Omvårdnadens grunder - paket :; Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk, Joakim Öhlén; 2009
5+ säljare

Omvårdnadens grunder - paket : Upplaga 1

av Anna-Karin Edberg, Anna Ehrenberg, Febe Friberg, Lars Wallin, Helle Wijk
m.fl.
Skräddarsytt för svenska förhållanden Författarna som medverkar i Omvårdnadens grunder är disputerade sjuksköterskor eller omvårdnadsforskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuk- sköterskans ansvars- och kunskapsområden. Framställningen är genomgående pedagogisk och välskriven. Många teman, som t.ex. hälsa, samtal och lärande, behandlas dessutom utifrån flera perspektiv vilket ger en allsidig och genomgripande beskrivning. Avsikten med verket är att samla och sprida aktuell kunskap om grundläggande omvårdnad för blivande sjuksköterskor. Därigenom kan verket på sikt också bidra till en vård som främjar hälsa och välbefinnande hos såväl patienter som anhöriga och andra närstående. Perspektivet i Omvårdnadens grunder är problematiserande. Det är medvetet valt för att inbjuda till kritiskt tänkande och reflekterande, vilket kan stimulera både den teorietiska och den praktiska utvecklingen av ämnesområdet. Förstapristagare av Kurslitteraturpriset 2010. Innehållsförteckning: Hälsa och ohälsa Perspektiv och förhållningssätt Ansvar och utveckling
Skräddarsytt för svenska förhållanden Författarna som medverkar i Omvårdnadens grunder är disputerade sjuksköterskor eller omvårdnadsforskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuk- sköterskans ansvars- och kunskapsområden. Framställningen är genomgående pedagogisk och välskriven. Många teman, som t.ex. hälsa, samtal och lärande, behandlas dessutom utifrån flera perspektiv vilket ger en allsidig och genomgripande beskrivning. Avsikten med verket är att samla och sprida aktuell kunskap om grundläggande omvårdnad för blivande sjuksköterskor. Därigenom kan verket på sikt också bidra till en vård som främjar hälsa och välbefinnande hos såväl patienter som anhöriga och andra närstående. Perspektivet i Omvårdnadens grunder är problematiserande. Det är medvetet valt för att inbjuda till kritiskt tänkande och reflekterande, vilket kan stimulera både den teorietiska och den praktiska utvecklingen av ämnesområdet. Förstapristagare av Kurslitteraturpriset 2010. Innehållsförteckning: Hälsa och ohälsa Perspektiv och förhållningssätt Ansvar och utveckling
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144056951
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Skräddarsytt för svenska förhållanden Författarna som medverkar i Omvårdnadens grunder är disputerade sjuksköterskor eller omvårdnadsforskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuk- sköterskans ansvars- och kunskapsområden. Framställningen är genomgående pedagogisk och välskriven. Många teman, som t.ex. hälsa, samtal och lärande, behandlas dessutom utifrån flera perspektiv vilket ger en allsidig och genomgripande beskrivning. Avsikten med verket är att samla och sprida aktuell kunskap om grundläggande omvårdnad för blivande sjuksköterskor. Därigenom kan verket på sikt också bidra till en vård som främjar hälsa och välbefinnande hos såväl patienter som anhöriga och andra närstående. Perspektivet i Omvårdnadens grunder är problematiserande. Det är medvetet valt för att inbjuda till kritiskt tänkande och reflekterande, vilket kan stimulera både den teorietiska och den praktiska utvecklingen av ämnesområdet. Förstapristagare av Kurslitteraturpriset 2010. Innehållsförteckning: Hälsa och ohälsa Perspektiv och förhållningssätt Ansvar och utveckling
Skräddarsytt för svenska förhållanden Författarna som medverkar i Omvårdnadens grunder är disputerade sjuksköterskor eller omvårdnadsforskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuk- sköterskans ansvars- och kunskapsområden. Framställningen är genomgående pedagogisk och välskriven. Många teman, som t.ex. hälsa, samtal och lärande, behandlas dessutom utifrån flera perspektiv vilket ger en allsidig och genomgripande beskrivning. Avsikten med verket är att samla och sprida aktuell kunskap om grundläggande omvårdnad för blivande sjuksköterskor. Därigenom kan verket på sikt också bidra till en vård som främjar hälsa och välbefinnande hos såväl patienter som anhöriga och andra närstående. Perspektivet i Omvårdnadens grunder är problematiserande. Det är medvetet valt för att inbjuda till kritiskt tänkande och reflekterande, vilket kan stimulera både den teorietiska och den praktiska utvecklingen av ämnesområdet. Förstapristagare av Kurslitteraturpriset 2010. Innehållsförteckning: Hälsa och ohälsa Perspektiv och förhållningssätt Ansvar och utveckling
Begagnad bok
655 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
655 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar