Omvårdnadens grunder - paket; Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk, Joakim Öhlén, Lilas Ali, Sofia Almerud Österberg, Anette Alvariza, Ann-Christine Andersson, Pia Andersson, Anna Anåker, Charlotta Arwidson, Margareta Asp, Åsa Audulv, Christina Baggens, Mariette Bengtsson, Eva Benzein, Ingrid Bergh, Monica Bergqvist, Elisabeth Björk Brämberg, Ida Björkman, Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Carina Bååth, Christina Carlsson, Eva Carlsson, Eric Carlström, David Edvardsson, Inger Ekman, Mirjam Ekstedt, Ann Catrine Eldh, Carina Elgán, Karin Enskär, Annette Erichsen, Anneli Eriksson, Henrik Eriksson, Marie Ernsth Bravell, Jan Florin, Anna Forsberg, Henrietta Forsman, Anette Forss, Marie Golsäter, Agneta Gånemo, Margaretha Hagberg, Henna Hasson, Ingela Henoch, Birgit Holritz Rasmussen, Birgitta Hulter, Cecilia Larsdotter, Eva Jakobsson Ung, Inger Jansson, Maria Jirwe, Ann-Sofie Källberg, Anita Kärner Köhler, Ann Langius-Eklöf, Margret Lepp, Berit Lindahl, Christina Lindholm, Olav Lind; 2019
endast ny

Omvårdnadens grunder - paket Upplaga 3

av Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk
m.fl.

I denna tryckning av bokens tredje upplaga har ett nytt pappersmaterial använts, vilket har resulterat i att boken blivit slankare jämfört med den ursprungliga tryckningen.

Detta är den tredje omarbetade och moderniserade upplagan av Omvårdnadens grunder, vilket även markerar dess 10-årsjubileum som det primära läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Flera nya kapitel har lagts till i böckerna, i takt med att forskningsbasen inom omvårdnad har expanderat och blivande sjuksköterskor ställs inför nya prövningar i framtidens dynamiska hälsovård. Till exempel inkluderar boken nu uppdaterade kapitel om självvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik, för att bättre förbereda studenterna inför framtiden. Varje bok inkluderar nytt övningsmaterial, praktiska verktyg och pedagogiskt stöd för både lärare och studenter.

Innehållet i de tre böckerna är inte ett resultat av slumpen. Kapitlen är noggrant utvalda för att omfatta all den expertis som en grundutbildad sjuksköterska behöver i sitt yrke och ansvarsområde. Varje kapitel är grundat på den senaste forskningen inom det respektive området. Mer än 100 aktiva forskare, docenter och professorer har bidragit till detta betydande standardverk för alla tre år av sjuksköterskeprogrammet.

I denna tryckning av bokens tredje upplaga har ett nytt pappersmaterial använts, vilket har resulterat i att boken blivit slankare jämfört med den ursprungliga tryckningen.

Detta är den tredje omarbetade och moderniserade upplagan av Omvårdnadens grunder, vilket även markerar dess 10-årsjubileum som det primära läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Flera nya kapitel har lagts till i böckerna, i takt med att forskningsbasen inom omvårdnad har expanderat och blivande sjuksköterskor ställs inför nya prövningar i framtidens dynamiska hälsovård. Till exempel inkluderar boken nu uppdaterade kapitel om självvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik, för att bättre förbereda studenterna inför framtiden. Varje bok inkluderar nytt övningsmaterial, praktiska verktyg och pedagogiskt stöd för både lärare och studenter.

Innehållet i de tre böckerna är inte ett resultat av slumpen. Kapitlen är noggrant utvalda för att omfatta all den expertis som en grundutbildad sjuksköterska behöver i sitt yrke och ansvarsområde. Varje kapitel är grundat på den senaste forskningen inom det respektive området. Mer än 100 aktiva forskare, docenter och professorer har bidragit till detta betydande standardverk för alla tre år av sjuksköterskeprogrammet.

Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2019
ISBN: 9789144123196
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 1960 st

I denna tryckning av bokens tredje upplaga har ett nytt pappersmaterial använts, vilket har resulterat i att boken blivit slankare jämfört med den ursprungliga tryckningen.

Detta är den tredje omarbetade och moderniserade upplagan av Omvårdnadens grunder, vilket även markerar dess 10-årsjubileum som det primära läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Flera nya kapitel har lagts till i böckerna, i takt med att forskningsbasen inom omvårdnad har expanderat och blivande sjuksköterskor ställs inför nya prövningar i framtidens dynamiska hälsovård. Till exempel inkluderar boken nu uppdaterade kapitel om självvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik, för att bättre förbereda studenterna inför framtiden. Varje bok inkluderar nytt övningsmaterial, praktiska verktyg och pedagogiskt stöd för både lärare och studenter.

Innehållet i de tre böckerna är inte ett resultat av slumpen. Kapitlen är noggrant utvalda för att omfatta all den expertis som en grundutbildad sjuksköterska behöver i sitt yrke och ansvarsområde. Varje kapitel är grundat på den senaste forskningen inom det respektive området. Mer än 100 aktiva forskare, docenter och professorer har bidragit till detta betydande standardverk för alla tre år av sjuksköterskeprogrammet.

I denna tryckning av bokens tredje upplaga har ett nytt pappersmaterial använts, vilket har resulterat i att boken blivit slankare jämfört med den ursprungliga tryckningen.

Detta är den tredje omarbetade och moderniserade upplagan av Omvårdnadens grunder, vilket även markerar dess 10-årsjubileum som det primära läromedlet för sjuksköterskeprogrammet. Flera nya kapitel har lagts till i böckerna, i takt med att forskningsbasen inom omvårdnad har expanderat och blivande sjuksköterskor ställs inför nya prövningar i framtidens dynamiska hälsovård. Till exempel inkluderar boken nu uppdaterade kapitel om självvård, teknik och aspekter av omvårdnadsdiagnostik, för att bättre förbereda studenterna inför framtiden. Varje bok inkluderar nytt övningsmaterial, praktiska verktyg och pedagogiskt stöd för både lärare och studenter.

Innehållet i de tre böckerna är inte ett resultat av slumpen. Kapitlen är noggrant utvalda för att omfatta all den expertis som en grundutbildad sjuksköterska behöver i sitt yrke och ansvarsområde. Varje kapitel är grundat på den senaste forskningen inom det respektive området. Mer än 100 aktiva forskare, docenter och professorer har bidragit till detta betydande standardverk för alla tre år av sjuksköterskeprogrammet.

Ny bok
1373 kr1445 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
1373 kr1445 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)