Mikroekonomi : teori och tillämpning; Robert Lundmark; 2020
5+ säljare

Mikroekonomi : teori och tillämpning Upplaga 4

av Robert Lundmark

"Mikroekonomi: teori och tillämpning" ger en pedagogisk och illustrativ introduktion till mikroekonomi - en vetenskaplig disciplin som granskar funktionaliteten i marknader för olika produkter och tjänster. Boken introducerar grundläggande koncept, relationer och teorier som underbygger hur individer eller hushåll gör sina konsumtionsbeslut, och kopplar detta till hur företag fattar beslut om produktion, det vill säga, vad som ska produceras och hur det ska produceras.

Boken är strukturerad kring hushåll och företag - de huvudsakliga aktörerna i en ekonomi, och presenterar de analytiska verktyg som ekonomer använder för att svara på de ekonomiska frågor som samhället möter. Boken börjar med en generell diskussion om marknadens roll i en ekonomi, följt av en mer detaljerad utforskning av marknadsaktörernas beteenden. Olika marknadsstrukturer analyseras, och fenomenet med marknadsmisslyckanden diskuteras. De mer teoretiska delarna balanseras med praktiska exempel för att förtydliga och visa de olika områden där mikroekonomi kan bidra till förståelsen av ekonomiska fenomen. I denna fjärde utgåva har flera kapitel reviderats med klargöranden, korrigeringar och tillägg. Statistiska tillämpningar har uppdaterats och flera figurer och diagram har reviderats för att bättre förmedla deras innebörd.

Boken gör det klart att många socioekonomiska problem kan förstås och lösas mer effektivt genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Även om den passar för grundkurser i mikroekonomi, kan den också vara givande för den som vill få en djupare förståelse för ämnet.

"Mikroekonomi: teori och tillämpning" ger en pedagogisk och illustrativ introduktion till mikroekonomi - en vetenskaplig disciplin som granskar funktionaliteten i marknader för olika produkter och tjänster. Boken introducerar grundläggande koncept, relationer och teorier som underbygger hur individer eller hushåll gör sina konsumtionsbeslut, och kopplar detta till hur företag fattar beslut om produktion, det vill säga, vad som ska produceras och hur det ska produceras.

Boken är strukturerad kring hushåll och företag - de huvudsakliga aktörerna i en ekonomi, och presenterar de analytiska verktyg som ekonomer använder för att svara på de ekonomiska frågor som samhället möter. Boken börjar med en generell diskussion om marknadens roll i en ekonomi, följt av en mer detaljerad utforskning av marknadsaktörernas beteenden. Olika marknadsstrukturer analyseras, och fenomenet med marknadsmisslyckanden diskuteras. De mer teoretiska delarna balanseras med praktiska exempel för att förtydliga och visa de olika områden där mikroekonomi kan bidra till förståelsen av ekonomiska fenomen. I denna fjärde utgåva har flera kapitel reviderats med klargöranden, korrigeringar och tillägg. Statistiska tillämpningar har uppdaterats och flera figurer och diagram har reviderats för att bättre förmedla deras innebörd.

Boken gör det klart att många socioekonomiska problem kan förstås och lösas mer effektivt genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Även om den passar för grundkurser i mikroekonomi, kan den också vara givande för den som vill få en djupare förståelse för ämnet.

Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2020
ISBN: 9789144141558
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 649 st
5 upplagor
Upplaga 5 (2023)
från 359 kr
Upplaga 3 (2017)
från 179 kr
Upplaga 2 (2013)
från 145 kr
Upplaga 1 (2010)
från 89 kr
Visa alla upplagor

"Mikroekonomi: teori och tillämpning" ger en pedagogisk och illustrativ introduktion till mikroekonomi - en vetenskaplig disciplin som granskar funktionaliteten i marknader för olika produkter och tjänster. Boken introducerar grundläggande koncept, relationer och teorier som underbygger hur individer eller hushåll gör sina konsumtionsbeslut, och kopplar detta till hur företag fattar beslut om produktion, det vill säga, vad som ska produceras och hur det ska produceras.

Boken är strukturerad kring hushåll och företag - de huvudsakliga aktörerna i en ekonomi, och presenterar de analytiska verktyg som ekonomer använder för att svara på de ekonomiska frågor som samhället möter. Boken börjar med en generell diskussion om marknadens roll i en ekonomi, följt av en mer detaljerad utforskning av marknadsaktörernas beteenden. Olika marknadsstrukturer analyseras, och fenomenet med marknadsmisslyckanden diskuteras. De mer teoretiska delarna balanseras med praktiska exempel för att förtydliga och visa de olika områden där mikroekonomi kan bidra till förståelsen av ekonomiska fenomen. I denna fjärde utgåva har flera kapitel reviderats med klargöranden, korrigeringar och tillägg. Statistiska tillämpningar har uppdaterats och flera figurer och diagram har reviderats för att bättre förmedla deras innebörd.

Boken gör det klart att många socioekonomiska problem kan förstås och lösas mer effektivt genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Även om den passar för grundkurser i mikroekonomi, kan den också vara givande för den som vill få en djupare förståelse för ämnet.

"Mikroekonomi: teori och tillämpning" ger en pedagogisk och illustrativ introduktion till mikroekonomi - en vetenskaplig disciplin som granskar funktionaliteten i marknader för olika produkter och tjänster. Boken introducerar grundläggande koncept, relationer och teorier som underbygger hur individer eller hushåll gör sina konsumtionsbeslut, och kopplar detta till hur företag fattar beslut om produktion, det vill säga, vad som ska produceras och hur det ska produceras.

Boken är strukturerad kring hushåll och företag - de huvudsakliga aktörerna i en ekonomi, och presenterar de analytiska verktyg som ekonomer använder för att svara på de ekonomiska frågor som samhället möter. Boken börjar med en generell diskussion om marknadens roll i en ekonomi, följt av en mer detaljerad utforskning av marknadsaktörernas beteenden. Olika marknadsstrukturer analyseras, och fenomenet med marknadsmisslyckanden diskuteras. De mer teoretiska delarna balanseras med praktiska exempel för att förtydliga och visa de olika områden där mikroekonomi kan bidra till förståelsen av ekonomiska fenomen. I denna fjärde utgåva har flera kapitel reviderats med klargöranden, korrigeringar och tillägg. Statistiska tillämpningar har uppdaterats och flera figurer och diagram har reviderats för att bättre förmedla deras innebörd.

Boken gör det klart att många socioekonomiska problem kan förstås och lösas mer effektivt genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Även om den passar för grundkurser i mikroekonomi, kan den också vara givande för den som vill få en djupare förståelse för ämnet.

Begagnad bok
259 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
259 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar