Rätten och samhället; Konrad Lundberg, Åsa Svedberg; 2022
endast ny

Rätten och samhället

av Konrad Lundberg, Åsa Svedberg
Boken är indelad i sex delar: Juridik. Konstitutionell rätt, Folkrätt, EU-rätt, Straffrätt och Processrätt. Faktadelen: Det första kapitlet behandlar juridik i allmänhet och är skrivet för att underlätta förståelsen för resten av boken. Varje kapitel inleds med kapitlets syfte och innehåller en laguppställning över relevant lagstiftning på området. I varje kapitel finns också en intervju som illustrerar hur det rent praktiskt kan vara att arbeta inom just det juridiska området. Faktatexten kompletteras med bilder, illustrationer och modeller för att ytterligare befästa elevernas kunskaper. Övningsuppgifter: Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Till exempel finns tankekartor, instuderingsfrågor, lagtextövningar, problemlösningsuppgifter här, men även rättsfallsövningar och rättsfilosofiska frågor. Rättsfallsövningarna tränar eleverna att lösa problem med hjälp av juridisk metod och de rättsfilosofiska frågorna hjälper eleven att se sambandet mellan etik och moral i samhället. Övningsdelen avslutas med ett korsord som underlättar inlärningen av de grundläggande juridiska begreppen inom området.
Boken är indelad i sex delar: Juridik. Konstitutionell rätt, Folkrätt, EU-rätt, Straffrätt och Processrätt. Faktadelen: Det första kapitlet behandlar juridik i allmänhet och är skrivet för att underlätta förståelsen för resten av boken. Varje kapitel inleds med kapitlets syfte och innehåller en laguppställning över relevant lagstiftning på området. I varje kapitel finns också en intervju som illustrerar hur det rent praktiskt kan vara att arbeta inom just det juridiska området. Faktatexten kompletteras med bilder, illustrationer och modeller för att ytterligare befästa elevernas kunskaper. Övningsuppgifter: Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Till exempel finns tankekartor, instuderingsfrågor, lagtextövningar, problemlösningsuppgifter här, men även rättsfallsövningar och rättsfilosofiska frågor. Rättsfallsövningarna tränar eleverna att lösa problem med hjälp av juridisk metod och de rättsfilosofiska frågorna hjälper eleven att se sambandet mellan etik och moral i samhället. Övningsdelen avslutas med ett korsord som underlättar inlärningen av de grundläggande juridiska begreppen inom området.
Utgiven: 2022
ISBN: 9789152359211
Förlag: Sanoma Utbildning
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 380 st
Boken är indelad i sex delar: Juridik. Konstitutionell rätt, Folkrätt, EU-rätt, Straffrätt och Processrätt. Faktadelen: Det första kapitlet behandlar juridik i allmänhet och är skrivet för att underlätta förståelsen för resten av boken. Varje kapitel inleds med kapitlets syfte och innehåller en laguppställning över relevant lagstiftning på området. I varje kapitel finns också en intervju som illustrerar hur det rent praktiskt kan vara att arbeta inom just det juridiska området. Faktatexten kompletteras med bilder, illustrationer och modeller för att ytterligare befästa elevernas kunskaper. Övningsuppgifter: Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Till exempel finns tankekartor, instuderingsfrågor, lagtextövningar, problemlösningsuppgifter här, men även rättsfallsövningar och rättsfilosofiska frågor. Rättsfallsövningarna tränar eleverna att lösa problem med hjälp av juridisk metod och de rättsfilosofiska frågorna hjälper eleven att se sambandet mellan etik och moral i samhället. Övningsdelen avslutas med ett korsord som underlättar inlärningen av de grundläggande juridiska begreppen inom området.
Boken är indelad i sex delar: Juridik. Konstitutionell rätt, Folkrätt, EU-rätt, Straffrätt och Processrätt. Faktadelen: Det första kapitlet behandlar juridik i allmänhet och är skrivet för att underlätta förståelsen för resten av boken. Varje kapitel inleds med kapitlets syfte och innehåller en laguppställning över relevant lagstiftning på området. I varje kapitel finns också en intervju som illustrerar hur det rent praktiskt kan vara att arbeta inom just det juridiska området. Faktatexten kompletteras med bilder, illustrationer och modeller för att ytterligare befästa elevernas kunskaper. Övningsuppgifter: Varje kapitel avslutas med övningsuppgifter av olika slag och svårighetsgrad. Till exempel finns tankekartor, instuderingsfrågor, lagtextövningar, problemlösningsuppgifter här, men även rättsfallsövningar och rättsfilosofiska frågor. Rättsfallsövningarna tränar eleverna att lösa problem med hjälp av juridisk metod och de rättsfilosofiska frågorna hjälper eleven att se sambandet mellan etik och moral i samhället. Övningsdelen avslutas med ett korsord som underlättar inlärningen av de grundläggande juridiska begreppen inom området.
Ny bok
595 kr626 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
595 kr626 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)