Malmö - kurslitteratur

På denna sida hittar du som bor i Malmö din kurslitteratur. Oavsett om du studera på Malmö Universitet eller på distans så hittar du som bor i Västra hamnen, Möllan eller på någon annan plats i Malmö din kurslitteratur på Studentapan.
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2008
5+ säljare
av Jarl Backman (2008)
95 kr
Den moderna barndomen och barns vardagsliv; Gunilla Halldén; 2007
-37%
5+ säljare
av Gunilla Halldén (2007)
119 kr
Nypris: 187 kr
Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar; Christian Ax, Håkan Kullvén; 2009
5+ säljare
av Christian Ax, Håkan Kullvén (2009)
55 kr
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt; Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren, Anders Lagerstedt, Catharina Calleman, Per Jonas Nordell, Annina Persson H, Marcus Radetzki, Josef Zila; 2015
5+ säljare
av Konrad Lundberg, Johan Schüldt, Theddo Rother-Schirren m.fl. (2015)
99 kr
Skriva för att lära; Olga Dysthe, Mikael Andersson, Torlaug Løkensgard Hoel, Frøydis Hertzberg; 2002
5+ säljare
av Olga Dysthe, Mikael Andersson, Torlaug Løkensgard Hoel m.fl. (2002)
109 kr
Juridik för pedagoger; Mare Erdis; 2007
5+ säljare
av Mare Erdis (2007)
55 kr
Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv; Henny Olsson, Stefan Sörensen; 2011
5+ säljare
av Henny Olsson, Stefan Sörensen (2011)
149 kr
Den levande litteraturen; Ulf Jansson; 2004
-73%
5+ säljare
av Ulf Jansson (2004)
199 kr
Nypris: 711 kr
Barn- och ungdomspsykologi; Oddbjörn Evenshaug, Dag Hallen; 2001
5+ säljare
av Oddbjörn Evenshaug, Dag Hallen (2001)
109 kr
Sociala relationer och pedagogiskt ansvar; Jonas Aspelin; 2010
-51%
5+ säljare
av Jonas Aspelin (2010)
179 kr
Nypris: 365 kr