Mikroekonomi : teori och tillämpning; Robert Lundmark; 2010
5+ säljare

Mikroekonomi : teori och tillämpning Upplaga 1

av Robert Lundmark
Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Många av de samhällsekonomiska problem som uppstår kan lättare förstås och lösas genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktionsbeslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras. Boken inleds med en presentation av hur utbud och efterfrågan samspelar för att bestämma pris och kvantitet av en vara eller tjänst som handlas på en marknad. Detta följs av en djupare analys av nyttoteori och av produktionsteori som ligger till grund för utbudet och efterfrågan. Vidare presenteras hur avsteg från den ideala marknadsformen, fullständig konkurrens, kan ske och hur statligt marknadsingripande kan vara motiverat. Boken innehåller rikligt med diagram och figurer för att visuellt förklara flertalet av de ekonomiska förhållanden som presenteras. Mikroekonomi är skriven för att användas som lärobok i mikroekonomi på grundnivå för universitets- och högskolestudier. Den vänder sig även till en bred grupp av läsare utan förkunskaper i mikroekonomi.
Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Många av de samhällsekonomiska problem som uppstår kan lättare förstås och lösas genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktionsbeslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras. Boken inleds med en presentation av hur utbud och efterfrågan samspelar för att bestämma pris och kvantitet av en vara eller tjänst som handlas på en marknad. Detta följs av en djupare analys av nyttoteori och av produktionsteori som ligger till grund för utbudet och efterfrågan. Vidare presenteras hur avsteg från den ideala marknadsformen, fullständig konkurrens, kan ske och hur statligt marknadsingripande kan vara motiverat. Boken innehåller rikligt med diagram och figurer för att visuellt förklara flertalet av de ekonomiska förhållanden som presenteras. Mikroekonomi är skriven för att användas som lärobok i mikroekonomi på grundnivå för universitets- och högskolestudier. Den vänder sig även till en bred grupp av läsare utan förkunskaper i mikroekonomi.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144049274
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 457 st
5 upplagor
Upplaga 5 (2023)
från 415 kr
Upplaga 4 (2020)
från 275 kr
Upplaga 3 (2017)
från 175 kr
Upplaga 2 (2013)
från 145 kr
Visa alla upplagor
Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Många av de samhällsekonomiska problem som uppstår kan lättare förstås och lösas genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktionsbeslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras. Boken inleds med en presentation av hur utbud och efterfrågan samspelar för att bestämma pris och kvantitet av en vara eller tjänst som handlas på en marknad. Detta följs av en djupare analys av nyttoteori och av produktionsteori som ligger till grund för utbudet och efterfrågan. Vidare presenteras hur avsteg från den ideala marknadsformen, fullständig konkurrens, kan ske och hur statligt marknadsingripande kan vara motiverat. Boken innehåller rikligt med diagram och figurer för att visuellt förklara flertalet av de ekonomiska förhållanden som presenteras. Mikroekonomi är skriven för att användas som lärobok i mikroekonomi på grundnivå för universitets- och högskolestudier. Den vänder sig även till en bred grupp av läsare utan förkunskaper i mikroekonomi.
Mikroekonomi är det vetenskapsområde som analyserar hur marknader för olika varor eller tjänster fungerar. Många av de samhällsekonomiska problem som uppstår kan lättare förstås och lösas genom att tillämpa mikroekonomisk teori. Boken presenterar grundläggande begrepp, förhållanden och teorier som ligger till grund för hur individer eller hushåll fattar sina konsumtionsbeslut. Till detta kopplas hur företag fattar sina produktionsbeslut, det vill säga vad som ska produceras och hur det produceras. Boken inleds med en presentation av hur utbud och efterfrågan samspelar för att bestämma pris och kvantitet av en vara eller tjänst som handlas på en marknad. Detta följs av en djupare analys av nyttoteori och av produktionsteori som ligger till grund för utbudet och efterfrågan. Vidare presenteras hur avsteg från den ideala marknadsformen, fullständig konkurrens, kan ske och hur statligt marknadsingripande kan vara motiverat. Boken innehåller rikligt med diagram och figurer för att visuellt förklara flertalet av de ekonomiska förhållanden som presenteras. Mikroekonomi är skriven för att användas som lärobok i mikroekonomi på grundnivå för universitets- och högskolestudier. Den vänder sig även till en bred grupp av läsare utan förkunskaper i mikroekonomi.
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar