Studentlitteratur i Örebro

Lärarens handbok
Lärarens handbok
Författare: Lärarförbundet
ISBN:
 • 9144072775
 • 9789144072777
Utgiven: 2011
Läsning
Läsning
Författare: Frank Smith
ISBN:
 • 9147049847
 • 9789147049844
Upplaga: 3
Utgiven: 2000-06-28
Modern Social Work Theory
Modern Social Work Theory
Författare: Malcolm Payne
ISBN:
 • 0230249604
 • 9780230249608
Upplaga: 4
Utgiven: 2014
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Författare: Eva Björkman; Karin Karlsson
ISBN:
 • 9789144047942
Upplaga: 3
Utgiven: 2008-08-15
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Författare: Magdalena Andersson; Christina Baggens; Eva Benzein; Carina Elgán; Azi
ISBN:
 • 9789144049069
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-11-03
Norstedts svenska synonymordbok : Ord för ord
Norstedts svenska synonymordbok : Ord för ord
Författare: Nordstedts Ordbok
ISBN:
 • 9172270985
 • 9789172270985
Upplaga: 4
Utgiven: 1999-01-20
Forskningsmetodikens grunder
Forskningsmetodikens grunder
Författare: Bo Davidson; Runa Patel
ISBN:
 • 9789144022888
Upplaga: 3
Utgiven: 2003-03-17
Social mobilisering
Social mobilisering
Författare: Verner Denvall (red.); Cecilia Heule (red.); Arne Kristiansen (red.)
ISBN:
 • 9789140668219
Upplaga: 1
Utgiven: 2011-01-14
Rapporter och uppsatser
Rapporter och uppsatser
Författare: Jarl Backman
ISBN:
 • 9789144048260
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-06-27
Problemformulering
Problemformulering
Författare: Lotte Rienecker
ISBN:
 • 9147072644
 • 9789147072644
Upplaga: 1
Utgiven: 2003-05-19
Respekt för läraryrket
Respekt för läraryrket
Författare: Gunnel Colnerud
ISBN:
 • 9176565297
 • 9789176565292
Upplaga: 2
Utgiven: 2002
Skatteprocessen
Skatteprocessen
Författare: Karin Almgren; Börje Leidhammar
ISBN:
 • 9789139019787
Upplaga: 3
Utgiven: 2016-10-06
The Study of Language
The Study of Language
Författare: George Yule
ISBN:
 • 052156851X
 • 9780521568517
Utgiven: 1996-06-13
Språk, kultur och social identitet
Språk, kultur och social identitet
Författare: Seija Wellros
ISBN:
 • 9789144009162
Upplaga: 1
Utgiven: 1998-11-02

Få skickad till dig i Örebro

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 402333 böcker.