Marknadsföring, människor och interaktion; Peter Svensson, Jacob Östberg; 2013
5+ säljare

Marknadsföring, människor och interaktion Upplaga 1

av Peter Svensson, Jacob Östberg
Marketing management är det mest inflytelserika perspektivet inom marknadsföring i dag. Perspektivet har fått en stor spridning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. En förklaring till denna popularitet är troligen att människans sociala och symboliska liv regelmässigt exkluderas i marketing managementtexter. Betoningen på tekniker, förutsägbarhet och objektivitet gör det nämligen möjligt att tala och tänka om planering, styrning och kontroll. Det blir helt enkelt möjligt att tala om management.

Men vad händer egentligen om man tar hänsyn till människan och hennes sociala liv, dvs. interaktioner, relationer och tolkningar av symboler? Syftet med denna bok är att, som en respons på denna fråga, undersöka vad en interaktionistisk och relationell förståelse av marknadsföring kan innebära för hur vi ser på marknadsföringsaktiviteter av olika slag.

I boken analyseras sex grundläggande marknadsföringsbegrepp utifrån ett interaktionistiskt perspektiv: marknad, konsument, produkt/varumärke, pris/värde, plats och reklam. Dessa analyser landar i en diskussion av två frågor en marknadsförare bör ställa sig någon gång: Kan man kontrollera sociala relationer och händelser och bör man kontrollera människors sociala liv?
Marketing management är det mest inflytelserika perspektivet inom marknadsföring i dag. Perspektivet har fått en stor spridning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. En förklaring till denna popularitet är troligen att människans sociala och symboliska liv regelmässigt exkluderas i marketing managementtexter. Betoningen på tekniker, förutsägbarhet och objektivitet gör det nämligen möjligt att tala och tänka om planering, styrning och kontroll. Det blir helt enkelt möjligt att tala om management.

Men vad händer egentligen om man tar hänsyn till människan och hennes sociala liv, dvs. interaktioner, relationer och tolkningar av symboler? Syftet med denna bok är att, som en respons på denna fråga, undersöka vad en interaktionistisk och relationell förståelse av marknadsföring kan innebära för hur vi ser på marknadsföringsaktiviteter av olika slag.

I boken analyseras sex grundläggande marknadsföringsbegrepp utifrån ett interaktionistiskt perspektiv: marknad, konsument, produkt/varumärke, pris/värde, plats och reklam. Dessa analyser landar i en diskussion av två frågor en marknadsförare bör ställa sig någon gång: Kan man kontrollera sociala relationer och händelser och bör man kontrollera människors sociala liv?
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144091693
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 156 st
Marketing management är det mest inflytelserika perspektivet inom marknadsföring i dag. Perspektivet har fått en stor spridning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. En förklaring till denna popularitet är troligen att människans sociala och symboliska liv regelmässigt exkluderas i marketing managementtexter. Betoningen på tekniker, förutsägbarhet och objektivitet gör det nämligen möjligt att tala och tänka om planering, styrning och kontroll. Det blir helt enkelt möjligt att tala om management.

Men vad händer egentligen om man tar hänsyn till människan och hennes sociala liv, dvs. interaktioner, relationer och tolkningar av symboler? Syftet med denna bok är att, som en respons på denna fråga, undersöka vad en interaktionistisk och relationell förståelse av marknadsföring kan innebära för hur vi ser på marknadsföringsaktiviteter av olika slag.

I boken analyseras sex grundläggande marknadsföringsbegrepp utifrån ett interaktionistiskt perspektiv: marknad, konsument, produkt/varumärke, pris/värde, plats och reklam. Dessa analyser landar i en diskussion av två frågor en marknadsförare bör ställa sig någon gång: Kan man kontrollera sociala relationer och händelser och bör man kontrollera människors sociala liv?
Marketing management är det mest inflytelserika perspektivet inom marknadsföring i dag. Perspektivet har fått en stor spridning inom såväl näringsliv som offentlig sektor. En förklaring till denna popularitet är troligen att människans sociala och symboliska liv regelmässigt exkluderas i marketing managementtexter. Betoningen på tekniker, förutsägbarhet och objektivitet gör det nämligen möjligt att tala och tänka om planering, styrning och kontroll. Det blir helt enkelt möjligt att tala om management.

Men vad händer egentligen om man tar hänsyn till människan och hennes sociala liv, dvs. interaktioner, relationer och tolkningar av symboler? Syftet med denna bok är att, som en respons på denna fråga, undersöka vad en interaktionistisk och relationell förståelse av marknadsföring kan innebära för hur vi ser på marknadsföringsaktiviteter av olika slag.

I boken analyseras sex grundläggande marknadsföringsbegrepp utifrån ett interaktionistiskt perspektiv: marknad, konsument, produkt/varumärke, pris/värde, plats och reklam. Dessa analyser landar i en diskussion av två frågor en marknadsförare bör ställa sig någon gång: Kan man kontrollera sociala relationer och händelser och bör man kontrollera människors sociala liv?
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar