Skadeståndsrätt; Jan Hellner; 2006
5+ säljare

Skadeståndsrätt Upplaga 7

av Jan Hellner
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i sex upplagor, den senaste 2000. Framställningen är omarbetad med hänsyn till 2001 års viktiga ändringar i SkL, andra lagändringar samt nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.Arbetet med upplaga har ombesörjts av docent Marcus Radetzki, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Örebro universitet.
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i sex upplagor, den senaste 2000. Framställningen är omarbetad med hänsyn till 2001 års viktiga ändringar i SkL, andra lagändringar samt nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.Arbetet med upplaga har ombesörjts av docent Marcus Radetzki, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Örebro universitet.
Upplaga: 7e upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789139204176
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 523 st
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i sex upplagor, den senaste 2000. Framställningen är omarbetad med hänsyn till 2001 års viktiga ändringar i SkL, andra lagändringar samt nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.Arbetet med upplaga har ombesörjts av docent Marcus Radetzki, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Örebro universitet.
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens område som tidigare utkommit i sex upplagor, den senaste 2000. Framställningen är omarbetad med hänsyn till 2001 års viktiga ändringar i SkL, andra lagändringar samt nytillkommen rättspraxis.Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada. Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet samt förekommande möjligheter till jämkning härav. Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador, produktskador och miljöskador.Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.Arbetet med upplaga har ombesörjts av docent Marcus Radetzki, verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Örebro universitet.
Begagnad bok
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar