Örebro - kurslitteratur

Här hittar du som bor i Örebro begagnad kurslitteratur som gör gott för både plånboken och miljön. Spara upp till 86% när du köper din kurslitteratur begagnad på Studentapan.
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
95 kr
Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt; Febe Friberg & Joakim Öhlén; 2009
5+ säljare
av Febe Friberg & Joakim Öhlén (2009)
85 kr
Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar; Eva Björkman, Karin Karlsson; 2008
5+ säljare
av Eva Björkman, Karin Karlsson (2008)
99 kr
Forskningsmetodikens grunder; Bo Davidson, Runa Patel; 2003
5+ säljare
av Bo Davidson, Runa Patel (2003)
85 kr
Respekt för läraryrket; Gunnel Colnerud; 2002
5+ säljare
av Gunnel Colnerud (2002)
59 kr
Skatteprocessen; Karin Almgren, Börje Leidhammar; 2016
5+ säljare
Skatteprocessen Upplaga 3
av Karin Almgren, Börje Leidhammar (2016)
199 kr
Fastighetspanträttens huvuddrag; Jonny Flodin; 2014
5+ säljare
av Jonny Flodin (2014)
59 kr
Kognitiv psykologi; Lars-Gunnar Lundh, Henry Montgomery, Yvonne Waern; 1992
5+ säljare
av Lars-Gunnar Lundh, Henry Montgomery, Yvonne Waern (1992)
175 kr
Läsning; Frank Smith; 2000
5+ säljare
Läsning Upplaga 2
av Frank Smith (2000)
139 kr
Projektledning Övningsbok; Bo Tonnquist; 2012
5+ säljare
av Bo Tonnquist (2012)
109 kr