Medierna och moderniteten; John B. Thompson; 2001
spara 43%
5+ säljare

Medierna och moderniteten

av John B. Thompson
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag?

Dessa frågor griper sig den engelske sociologen John B. Thompson sig an i denna bok. Han visar hur medierna har omvandlat samhällslivets rums- och tidsdimension och skapat interaktionsformer som inte längre är knutna till ett gemensamt rum. Denna omvandling har vidsträckta konsekvenser och påverkar olika sidor av våra liv, alltifrån de mest intima personliga erfarenheterna till maktens former.

Thompsons bok har blivit ett samhällsvetenskapligt standardverk om medier och kommunikation genom att förena ett brett och historiskt förankrat perspektiv med insikter från modern samhällsteori.

John B. Thompson är verksam i Cambridge. Han har vid sidan av denna bok utgivit böcker om hermeneutik och ideologiteori och senast en bok om politiska skandaler.
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag?

Dessa frågor griper sig den engelske sociologen John B. Thompson sig an i denna bok. Han visar hur medierna har omvandlat samhällslivets rums- och tidsdimension och skapat interaktionsformer som inte längre är knutna till ett gemensamt rum. Denna omvandling har vidsträckta konsekvenser och påverkar olika sidor av våra liv, alltifrån de mest intima personliga erfarenheterna till maktens former.

Thompsons bok har blivit ett samhällsvetenskapligt standardverk om medier och kommunikation genom att förena ett brett och historiskt förankrat perspektiv med insikter från modern samhällsteori.

John B. Thompson är verksam i Cambridge. Han har vid sidan av denna bok utgivit böcker om hermeneutik och ideologiteori och senast en bok om politiska skandaler.
Utgiven: 2001
ISBN: 9789171731586
Förlag: Bokförlaget Daidalos
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 344 st
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag?

Dessa frågor griper sig den engelske sociologen John B. Thompson sig an i denna bok. Han visar hur medierna har omvandlat samhällslivets rums- och tidsdimension och skapat interaktionsformer som inte längre är knutna till ett gemensamt rum. Denna omvandling har vidsträckta konsekvenser och påverkar olika sidor av våra liv, alltifrån de mest intima personliga erfarenheterna till maktens former.

Thompsons bok har blivit ett samhällsvetenskapligt standardverk om medier och kommunikation genom att förena ett brett och historiskt förankrat perspektiv med insikter från modern samhällsteori.

John B. Thompson är verksam i Cambridge. Han har vid sidan av denna bok utgivit böcker om hermeneutik och ideologiteori och senast en bok om politiska skandaler.
Vilken roll spelar medierna i de moderna samhällenas uveckling? Vilka är de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverkens expansion idag?

Dessa frågor griper sig den engelske sociologen John B. Thompson sig an i denna bok. Han visar hur medierna har omvandlat samhällslivets rums- och tidsdimension och skapat interaktionsformer som inte längre är knutna till ett gemensamt rum. Denna omvandling har vidsträckta konsekvenser och påverkar olika sidor av våra liv, alltifrån de mest intima personliga erfarenheterna till maktens former.

Thompsons bok har blivit ett samhällsvetenskapligt standardverk om medier och kommunikation genom att förena ett brett och historiskt förankrat perspektiv med insikter från modern samhällsteori.

John B. Thompson är verksam i Cambridge. Han har vid sidan av denna bok utgivit böcker om hermeneutik och ideologiteori och senast en bok om politiska skandaler.
Begagnad bok
125 kr216 krSpara 91 kr (43%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
125 kr216 krSpara 91 kr (43%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar