Studentlitteratur på Örebro universitet

Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare
Författare: Ulf P. Lundgren; Roger Säljö; Caroline Liberg; Lisa Asp-Onsjö; Nihad B
ISBN:
 • 9789127136021
Upplaga: 3
Utgiven: 2014-08-18
Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Skolpolitik : från riksdagshus till klassrum
Författare: Maria Jarl; Linda Rönnberg
ISBN:
 • 9789147114450
Upplaga: 2
Utgiven: 2015-08-07
Organisationsteori för offentlig sektor
Organisationsteori för offentlig sektor
Författare: Tom Christensen; Per Lægreid; Paul G. Roness; Kjell Arne Røvik
ISBN:
 • 9147075961
 • 9789147075966
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-06-15
Organisation och organisering
Organisation och organisering
Författare: Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling; Alexander Styhre
ISBN:
 • 9789147112142
Upplaga: 4
Utgiven: 2015-07-29
Samhällsvetenskapliga metoder
Samhällsvetenskapliga metoder
Författare: Alan Bryman
ISBN:
 • 9789147090686
Upplaga: 2
Utgiven: 2011-01-04
Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass
Hur långt är ett äppelskal? - tematiskt arbete i förskoleklass
Författare: Annika Persson; Lena Wiklund
ISBN:
 • 9147053585
 • 9789147053582
Upplaga: 1
Utgiven: 2008-01-15
Metoder i kommunikationsvetenskap
Metoder i kommunikationsvetenskap
Författare: Peter Berglez; Mats Ekström; Bengt Johansson; Göran Eriksson; Åsa Nils
ISBN:
 • 9789144067636
Upplaga: 2
Utgiven: 2010-09-10
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Företagsekonomi 100 Övningsbok
Författare: Per-Hugo Skärvad; Jan Olsson
ISBN:
 • 9789147113156
Upplaga: 18
Utgiven: 2017-01-17
Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag
Den värdefulla praktiken - Yrkesetik i pedagogers vardag
Författare: Kennert Orlenius; Airi Bigsten
ISBN:
 • 9147020415
 • 9789147020416
Upplaga: 2
Utgiven: 2008-10-17
Redovisning och bokföring : övningsbok med lösningar
Redovisning och bokföring : övningsbok med lösningar
Författare: Eva Hedenström; Hans Malmquist
ISBN:
 • 9144104871
 • 9789144104874
Upplaga: 1
Utgiven: 2015-06-03
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Övningsbok
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt Övningsbok
Författare: Konrad Lundberg; Johan Schüldt; Theddo Rother-Schirren; Anders Lagerst
ISBN:
 • 9789152346242
Utgiven: 2017-07-27
Kvantitativ metod från början
Kvantitativ metod från början
Författare: Annika Eliasson
ISBN:
 • 9144089791
 • 9789144089799
Upplaga: 3
Utgiven: 2013-05-29
Utvecklingspsykologiska teorier
Utvecklingspsykologiska teorier
Författare: Espen Jerlang; Sonja Egeberg; John Halse; Ann Joy Jonassen; Suzanne Ri
ISBN:
 • 9147078898
 • 9789147078899
Upplaga: 4
Utgiven: 2005-04-12
Makroekonomi - Teori, politik och institutioner
Makroekonomi - Teori, politik och institutioner
Författare: Klas Fregert; Lars Jonung
ISBN:
 • 9144095155
 • 9789144095158
Upplaga: 4
Utgiven: 2014-09-29
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Redovisning och bokföring : med utgångspunkt i BAS-planen
Författare: Eva Hedenström, Hans Malmquist
ISBN:
 • 9144121458
 • 9789144121451
Upplaga: 2
Utgiven: 2017
Marknad och politik
Marknad och politik
Författare:
ISBN:
 • 9144119321
 • 9789144119328
Upplaga: 12
Utgiven: 2017-08-14

Få skickad till dig på Örebro universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 405638 böcker.