Marknad och politik; Lars Hultkrantz, Hans Tson Söderström; 2014
5+ säljare

Marknad och politik Upplaga 11

av Lars Hultkrantz, Hans Tson Söderström
Den svenska ekonomin har gått förhållandevis stark genom en period som kännetecknats av den djupaste finansiella krisen i USA och Europa sedan 1930-talet. Detta bottnar delvis i de dramatiska förändringar av näringsliv och institutioner som inleddes under 1980-talet. Närings- livet omstrukturerades. Regleringar och subventionssystem avvecklades, marknader öppnades för konkurrens och skattesystemet förändrades. Stabiliseringspolitiken lades om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas.
För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Vad blir effekterna av det svenska skattesystemet? Hur står det till med ekonomierna i resten av Europa?
Marknad och politik förändras med sin omvärld. Samtliga kapitel i denna elfte upplaga är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade. Boken ger en fullödig bild av den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken mitt i 2000-talets andra decennium, detta utan att tappa de historiska kopplingarna.
Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken är en naturlig byggsten i en utbildning för framtidens svenska ekonomer. Den lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och kräver inga djupare förkunskaper i nationalekonomi.
Utöver redaktörerna, professorerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, medverkar femton välkända ekonomer med lång erfarenhet av forskning och undervisning, men också av praktisk verksamhet inom sina respektive områden.
Den svenska ekonomin har gått förhållandevis stark genom en period som kännetecknats av den djupaste finansiella krisen i USA och Europa sedan 1930-talet. Detta bottnar delvis i de dramatiska förändringar av näringsliv och institutioner som inleddes under 1980-talet. Närings- livet omstrukturerades. Regleringar och subventionssystem avvecklades, marknader öppnades för konkurrens och skattesystemet förändrades. Stabiliseringspolitiken lades om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas.
För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Vad blir effekterna av det svenska skattesystemet? Hur står det till med ekonomierna i resten av Europa?
Marknad och politik förändras med sin omvärld. Samtliga kapitel i denna elfte upplaga är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade. Boken ger en fullödig bild av den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken mitt i 2000-talets andra decennium, detta utan att tappa de historiska kopplingarna.
Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken är en naturlig byggsten i en utbildning för framtidens svenska ekonomer. Den lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och kräver inga djupare förkunskaper i nationalekonomi.
Utöver redaktörerna, professorerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, medverkar femton välkända ekonomer med lång erfarenhet av forskning och undervisning, men också av praktisk verksamhet inom sina respektive områden.
Upplaga: 11e upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789144100913
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 369 st
Den svenska ekonomin har gått förhållandevis stark genom en period som kännetecknats av den djupaste finansiella krisen i USA och Europa sedan 1930-talet. Detta bottnar delvis i de dramatiska förändringar av näringsliv och institutioner som inleddes under 1980-talet. Närings- livet omstrukturerades. Regleringar och subventionssystem avvecklades, marknader öppnades för konkurrens och skattesystemet förändrades. Stabiliseringspolitiken lades om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas.
För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Vad blir effekterna av det svenska skattesystemet? Hur står det till med ekonomierna i resten av Europa?
Marknad och politik förändras med sin omvärld. Samtliga kapitel i denna elfte upplaga är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade. Boken ger en fullödig bild av den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken mitt i 2000-talets andra decennium, detta utan att tappa de historiska kopplingarna.
Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken är en naturlig byggsten i en utbildning för framtidens svenska ekonomer. Den lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och kräver inga djupare förkunskaper i nationalekonomi.
Utöver redaktörerna, professorerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, medverkar femton välkända ekonomer med lång erfarenhet av forskning och undervisning, men också av praktisk verksamhet inom sina respektive områden.
Den svenska ekonomin har gått förhållandevis stark genom en period som kännetecknats av den djupaste finansiella krisen i USA och Europa sedan 1930-talet. Detta bottnar delvis i de dramatiska förändringar av näringsliv och institutioner som inleddes under 1980-talet. Närings- livet omstrukturerades. Regleringar och subventionssystem avvecklades, marknader öppnades för konkurrens och skattesystemet förändrades. Stabiliseringspolitiken lades om. Med EU-medlemskapet har den svenska ekonomin och dess institutioner integrerats i Europas.
För att förstå hur den svenska ekonomin fungerar och dess utmaningar inför framtiden är det nödvändigt att sätta sig in i förhållanden som inte behandlas i internationella läroböcker. Hur har näringslivet omvandlats? Vad bestämmer tillväxten? Hur bedrivs svensk finans- och penningpolitik? Hur styrs den offentliga sektorn? Hur fungerar arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och finansmarknaderna? Hur bedrivs konkurrens- och miljöpolitik? Vad blir effekterna av det svenska skattesystemet? Hur står det till med ekonomierna i resten av Europa?
Marknad och politik förändras med sin omvärld. Samtliga kapitel i denna elfte upplaga är antingen nyskrivna eller kraftigt omarbetade. Boken ger en fullödig bild av den svenska ekonomin och den ekonomiska politiken mitt i 2000-talets andra decennium, detta utan att tappa de historiska kopplingarna.
Marknad och politik är en modern lärobok om den svenska ekonomin för grundutbildningen i nationalekonomi vid universitet och högskolor. Boken är en naturlig byggsten i en utbildning för framtidens svenska ekonomer. Den lämpar sig också väl för alla som vill sätta sig in i hur den svenska ekonomin fungerar och kräver inga djupare förkunskaper i nationalekonomi.
Utöver redaktörerna, professorerna Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström, medverkar femton välkända ekonomer med lång erfarenhet av forskning och undervisning, men också av praktisk verksamhet inom sina respektive områden.
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar