i ett rum eller en lokal.
I slutet av boken beskrivs belysningsplaneringsprocessens arbetssätt och innehåll.
Samtidigt som arbetsformen beskrivs genom att analysera, planera, beräkna, granska och dokumentera beskrivs också alla de praktiska arbetsuppgifterna i processen.
Alla som planerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla både arkitektoniska, visuella och tekniska krav, oavsett om du som planerar belysningen är arkitekt, elektriker, elkonsulter, inredare eller ljusdesigner.

Om författarna
Författare är Kristian Renström, med mångårig erfarenhet som elektriker och ljusdesigner, och
Paul Håkansson, lärare på elprogrammet i Vetlanda och författare till titlar i serien Arbeta med el.
En handbok om ljus, seende, ljusplanering och belysningsteknik.

Läs mer
Boken ger förståelse för hur viktigt det är med god belysning där människan får vara i centrum. Det är nödvändigt att förstå sambandet mellan armaturens prestanda, hur den är placerad, rummets utformning, dagsljus och individens synförutsättningar innan man planerar en belysningsanläggning. Därför ägnas innehållet i hög grad till områden som ögat och seendet, färg, gestaltning, ljus, planering och teknik.
Inledningen av boken handlar om hur vi påverkas av ljus och mörker och det som vi kallar synergonomi, det vill säga hur till exempel belysning och ljus kan påverka ögats förmåga. Därefter behandlas tekniska storheter, enheter och begrepp. Här förklaras bland annat begreppen belysningsstyrka, luminans och ljusflöde samt sambandet mellan armaturer och ljuskällor. Kapitlet som handlar om datorstödd ljusplanering visar hur eleven med hjälp av programmet DIALux steg för steg kan komma fram till ett förslag till ljusplanering i ett rum eller en lokal.
I slutet av boken beskrivs belysningsplaneringsprocessens arbetssätt och innehåll.
Samtidigt som arbetsformen beskrivs genom att analysera, planera, beräkna, granska och dokumentera beskrivs också alla de praktiska arbetsuppgifterna i processen.
Alla som planerar belysning har ett ansvar för att anläggningen ska uppfylla både arkitektoniska, visuella och tekniska krav, oavsett om du som planerar belysningen är arkitekt, elektriker, elkonsulter, inredare eller ljusdesigner.

Om författarna
Författare är Kristian Renström, med mångårig erfarenhet som elektriker och ljusdesigner, och
Paul Håkansson, lärare på elprogrammet i Vetlanda och författare till titlar i serien Arbeta med el.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)