Professionerna i kunskapssamhället : en jämförande studie av svenska professioner; Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson; 2015
3 säljare

Professionerna i kunskapssamhället : en jämförande studie av svenska professioner Upplaga 1

av Thomas Brante, Eva Johansson, Gunnar Olofsson, Lennart G. Svensson
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda "professioner" , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.

Läs mer
I boken berörs exempelvis:
- Hur självständiga är till exempel läkare, lärare och universitetsanställda i sina arbeten, och hur mycket styrs och kontrolleras de?
- Är professionerna på väg att avprofessionaliseras?
- Hur uppfattar de professionella själva den senaste tidens förändringar av sina arbetsförhållanden?
Detta och mycket annat åskådliggörs med hjälp av informativ statistik i form av diagram och tabeller. De professionellas villkor, värderingar och funktionssätt beskrivs och analyseras – något som kan bidra till såväl den politiska debatten som till framtida forskning inom området.
Boken ger en solid grund för att bättre förstå professionerna, detta intressanta och viktiga men i vissa avseenden svårfångade och gåtfulla samhällsikt, som i dag omfattar ungefär var sjätte yrkesaktiv person i Sverige.
Sagt om boken:
”Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen.” William Sullivan, amerikansk samhällsvetare och professionsforskare

Om författarna
Författare till boken är:
Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete, Lunds universitet
Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet
Lennart G. Svensson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda "professioner" , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.

Läs mer
I boken berörs exempelvis:
- Hur självständiga är till exempel läkare, lärare och universitetsanställda i sina arbeten, och hur mycket styrs och kontrolleras de?
- Är professionerna på väg att avprofessionaliseras?
- Hur uppfattar de professionella själva den senaste tidens förändringar av sina arbetsförhållanden?
Detta och mycket annat åskådliggörs med hjälp av informativ statistik i form av diagram och tabeller. De professionellas villkor, värderingar och funktionssätt beskrivs och analyseras – något som kan bidra till såväl den politiska debatten som till framtida forskning inom området.
Boken ger en solid grund för att bättre förstå professionerna, detta intressanta och viktiga men i vissa avseenden svårfångade och gåtfulla samhällsikt, som i dag omfattar ungefär var sjätte yrkesaktiv person i Sverige.
Sagt om boken:
”Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen.” William Sullivan, amerikansk samhällsvetare och professionsforskare

Om författarna
Författare till boken är:
Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete, Lunds universitet
Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet
Lennart G. Svensson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2015
ISBN: 9789147111817
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 344 st
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda "professioner" , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.

Läs mer
I boken berörs exempelvis:
- Hur självständiga är till exempel läkare, lärare och universitetsanställda i sina arbeten, och hur mycket styrs och kontrolleras de?
- Är professionerna på väg att avprofessionaliseras?
- Hur uppfattar de professionella själva den senaste tidens förändringar av sina arbetsförhållanden?
Detta och mycket annat åskådliggörs med hjälp av informativ statistik i form av diagram och tabeller. De professionellas villkor, värderingar och funktionssätt beskrivs och analyseras – något som kan bidra till såväl den politiska debatten som till framtida forskning inom området.
Boken ger en solid grund för att bättre förstå professionerna, detta intressanta och viktiga men i vissa avseenden svårfångade och gåtfulla samhällsikt, som i dag omfattar ungefär var sjätte yrkesaktiv person i Sverige.
Sagt om boken:
”Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen.” William Sullivan, amerikansk samhällsvetare och professionsforskare

Om författarna
Författare till boken är:
Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete, Lunds universitet
Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet
Lennart G. Svensson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Professionerna i kunskapssamhället syftar till att ge ett systematiskt, översiktligt och samtidigt detaljerat faktaunderlag som belyser frågor kring enskilda "professioner" , men framför allt visar på professionerna sedda ur en bredare samhällelig kontext.

Läs mer
I boken berörs exempelvis:
- Hur självständiga är till exempel läkare, lärare och universitetsanställda i sina arbeten, och hur mycket styrs och kontrolleras de?
- Är professionerna på väg att avprofessionaliseras?
- Hur uppfattar de professionella själva den senaste tidens förändringar av sina arbetsförhållanden?
Detta och mycket annat åskådliggörs med hjälp av informativ statistik i form av diagram och tabeller. De professionellas villkor, värderingar och funktionssätt beskrivs och analyseras – något som kan bidra till såväl den politiska debatten som till framtida forskning inom området.
Boken ger en solid grund för att bättre förstå professionerna, detta intressanta och viktiga men i vissa avseenden svårfångade och gåtfulla samhällsikt, som i dag omfattar ungefär var sjätte yrkesaktiv person i Sverige.
Sagt om boken:
”Professionerna har aldrig varit viktigare för ett samhälles välstånd. Professionell kunskap och expertis utgör det nutida samhällets kärna. Hur sådan professionell expertis utvecklas, hur den används, av vem den används och för vilka syften tillhör de viktigaste frågorna som konfronterar alla moderna samhällen.” William Sullivan, amerikansk samhällsvetare och professionsforskare

Om författarna
Författare till boken är:
Thomas Brante, professor i sociologi och socialt arbete, Lunds universitet
Eva Johnsson, docent i socialt arbete, Lunds universitet
Gunnar Olofsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet
Lennart G. Svensson, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Begagnad bok
230 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
230 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar