Studentlitteratur i Örebro

Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Författare: Eva Björkman; Karin Karlsson
ISBN:
 • 9789144047942
Upplaga: 3
Utgiven: 2008-08-15
Forskningsmetodikens grunder
Forskningsmetodikens grunder
Författare: Bo Davidson; Runa Patel
ISBN:
 • 9789144022888
Upplaga: 3
Utgiven: 2003-03-17
Fallstudien som forskningsmetod
Fallstudien som forskningsmetod
Författare: Sharan B Merriam
ISBN:
 • 9144390718
 • 9789144390710
Upplaga: 1
Utgiven: 1993-01-01
Barnrättens grunder
Barnrättens grunder
Författare: Johanna Schiratzki
ISBN:
 • 9789144059648
Upplaga: 4
Utgiven: 2010-04-30
Lärarens handbok
Lärarens handbok
Författare: Lärarförbundet
ISBN:
 • 9144072775
 • 9789144072777
Utgiven: 2011
Rapporter och uppsatser
Rapporter och uppsatser
Författare: Jarl Backman
ISBN:
 • 9789144048260
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-06-27
Att utreda forska och rapportera
Att utreda forska och rapportera
Författare: Lars Torsten Eriksson; Finn Weidersheim-Paul
ISBN:
 • 9789147096831
Upplaga: 9
Utgiven: 2011-05-20
Fastighetsvärdering : exempelsamling
Fastighetsvärdering : exempelsamling
Författare: Lantmäteriet & Mäklarsamfundet
ISBN:
 • 9177740785
 • 9789177740780
Utgiven: 2010
Skatteprocessen
Skatteprocessen
Författare: Karin Almgren; Börje Leidhammar
ISBN:
 • 9789139019787
Upplaga: 3
Utgiven: 2016-10-06
Problemformulering
Problemformulering
Författare: Lotte Rienecker
ISBN:
 • 9147072644
 • 9789147072644
Upplaga: 1
Utgiven: 2003-05-19
Modern Social Work Theory
Modern Social Work Theory
Författare: Malcolm Payne
ISBN:
 • 0230249604
 • 9780230249608
Upplaga: 4
Utgiven: 2014
The Study of Language
The Study of Language
Författare: George Yule
ISBN:
 • 052156851X
 • 9780521568517
Utgiven: 1996-06-13
Social mobilisering
Social mobilisering
Författare: Verner Denvall (red.); Cecilia Heule (red.); Arne Kristiansen (red.)
ISBN:
 • 9789140668219
Upplaga: 1
Utgiven: 2011-01-14
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt
Författare: Magdalena Andersson; Christina Baggens; Eva Benzein; Carina Elgán; Azi
ISBN:
 • 9789144049069
Upplaga: 1
Utgiven: 2009-11-03
Fastighetspanträttens huvuddrag
Fastighetspanträttens huvuddrag
Författare: Jonny Flodin
ISBN:
 • 9172235756
 • 9789172235755
Upplaga: 1
Utgiven: 2014-08-14

Få skickad till dig i Örebro

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 403863 böcker.