Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok; Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne; 2013
5+ säljare

Matematik 5000 Kurs 5 Blå Lärobok Upplaga 1

av Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne
Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter som gratis läxhjälp på Facebook eller nya appen med filmer, självrättande tester samt ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter (utk för kurs 1b och 1bc Vux till terminstarten ht2015).

Programanpassat innehåll för alla kurser Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5. Vi har även specialanpassade böcker för vuxenstuderande och för yrkesprogrammen har vi även bas-böcker för de elever som behöver extra stöd, en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen. 

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen)

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar (SA, EK, ES och HU samt VUX) 

Den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. (NA och TE samt Basåret)

Läs mer om din kursbok under fliken FÖR ALLA KURSER och provläs din Matematik 5000 under fliken KÖPÖVERSIKT! flikarna hittar du på nok.se/matematik5000

Matematik 5000, digital pedagogik Nu lanserar vi digitala nyheter med en mängd pedagogiska funktioner som underlättar för dig och dina elever. De möjliggör individuellt lärande och självstudier, utan krångel och slöseri med tid. Läs mer om vilka komponenter som innehåller de olika funktionerna under fliken INTERAKTIVT OCH DIGITALT på nok.se/matematik5000.

Videolektioner Videolektionerna är inspelade, lärarledda ­genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt ­genomgångar som visar på en lösnings­modell för valda uppgifter ur läroboken.

Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand.

Ledtrådar, lösningar och svar Ledtrådar, fullständiga lösningar och svar till bokens alla uppgifter är en ovärderlig hjälp för elever som kört fast eller när de sitter själva och studerar.

Självrättande tester De självrättande testerna är av två slag; Kapitelquiz och Kurstest. Kapitelquizen testar elevens kunskaper efter varje kapitel och kurstesten testar elevens kunskaper efter hela kursen, perfekt träning inför de nationella proven. 

Grafräknarhjälp på webben Grafräknarhjälp för utvalda uppgifter hjälper eleven att fokusera på matematiken, istället för på tekniken.

Matematik 5000 Läxhjälp online! Matematik 5000 Läxhjälp på ­Facebook ­riktar sig till elever som är i behov av lärarhjälp när de sitter hemma. Där kan ­eleven fråga våra matematiklärare (en speciallärare och en naturvetenkapligt inriktad lärare) om hjälp med specifika uppgifter ur Matematik 5000 (alla kurser). Det är helt gratis så att ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Gå gärna in, gilla sidan och läs några av de fantastiska recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Vi utvecklar hela tiden ­Matematik 5000. Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

         
  Utvecklar elevernas förmågor Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskaps­målen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Varierad undervisning I Matematik 5000:s alla läroböcker finns återkommande inslag som gör Matematik 5000 till ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen:
Aktiviteter  
Historik 
Tema     
Problemlösning
Kan du det här?
Diagnoser  
Blandade övningar
Repetition
Svar, ledtrådar och lösningar

Elevhandledning i studieteknik Gratis handledning i studieteknik för elever av vår speciallärare från Matematik 5000 Läxhjälp. Ett litet men gediget material med praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik för att nå sin högsta potential med Matematik 5000! Studieteknikhandledningen utkommer under hösten 2015 och kommer att kunna laddas ned här på hemsidan!

Lärarhandledningar med förmågor-matris Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här didaktiska kommentarer och svar samt ­information om materiel och genom­förande. Kopieringsunderlagen ­omfattar ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och ­Uppgifts­banker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. Dessa uppgifter är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. ­Lärar­handledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.
Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter som gratis läxhjälp på Facebook eller nya appen med filmer, självrättande tester samt ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter (utk för kurs 1b och 1bc Vux till terminstarten ht2015).

Programanpassat innehåll för alla kurser Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5. Vi har även specialanpassade böcker för vuxenstuderande och för yrkesprogrammen har vi även bas-böcker för de elever som behöver extra stöd, en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen. 

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen)

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar (SA, EK, ES och HU samt VUX) 

Den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. (NA och TE samt Basåret)

Läs mer om din kursbok under fliken FÖR ALLA KURSER och provläs din Matematik 5000 under fliken KÖPÖVERSIKT! flikarna hittar du på nok.se/matematik5000

Matematik 5000, digital pedagogik Nu lanserar vi digitala nyheter med en mängd pedagogiska funktioner som underlättar för dig och dina elever. De möjliggör individuellt lärande och självstudier, utan krångel och slöseri med tid. Läs mer om vilka komponenter som innehåller de olika funktionerna under fliken INTERAKTIVT OCH DIGITALT på nok.se/matematik5000.

Videolektioner Videolektionerna är inspelade, lärarledda ­genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt ­genomgångar som visar på en lösnings­modell för valda uppgifter ur läroboken.

Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand.

Ledtrådar, lösningar och svar Ledtrådar, fullständiga lösningar och svar till bokens alla uppgifter är en ovärderlig hjälp för elever som kört fast eller när de sitter själva och studerar.

Självrättande tester De självrättande testerna är av två slag; Kapitelquiz och Kurstest. Kapitelquizen testar elevens kunskaper efter varje kapitel och kurstesten testar elevens kunskaper efter hela kursen, perfekt träning inför de nationella proven. 

Grafräknarhjälp på webben Grafräknarhjälp för utvalda uppgifter hjälper eleven att fokusera på matematiken, istället för på tekniken.

Matematik 5000 Läxhjälp online! Matematik 5000 Läxhjälp på ­Facebook ­riktar sig till elever som är i behov av lärarhjälp när de sitter hemma. Där kan ­eleven fråga våra matematiklärare (en speciallärare och en naturvetenkapligt inriktad lärare) om hjälp med specifika uppgifter ur Matematik 5000 (alla kurser). Det är helt gratis så att ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Gå gärna in, gilla sidan och läs några av de fantastiska recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Vi utvecklar hela tiden ­Matematik 5000. Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

         
  Utvecklar elevernas förmågor Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskaps­målen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Varierad undervisning I Matematik 5000:s alla läroböcker finns återkommande inslag som gör Matematik 5000 till ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen:
Aktiviteter  
Historik 
Tema     
Problemlösning
Kan du det här?
Diagnoser  
Blandade övningar
Repetition
Svar, ledtrådar och lösningar

Elevhandledning i studieteknik Gratis handledning i studieteknik för elever av vår speciallärare från Matematik 5000 Läxhjälp. Ett litet men gediget material med praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik för att nå sin högsta potential med Matematik 5000! Studieteknikhandledningen utkommer under hösten 2015 och kommer att kunna laddas ned här på hemsidan!

Lärarhandledningar med förmågor-matris Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här didaktiska kommentarer och svar samt ­information om materiel och genom­förande. Kopieringsunderlagen ­omfattar ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och ­Uppgifts­banker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. Dessa uppgifter är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. ­Lärar­handledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789127426337
Förlag: Natur & Kultur Läromedel
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 284 st
Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter som gratis läxhjälp på Facebook eller nya appen med filmer, självrättande tester samt ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter (utk för kurs 1b och 1bc Vux till terminstarten ht2015).

Programanpassat innehåll för alla kurser Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5. Vi har även specialanpassade böcker för vuxenstuderande och för yrkesprogrammen har vi även bas-böcker för de elever som behöver extra stöd, en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen. 

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen)

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar (SA, EK, ES och HU samt VUX) 

Den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. (NA och TE samt Basåret)

Läs mer om din kursbok under fliken FÖR ALLA KURSER och provläs din Matematik 5000 under fliken KÖPÖVERSIKT! flikarna hittar du på nok.se/matematik5000

Matematik 5000, digital pedagogik Nu lanserar vi digitala nyheter med en mängd pedagogiska funktioner som underlättar för dig och dina elever. De möjliggör individuellt lärande och självstudier, utan krångel och slöseri med tid. Läs mer om vilka komponenter som innehåller de olika funktionerna under fliken INTERAKTIVT OCH DIGITALT på nok.se/matematik5000.

Videolektioner Videolektionerna är inspelade, lärarledda ­genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt ­genomgångar som visar på en lösnings­modell för valda uppgifter ur läroboken.

Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand.

Ledtrådar, lösningar och svar Ledtrådar, fullständiga lösningar och svar till bokens alla uppgifter är en ovärderlig hjälp för elever som kört fast eller när de sitter själva och studerar.

Självrättande tester De självrättande testerna är av två slag; Kapitelquiz och Kurstest. Kapitelquizen testar elevens kunskaper efter varje kapitel och kurstesten testar elevens kunskaper efter hela kursen, perfekt träning inför de nationella proven. 

Grafräknarhjälp på webben Grafräknarhjälp för utvalda uppgifter hjälper eleven att fokusera på matematiken, istället för på tekniken.

Matematik 5000 Läxhjälp online! Matematik 5000 Läxhjälp på ­Facebook ­riktar sig till elever som är i behov av lärarhjälp när de sitter hemma. Där kan ­eleven fråga våra matematiklärare (en speciallärare och en naturvetenkapligt inriktad lärare) om hjälp med specifika uppgifter ur Matematik 5000 (alla kurser). Det är helt gratis så att ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Gå gärna in, gilla sidan och läs några av de fantastiska recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Vi utvecklar hela tiden ­Matematik 5000. Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

         
  Utvecklar elevernas förmågor Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskaps­målen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Varierad undervisning I Matematik 5000:s alla läroböcker finns återkommande inslag som gör Matematik 5000 till ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen:
Aktiviteter  
Historik 
Tema     
Problemlösning
Kan du det här?
Diagnoser  
Blandade övningar
Repetition
Svar, ledtrådar och lösningar

Elevhandledning i studieteknik Gratis handledning i studieteknik för elever av vår speciallärare från Matematik 5000 Läxhjälp. Ett litet men gediget material med praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik för att nå sin högsta potential med Matematik 5000! Studieteknikhandledningen utkommer under hösten 2015 och kommer att kunna laddas ned här på hemsidan!

Lärarhandledningar med förmågor-matris Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här didaktiska kommentarer och svar samt ­information om materiel och genom­förande. Kopieringsunderlagen ­omfattar ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och ­Uppgifts­banker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. Dessa uppgifter är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. ­Lärar­handledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.
Matematikläromedlet som motiverar alla! Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål. Ni väljer själva om ni vill jobba med ett tryckt läromedel och/eller ett digitalt/interaktivt läromedel samt om ni vill nyttja våra kompletterande komponenter som gratis läxhjälp på Facebook eller nya appen med filmer, självrättande tester samt ledtrådar, lösningar och svar till alla uppgifter (utk för kurs 1b och 1bc Vux till terminstarten ht2015).

Programanpassat innehåll för alla kurser Matematik 5000 finns för din gymnasiekurs! Vi har läromedel för alla spår och hela vägen upp till kurs 5. Vi har även specialanpassade böcker för vuxenstuderande och för yrkesprogrammen har vi även bas-böcker för de elever som behöver extra stöd, en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har stort fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärs­ämnen. 

Den röda/gula serien är avsedd för yrkesprogrammen och följer alltså kurs a-spåret (för yrkesprogrammen samt introduktionsprogrammen)

Den gröna serien, kurs b-spåret, tar upp samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar (SA, EK, ES och HU samt VUX) 

Den blå serien, kurs c-spåret, är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar. (NA och TE samt Basåret)

Läs mer om din kursbok under fliken FÖR ALLA KURSER och provläs din Matematik 5000 under fliken KÖPÖVERSIKT! flikarna hittar du på nok.se/matematik5000

Matematik 5000, digital pedagogik Nu lanserar vi digitala nyheter med en mängd pedagogiska funktioner som underlättar för dig och dina elever. De möjliggör individuellt lärande och självstudier, utan krångel och slöseri med tid. Läs mer om vilka komponenter som innehåller de olika funktionerna under fliken INTERAKTIVT OCH DIGITALT på nok.se/matematik5000.

Videolektioner Videolektionerna är inspelade, lärarledda ­genomgångar tätt knutna till läroboken. De är av två slag: genomgångar där nya begrepp introduceras och förklaras samt ­genomgångar som visar på en lösnings­modell för valda uppgifter ur läroboken.

Filmerna tillför det där lilla extra för att polletten ska trilla ner. De kan till exempel vara filmade i olika miljöer eller förklara nya begrepp med hjälp av rekvisita. Varje klipp är några minuter långt och av stort pedagogiskt värde vare sig du arbetar enligt metoden Flipped Classroom eller låter dina elever studera och repetera på egen hand.

Ledtrådar, lösningar och svar Ledtrådar, fullständiga lösningar och svar till bokens alla uppgifter är en ovärderlig hjälp för elever som kört fast eller när de sitter själva och studerar.

Självrättande tester De självrättande testerna är av två slag; Kapitelquiz och Kurstest. Kapitelquizen testar elevens kunskaper efter varje kapitel och kurstesten testar elevens kunskaper efter hela kursen, perfekt träning inför de nationella proven. 

Grafräknarhjälp på webben Grafräknarhjälp för utvalda uppgifter hjälper eleven att fokusera på matematiken, istället för på tekniken.

Matematik 5000 Läxhjälp online! Matematik 5000 Läxhjälp på ­Facebook ­riktar sig till elever som är i behov av lärarhjälp när de sitter hemma. Där kan ­eleven fråga våra matematiklärare (en speciallärare och en naturvetenkapligt inriktad lärare) om hjälp med specifika uppgifter ur Matematik 5000 (alla kurser). Det är helt gratis så att ingen elev ska behöva sitta hemma och tycka att matematik är svårt och jobbigt! Gå gärna in, gilla sidan och läs några av de fantastiska recensionerna från tacksamma elever! www.facebook.com/matematik5000laxhjalp

Vi utvecklar hela tiden ­Matematik 5000. Följ oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev på nok.se/nyhetsbrev

         
  Utvecklar elevernas förmågor Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att, enligt Gy2011, utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskaps­målen tack vare en stor variation av arbetssätt, frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Varierad undervisning I Matematik 5000:s alla läroböcker finns återkommande inslag som gör Matematik 5000 till ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen:
Aktiviteter  
Historik 
Tema     
Problemlösning
Kan du det här?
Diagnoser  
Blandade övningar
Repetition
Svar, ledtrådar och lösningar

Elevhandledning i studieteknik Gratis handledning i studieteknik för elever av vår speciallärare från Matematik 5000 Läxhjälp. Ett litet men gediget material med praktiska tips som hjälper alla elever med sin studieteknik för att nå sin högsta potential med Matematik 5000! Studieteknikhandledningen utkommer under hösten 2015 och kommer att kunna laddas ned här på hemsidan!

Lärarhandledningar med förmågor-matris Till samtliga aktiviteter i läroboken finns här didaktiska kommentarer och svar samt ­information om materiel och genom­förande. Kopieringsunderlagen ­omfattar ytterligare Aktiviteter, Träna mera, Teman och ­Uppgifts­banker.

Uppgiftsbankerna innehåller uppgifter som kan användas som underlag vid provkonstruktion. Dessa uppgifter är kategoriserade efter de förmågor som eleverna kan redovisa i sina lösningar. Till samtliga uppgifter ges svar och ofta också kommentarer eller lösningar. ­Lärar­handledningarna är i pdf-form och säljs som abonnemang.
Begagnad bok
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
299 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar