Skadeståndsrätt; Jan Hellner; 2010
5+ säljare

Skadeståndsrätt Upplaga 8

av Jan Hellner
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i sju upplagor, den
senaste 2006. Framställningen är omarbetad med hänsyn till
lagändringar och nytillkommen rättspraxis.
Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.
Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna
för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet
samt förekommande möjligheter till jämkning härav.
Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador,
produktskador och miljöskador.
Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och
högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor
Marcus Radetzki, verksam vid Stockholms universitet.
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i sju upplagor, den
senaste 2006. Framställningen är omarbetad med hänsyn till
lagändringar och nytillkommen rättspraxis.
Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.
Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna
för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet
samt förekommande möjligheter till jämkning härav.
Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador,
produktskador och miljöskador.
Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och
högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor
Marcus Radetzki, verksam vid Stockholms universitet.
Upplaga: 8e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789139205258
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 522 st
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i sju upplagor, den
senaste 2006. Framställningen är omarbetad med hänsyn till
lagändringar och nytillkommen rättspraxis.
Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.
Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna
för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet
samt förekommande möjligheter till jämkning härav.
Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador,
produktskador och miljöskador.
Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och
högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor
Marcus Radetzki, verksam vid Stockholms universitet.
Detta är en ny upplaga av ett standardverk på skadeståndsrättens
område som tidigare utkommit i sju upplagor, den
senaste 2006. Framställningen är omarbetad med hänsyn till
lagändringar och nytillkommen rättspraxis.
Tyngdpunkten ligger på reglerna om person- och sakskada.
Boken behandlar utförligt de grundläggande förutsättningarna
för skadeståndsansvar, principerna för beräkning av skadeståndet
samt förekommande möjligheter till jämkning härav.
Särskilda kapitel ägnas de skadetyper som är föremål för
specialreglering, däribland trafikskador, arbetsskador, patientskador,
produktskador och miljöskador.
Boken är avsedd att nyttjas dels som lärobok vid universitet och
högskola, dels som handbok för praktiskt verksamma jurister.
Arbetet med föreliggande upplaga har ombesörjts av professor
Marcus Radetzki, verksam vid Stockholms universitet.
Begagnad bok
100 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
100 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar