Små barns stigar i omvärlden - Om lärande i sociokulturella samspel; Siv Åkesson, Monica H. Sträng; 2003
5+ säljare

Små barns stigar i omvärlden - Om lärande i sociokulturella samspel Upplaga 1

av Siv Åkesson, Monica H. Sträng
Bokens genomgående tema syftar till att visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Detta teoretiska utgångsläge beskrivs i bokens inledningskapitel och diskuteras sedan fortlöpande i anknytning till en mängd beskrivna exempel.

Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna ett–tre år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning: vi får följa dem under deras första möte med förskolan tillsammans med sina föräldrar, under inskolning och vid alla dagens skiftande verksamheter. Speciell uppmärksamhet riktas mot aktiviteter där barn möter vad vi benämner naturvetenskapligt innehåll. Slutligen problematiseras lärares reflektioner över sitt eget förhållningssätt till barn i förskolans verksamhet.

Eftersom det uttryckligen finns behov av en ökad samsyn på barns lärande i hem, förskola och skola vänder sig boken till alla pedagoger med viss betoning på förskolans personal. Den passar även utmärkt för såväl lärarstuderande som småbarnsföräldrar samt för övriga med intresse för pedagogisk verksamhet, inte minst av grundläggande naturvetenskaplig karaktär.
Bokens genomgående tema syftar till att visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Detta teoretiska utgångsläge beskrivs i bokens inledningskapitel och diskuteras sedan fortlöpande i anknytning till en mängd beskrivna exempel.

Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna ett–tre år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning: vi får följa dem under deras första möte med förskolan tillsammans med sina föräldrar, under inskolning och vid alla dagens skiftande verksamheter. Speciell uppmärksamhet riktas mot aktiviteter där barn möter vad vi benämner naturvetenskapligt innehåll. Slutligen problematiseras lärares reflektioner över sitt eget förhållningssätt till barn i förskolans verksamhet.

Eftersom det uttryckligen finns behov av en ökad samsyn på barns lärande i hem, förskola och skola vänder sig boken till alla pedagoger med viss betoning på förskolans personal. Den passar även utmärkt för såväl lärarstuderande som småbarnsföräldrar samt för övriga med intresse för pedagogisk verksamhet, inte minst av grundläggande naturvetenskaplig karaktär.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144021218
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 163 st
Bokens genomgående tema syftar till att visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Detta teoretiska utgångsläge beskrivs i bokens inledningskapitel och diskuteras sedan fortlöpande i anknytning till en mängd beskrivna exempel.

Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna ett–tre år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning: vi får följa dem under deras första möte med förskolan tillsammans med sina föräldrar, under inskolning och vid alla dagens skiftande verksamheter. Speciell uppmärksamhet riktas mot aktiviteter där barn möter vad vi benämner naturvetenskapligt innehåll. Slutligen problematiseras lärares reflektioner över sitt eget förhållningssätt till barn i förskolans verksamhet.

Eftersom det uttryckligen finns behov av en ökad samsyn på barns lärande i hem, förskola och skola vänder sig boken till alla pedagoger med viss betoning på förskolans personal. Den passar även utmärkt för såväl lärarstuderande som småbarnsföräldrar samt för övriga med intresse för pedagogisk verksamhet, inte minst av grundläggande naturvetenskaplig karaktär.
Bokens genomgående tema syftar till att visa hur vi människor, små som stora, ständigt lär och utvecklas i sociala och kulturella samspel. Kommunikation, språkutveckling och förhållningssätt mellan människor är avgörande för det lilla barnets delaktighet i och förståelse av sin omvärld. Detta teoretiska utgångsläge beskrivs i bokens inledningskapitel och diskuteras sedan fortlöpande i anknytning till en mängd beskrivna exempel.

Genom ett stort antal autentiska scener får vi stifta bekantskap med barn, huvudsakligen i åldrarna ett–tre år, i deras vardag på förskolans småbarnsavdelning: vi får följa dem under deras första möte med förskolan tillsammans med sina föräldrar, under inskolning och vid alla dagens skiftande verksamheter. Speciell uppmärksamhet riktas mot aktiviteter där barn möter vad vi benämner naturvetenskapligt innehåll. Slutligen problematiseras lärares reflektioner över sitt eget förhållningssätt till barn i förskolans verksamhet.

Eftersom det uttryckligen finns behov av en ökad samsyn på barns lärande i hem, förskola och skola vänder sig boken till alla pedagoger med viss betoning på förskolans personal. Den passar även utmärkt för såväl lärarstuderande som småbarnsföräldrar samt för övriga med intresse för pedagogisk verksamhet, inte minst av grundläggande naturvetenskaplig karaktär.
Begagnad bok
105 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
105 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar