Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område; Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya; 2024
spara 22%
5+ säljare

Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område Upplaga 3

av Fredrik Rådman, Therése Fridström Montoya
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentligt och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. I den här boken redogörs först kortfattat för offentlighetsprincipen och för bestämmelserna om sekretess i allmänhet. Därefter behandlas de grundläggande bestämmelserna om sekretess som gäller inom socialtjänsten, följt av en presentation av vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp. Temat för boken är hur uppgifter får lämnas från socialtjänsten till en annan aktör, även om det i boken också finns vissa beskrivningar av hur socialtjänsten kan få del av uppgifter.

I denna tredje upplaga har kapitlet om sekretess inom socialtjänsten utökats med en djupare redogörelse för hur sekretessprövningen går till. Nyheter är dels ett kortare kapitel om sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för chefsöverläkaren, dels ett kapitel om personaladministrativ sekretess. Med hänsyn till ny lagstiftning har också vissa kapitel omarbetats, såsom exempelvis kapitlet om utlämnande av uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Boken kan med fördel användas av både praktiskt verksamma tjänstemän och studenter på exempelvis socionomutbildningen.
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentligt och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. I den här boken redogörs först kortfattat för offentlighetsprincipen och för bestämmelserna om sekretess i allmänhet. Därefter behandlas de grundläggande bestämmelserna om sekretess som gäller inom socialtjänsten, följt av en presentation av vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp. Temat för boken är hur uppgifter får lämnas från socialtjänsten till en annan aktör, även om det i boken också finns vissa beskrivningar av hur socialtjänsten kan få del av uppgifter.

I denna tredje upplaga har kapitlet om sekretess inom socialtjänsten utökats med en djupare redogörelse för hur sekretessprövningen går till. Nyheter är dels ett kortare kapitel om sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för chefsöverläkaren, dels ett kapitel om personaladministrativ sekretess. Med hänsyn till ny lagstiftning har också vissa kapitel omarbetats, såsom exempelvis kapitlet om utlämnande av uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Boken kan med fördel användas av både praktiskt verksamma tjänstemän och studenter på exempelvis socionomutbildningen.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2024
ISBN: 9789139028680
Förlag: Norstedts Juridik
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 164 st
3 upplagor
Upplaga 2 (2022)
från 145 kr
Upplaga 1 (2020)
från 155 kr
Upplaga 3 (2024)
från 239 kr
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentligt och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. I den här boken redogörs först kortfattat för offentlighetsprincipen och för bestämmelserna om sekretess i allmänhet. Därefter behandlas de grundläggande bestämmelserna om sekretess som gäller inom socialtjänsten, följt av en presentation av vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp. Temat för boken är hur uppgifter får lämnas från socialtjänsten till en annan aktör, även om det i boken också finns vissa beskrivningar av hur socialtjänsten kan få del av uppgifter.

I denna tredje upplaga har kapitlet om sekretess inom socialtjänsten utökats med en djupare redogörelse för hur sekretessprövningen går till. Nyheter är dels ett kortare kapitel om sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för chefsöverläkaren, dels ett kapitel om personaladministrativ sekretess. Med hänsyn till ny lagstiftning har också vissa kapitel omarbetats, såsom exempelvis kapitlet om utlämnande av uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Boken kan med fördel användas av både praktiskt verksamma tjänstemän och studenter på exempelvis socionomutbildningen.
Regler om sekretess och tystnadsplikt gäller inom både offentligt och enskilt bedriven verksamhet på socialtjänstområdet. I den här boken redogörs först kortfattat för offentlighetsprincipen och för bestämmelserna om sekretess i allmänhet. Därefter behandlas de grundläggande bestämmelserna om sekretess som gäller inom socialtjänsten, följt av en presentation av vissa sekretessbrytande bestämmelser som reglerar förutsättningarna för socialtjänsten att lämna uppgifter till andra myndigheter. Även utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare, god man, förvaltare och andra enskilda tas upp. Temat för boken är hur uppgifter får lämnas från socialtjänsten till en annan aktör, även om det i boken också finns vissa beskrivningar av hur socialtjänsten kan få del av uppgifter.

I denna tredje upplaga har kapitlet om sekretess inom socialtjänsten utökats med en djupare redogörelse för hur sekretessprövningen går till. Nyheter är dels ett kortare kapitel om sekretessbrytande bestämmelser som gäller till förmån för chefsöverläkaren, dels ett kapitel om personaladministrativ sekretess. Med hänsyn till ny lagstiftning har också vissa kapitel omarbetats, såsom exempelvis kapitlet om utlämnande av uppgifter till brottsutredande myndigheter.

Boken kan med fördel användas av både praktiskt verksamma tjänstemän och studenter på exempelvis socionomutbildningen.
Begagnad bok
239 kr303 krSpara 64 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr303 krSpara 64 kr (22%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar