Matematik för gymnasiet kurs B; Martin Holmström, Eva Smedhamre; 2008
5+ säljare

Matematik för gymnasiet kurs B Upplaga 1

av Martin Holmström, Eva Smedhamre
Matematik för gymnasiet är en vidareutveckling av den populära serien Matematik från A till E. Serien riktar sig till de flesta program på gymnasiet och vuxenutbildningen och innehåller både grundkurs och fördjupningsdel.

Läs mer
Framställningen är liksom i föregångaren Matematik från A till E baserad på lektionsanpassade avsnitt, många lösta typexempel, övningar där svårigheten stegvis ökar, blandade uppgifter, tester och repetitioner. Allt kryddat med ny layout i fyrfärg!
Serien kännetecknas av ett lättfattligt språk som bidrar till att ge ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och ofta med praktisk anknytning.
Grunddelen ger de baskunskaper som kursplanen föreskriver. Här förklaras de grundläggande begreppen och räknesätten. Fördjupningsdelen är en språngbräda för vidare studier. Här kan de duktiga och ambitiösa eleverna hitta svårare och mer utmanande uppgifter.
Serien kan användas parallellt med Matematik från A till E men i Matematik för gymnasiet är det möjligt att hitta fler svåra exempel och övningar.
Typiskt för Matematik för gymnasiet är:
- En pedagogik som fungerar i klassrummet
- Lektionsanpassade avsnitt
- Nivågrupperade övningar
- Två tester till varje kapitel
- Utökad fördjupningsdel så att även de duktigaste eleverna får stimulans
- Utmaningar i varje kapitel för de elever som redan kan mycket
Matematik från A till E kommer att säljas parallellt.
Kurs A-Light
Matematik för gymnasiet kurs A-Light vänder sig till elever som enbart tänker läsa A-kursen och som siktar på godkänt. Författarna lägger stor vikt vid träning på begrepp och övningarna i kapitlen är på godkändnivå. Boken är en modernisering av den populära A-light, som den har ersatt.
Typiskt för boken:
- Kan användas parallellt med A-boken, eftersom avsnitten har samma ordningsföljd
- Grundkursen presenteras i 9 korta kapitel som avslutas med ett test
- Många av uppgifterna har hänvisning till lösta exempel
- Till varje kapitel finns fördjupningsavsnitt
- I avsnittet Tema finns laborationer och vardagsmatematik
Lärarmaterial Online
Till kurs A, B och A-Light:
- Översiktlig tidsplan
- Detaljerad planering redigerbar (Excel)
- Ledtrådar och lösningar till fördjupningsavsnitt
- Ledtrådar och lösningar till utmaningar
- Kapitelprov, även redigerbara (Word)
- Svar och lösningar till prov
- Extra fördjupningar
- Laborationer
- Bokstavsekvationer, formler, geometri, trigonometri
- SOL-uppgifter
- Svar till SOL-uppgifter

Matematik för gymnasiet kurs A ger en god grund för att eleverna ska tillägna sig det centrala innehållet i kursen Matematik 1 enligt GY2011. Läraren kan komplettera läromedlet med de delar som lagts till för kurs 1 jämfört med tidigare kurs A. Området sannolikhet kan till exempel hämtas ifrån B-boken.
Matematik för gymnasiet är en vidareutveckling av den populära serien Matematik från A till E. Serien riktar sig till de flesta program på gymnasiet och vuxenutbildningen och innehåller både grundkurs och fördjupningsdel.

Läs mer
Framställningen är liksom i föregångaren Matematik från A till E baserad på lektionsanpassade avsnitt, många lösta typexempel, övningar där svårigheten stegvis ökar, blandade uppgifter, tester och repetitioner. Allt kryddat med ny layout i fyrfärg!
Serien kännetecknas av ett lättfattligt språk som bidrar till att ge ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och ofta med praktisk anknytning.
Grunddelen ger de baskunskaper som kursplanen föreskriver. Här förklaras de grundläggande begreppen och räknesätten. Fördjupningsdelen är en språngbräda för vidare studier. Här kan de duktiga och ambitiösa eleverna hitta svårare och mer utmanande uppgifter.
Serien kan användas parallellt med Matematik från A till E men i Matematik för gymnasiet är det möjligt att hitta fler svåra exempel och övningar.
Typiskt för Matematik för gymnasiet är:
- En pedagogik som fungerar i klassrummet
- Lektionsanpassade avsnitt
- Nivågrupperade övningar
- Två tester till varje kapitel
- Utökad fördjupningsdel så att även de duktigaste eleverna får stimulans
- Utmaningar i varje kapitel för de elever som redan kan mycket
Matematik från A till E kommer att säljas parallellt.
Kurs A-Light
Matematik för gymnasiet kurs A-Light vänder sig till elever som enbart tänker läsa A-kursen och som siktar på godkänt. Författarna lägger stor vikt vid träning på begrepp och övningarna i kapitlen är på godkändnivå. Boken är en modernisering av den populära A-light, som den har ersatt.
Typiskt för boken:
- Kan användas parallellt med A-boken, eftersom avsnitten har samma ordningsföljd
- Grundkursen presenteras i 9 korta kapitel som avslutas med ett test
- Många av uppgifterna har hänvisning till lösta exempel
- Till varje kapitel finns fördjupningsavsnitt
- I avsnittet Tema finns laborationer och vardagsmatematik
Lärarmaterial Online
Till kurs A, B och A-Light:
- Översiktlig tidsplan
- Detaljerad planering redigerbar (Excel)
- Ledtrådar och lösningar till fördjupningsavsnitt
- Ledtrådar och lösningar till utmaningar
- Kapitelprov, även redigerbara (Word)
- Svar och lösningar till prov
- Extra fördjupningar
- Laborationer
- Bokstavsekvationer, formler, geometri, trigonometri
- SOL-uppgifter
- Svar till SOL-uppgifter

Matematik för gymnasiet kurs A ger en god grund för att eleverna ska tillägna sig det centrala innehållet i kursen Matematik 1 enligt GY2011. Läraren kan komplettera läromedlet med de delar som lagts till för kurs 1 jämfört med tidigare kurs A. Området sannolikhet kan till exempel hämtas ifrån B-boken.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147019076
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 264 st
Matematik för gymnasiet är en vidareutveckling av den populära serien Matematik från A till E. Serien riktar sig till de flesta program på gymnasiet och vuxenutbildningen och innehåller både grundkurs och fördjupningsdel.

Läs mer
Framställningen är liksom i föregångaren Matematik från A till E baserad på lektionsanpassade avsnitt, många lösta typexempel, övningar där svårigheten stegvis ökar, blandade uppgifter, tester och repetitioner. Allt kryddat med ny layout i fyrfärg!
Serien kännetecknas av ett lättfattligt språk som bidrar till att ge ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och ofta med praktisk anknytning.
Grunddelen ger de baskunskaper som kursplanen föreskriver. Här förklaras de grundläggande begreppen och räknesätten. Fördjupningsdelen är en språngbräda för vidare studier. Här kan de duktiga och ambitiösa eleverna hitta svårare och mer utmanande uppgifter.
Serien kan användas parallellt med Matematik från A till E men i Matematik för gymnasiet är det möjligt att hitta fler svåra exempel och övningar.
Typiskt för Matematik för gymnasiet är:
- En pedagogik som fungerar i klassrummet
- Lektionsanpassade avsnitt
- Nivågrupperade övningar
- Två tester till varje kapitel
- Utökad fördjupningsdel så att även de duktigaste eleverna får stimulans
- Utmaningar i varje kapitel för de elever som redan kan mycket
Matematik från A till E kommer att säljas parallellt.
Kurs A-Light
Matematik för gymnasiet kurs A-Light vänder sig till elever som enbart tänker läsa A-kursen och som siktar på godkänt. Författarna lägger stor vikt vid träning på begrepp och övningarna i kapitlen är på godkändnivå. Boken är en modernisering av den populära A-light, som den har ersatt.
Typiskt för boken:
- Kan användas parallellt med A-boken, eftersom avsnitten har samma ordningsföljd
- Grundkursen presenteras i 9 korta kapitel som avslutas med ett test
- Många av uppgifterna har hänvisning till lösta exempel
- Till varje kapitel finns fördjupningsavsnitt
- I avsnittet Tema finns laborationer och vardagsmatematik
Lärarmaterial Online
Till kurs A, B och A-Light:
- Översiktlig tidsplan
- Detaljerad planering redigerbar (Excel)
- Ledtrådar och lösningar till fördjupningsavsnitt
- Ledtrådar och lösningar till utmaningar
- Kapitelprov, även redigerbara (Word)
- Svar och lösningar till prov
- Extra fördjupningar
- Laborationer
- Bokstavsekvationer, formler, geometri, trigonometri
- SOL-uppgifter
- Svar till SOL-uppgifter

Matematik för gymnasiet kurs A ger en god grund för att eleverna ska tillägna sig det centrala innehållet i kursen Matematik 1 enligt GY2011. Läraren kan komplettera läromedlet med de delar som lagts till för kurs 1 jämfört med tidigare kurs A. Området sannolikhet kan till exempel hämtas ifrån B-boken.
Matematik för gymnasiet är en vidareutveckling av den populära serien Matematik från A till E. Serien riktar sig till de flesta program på gymnasiet och vuxenutbildningen och innehåller både grundkurs och fördjupningsdel.

Läs mer
Framställningen är liksom i föregångaren Matematik från A till E baserad på lektionsanpassade avsnitt, många lösta typexempel, övningar där svårigheten stegvis ökar, blandade uppgifter, tester och repetitioner. Allt kryddat med ny layout i fyrfärg!
Serien kännetecknas av ett lättfattligt språk som bidrar till att ge ökad förståelse för det aktuella avsnittet. Nya begrepp förklaras på ett enkelt sätt och ofta med praktisk anknytning.
Grunddelen ger de baskunskaper som kursplanen föreskriver. Här förklaras de grundläggande begreppen och räknesätten. Fördjupningsdelen är en språngbräda för vidare studier. Här kan de duktiga och ambitiösa eleverna hitta svårare och mer utmanande uppgifter.
Serien kan användas parallellt med Matematik från A till E men i Matematik för gymnasiet är det möjligt att hitta fler svåra exempel och övningar.
Typiskt för Matematik för gymnasiet är:
- En pedagogik som fungerar i klassrummet
- Lektionsanpassade avsnitt
- Nivågrupperade övningar
- Två tester till varje kapitel
- Utökad fördjupningsdel så att även de duktigaste eleverna får stimulans
- Utmaningar i varje kapitel för de elever som redan kan mycket
Matematik från A till E kommer att säljas parallellt.
Kurs A-Light
Matematik för gymnasiet kurs A-Light vänder sig till elever som enbart tänker läsa A-kursen och som siktar på godkänt. Författarna lägger stor vikt vid träning på begrepp och övningarna i kapitlen är på godkändnivå. Boken är en modernisering av den populära A-light, som den har ersatt.
Typiskt för boken:
- Kan användas parallellt med A-boken, eftersom avsnitten har samma ordningsföljd
- Grundkursen presenteras i 9 korta kapitel som avslutas med ett test
- Många av uppgifterna har hänvisning till lösta exempel
- Till varje kapitel finns fördjupningsavsnitt
- I avsnittet Tema finns laborationer och vardagsmatematik
Lärarmaterial Online
Till kurs A, B och A-Light:
- Översiktlig tidsplan
- Detaljerad planering redigerbar (Excel)
- Ledtrådar och lösningar till fördjupningsavsnitt
- Ledtrådar och lösningar till utmaningar
- Kapitelprov, även redigerbara (Word)
- Svar och lösningar till prov
- Extra fördjupningar
- Laborationer
- Bokstavsekvationer, formler, geometri, trigonometri
- SOL-uppgifter
- Svar till SOL-uppgifter

Matematik för gymnasiet kurs A ger en god grund för att eleverna ska tillägna sig det centrala innehållet i kursen Matematik 1 enligt GY2011. Läraren kan komplettera läromedlet med de delar som lagts till för kurs 1 jämfört med tidigare kurs A. Området sannolikhet kan till exempel hämtas ifrån B-boken.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar