Studentlitteratur på Örebro universitet

Statistik för hälsovetenskaperna
Statistik för hälsovetenskaperna
Författare: Göran Ejlertsson
ISBN:
 • 9789144070483
Upplaga: 2
Utgiven: 2012-06-08
Mångfald i tidiga åldrar : interkulturellt lärande
Mångfald i tidiga åldrar : interkulturellt lärande
Författare: Ann Farrell, Ingrid Pramling Samuelsson, Anna Holmqvist
ISBN:
 • 9144120397
 • 9789144120393
Utgiven: 2018
Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv
Vägar till välfärd : idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv
Författare: Hans Swärd; Per Gunnar Edebalk; Eskil Wadensjö (red.)
ISBN:
 • 9789147111152
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-01-08
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan
Författare: Konrad Lundberg; Johan Schüldt; Theddo Rother-Schirren; Anders Lagerst
ISBN:
 • 9789152346235
Utgiven: 2017-07-28
Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle
Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle
Författare: Torsten Persson; Christel Persson
ISBN:
 • 9789144109442
Upplaga: 3
Utgiven: 2015-11-20
Skriva för att lära
Skriva för att lära
Författare: Olga Dysthe; Mikael Andersson; Torlaug Løkensgard Hoel; Frøydis Hertzb
ISBN:
 • 9789144041148
Upplaga: 1
Utgiven: 2002-09-10
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Ungdomsgrupper i teori och praktik
Författare: Philip Lalander; Thomas Johansson
ISBN:
 • 9144115474
 • 9789144115474
Upplaga: 5
Utgiven: 2017-08-02
Läroplansteori och didaktik
Läroplansteori och didaktik
Författare: Ninni Wahlström
ISBN:
 • 9789140694768
Upplaga: 2
Utgiven: 2016-10-26
Barns och ungas rättigheter i utbildning
Barns och ungas rättigheter i utbildning
Författare: Solveig Hägglund; Ann Quennerstedt; Nina Thelander
ISBN:
 • 9789140683472
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-04-08
Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
Författare: Inga-Lill Jakobsson; Marianne Lundgren
ISBN:
 • 9789127132337
Upplaga: 1
Utgiven: 2013-01-28
Databasteknik
Databasteknik
Författare: Thomas Padron-McCarthy; Tore Risch
ISBN:
 • 9789144044491
Upplaga: 1
Utgiven: 2005-09-09
Organisation och organisering
Organisation och organisering
Författare: Ulla Eriksson-Zetterquist; Thomas Kalling; Alexander Styhre
ISBN:
 • 9789147112142
Upplaga: 4
Utgiven: 2015-07-29
Den moderna barndomen och barns vardagsliv
Den moderna barndomen och barns vardagsliv
Författare: Gunilla Halldén
ISBN:
 • 9173310670
 • 9789173310673
Upplaga: 1
Utgiven: 2007-03-27
Att se samhället
Att se samhället
Författare: Göran Ahrne
ISBN:
 • 9789147087075
Upplaga: 1
Utgiven: 2007-05-22

Få skickad till dig på Örebro universitet

Du vet väl att du kan köpa begagnad kurslitteratur från hela Sverige lika enkelt, snabbt och riskfritt som att
köpa nytt? Just nu kan du söka bland 414561 böcker.