Servitut : En handbok; Leif I Nilsson, Eije Sjödin; 2003

Servitut : En handbok Upplaga 2

av Leif I Nilsson, Eije Sjödin
Aktualiserad upplaga med ett nytt avsnitt om ersättningsregler. Nya avsnitt är även servitutsbildning genom överföring av s.k. fastighetstillbehör samt en beskrivning av fastighetsbestämning av servitut.

Servitut är ett förhållande mellan fastigheter. Den används för att komplettera en fastighet (den härskande) med t.ex. rätt till väg över en annan fastighet (den tjänande). Servitut kan bildas såväl genom avtal som av myndighet.
Den grundläggande regleringen finns dels i jordabalken, dels i fastighetsbildningslagen. Denna bok är en genomgång av detta regelsystem med vägledande rättsfall. Boken är praktiskt inriktad och vänder sig såväl till jurister och andra praktiskt verksamma, som till studerande i fastighetsrätt.I bilaga återges Fastighetsbildningslagen, 7 kap, Jordabalken, 14 kap och delar av Expropriationslagen.
Aktualiserad upplaga med ett nytt avsnitt om ersättningsregler. Nya avsnitt är även servitutsbildning genom överföring av s.k. fastighetstillbehör samt en beskrivning av fastighetsbestämning av servitut.

Servitut är ett förhållande mellan fastigheter. Den används för att komplettera en fastighet (den härskande) med t.ex. rätt till väg över en annan fastighet (den tjänande). Servitut kan bildas såväl genom avtal som av myndighet.
Den grundläggande regleringen finns dels i jordabalken, dels i fastighetsbildningslagen. Denna bok är en genomgång av detta regelsystem med vägledande rättsfall. Boken är praktiskt inriktad och vänder sig såväl till jurister och andra praktiskt verksamma, som till studerande i fastighetsrätt.I bilaga återges Fastighetsbildningslagen, 7 kap, Jordabalken, 14 kap och delar av Expropriationslagen.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789139105985
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 165 st
Aktualiserad upplaga med ett nytt avsnitt om ersättningsregler. Nya avsnitt är även servitutsbildning genom överföring av s.k. fastighetstillbehör samt en beskrivning av fastighetsbestämning av servitut.

Servitut är ett förhållande mellan fastigheter. Den används för att komplettera en fastighet (den härskande) med t.ex. rätt till väg över en annan fastighet (den tjänande). Servitut kan bildas såväl genom avtal som av myndighet.
Den grundläggande regleringen finns dels i jordabalken, dels i fastighetsbildningslagen. Denna bok är en genomgång av detta regelsystem med vägledande rättsfall. Boken är praktiskt inriktad och vänder sig såväl till jurister och andra praktiskt verksamma, som till studerande i fastighetsrätt.I bilaga återges Fastighetsbildningslagen, 7 kap, Jordabalken, 14 kap och delar av Expropriationslagen.
Aktualiserad upplaga med ett nytt avsnitt om ersättningsregler. Nya avsnitt är även servitutsbildning genom överföring av s.k. fastighetstillbehör samt en beskrivning av fastighetsbestämning av servitut.

Servitut är ett förhållande mellan fastigheter. Den används för att komplettera en fastighet (den härskande) med t.ex. rätt till väg över en annan fastighet (den tjänande). Servitut kan bildas såväl genom avtal som av myndighet.
Den grundläggande regleringen finns dels i jordabalken, dels i fastighetsbildningslagen. Denna bok är en genomgång av detta regelsystem med vägledande rättsfall. Boken är praktiskt inriktad och vänder sig såväl till jurister och andra praktiskt verksamma, som till studerande i fastighetsrätt.I bilaga återges Fastighetsbildningslagen, 7 kap, Jordabalken, 14 kap och delar av Expropriationslagen.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)