Sveriges politiska system; Ylva Norén Bretzer; 2010
5+ säljare

Sveriges politiska system Upplaga 1

av Ylva Norén Bretzer
I denna bok får du en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar i dag, från lokal till nationell nivå. Även EU-medlemskapets påverkan på svensk politik och förvaltning tas upp. På ett pedagogiskt och problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocess, regeringsbildning, lagstiftning, budgetprocess och processer för ansvarsutkrävande, samt deras motsvarigheter på regional och kommunal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: • Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå dagens politik och dess genomförande. - Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som står i konflikt med varandra och ständigt förekommer i debatten om den offentliga sektorn. - Politiken som en arena. Den tredje metaforen som används för att problematisera och nyansera diskussionen är bilden av politiken som en arena för prioriteringar och beslut, där allmänheten via olika medborgarroller utgör både publik och deltagare. Sveriges politiska system riktar sig i första hand till studerande inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, journalistik och juridik. Den lämpar sig även för yrkesutbildningar inom polisväsende, samhällsplanering, sjukvård och socialt arbete. Till boken hör en webbplats med material som fördjupar och sammanfattar de områden som tas upp. Där finner du bland annat bild- och ljudföreläsningar, länkar och reflektionsfrågor. www.studentlitteratur.se/sverigespolitiskasystem
I denna bok får du en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar i dag, från lokal till nationell nivå. Även EU-medlemskapets påverkan på svensk politik och förvaltning tas upp. På ett pedagogiskt och problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocess, regeringsbildning, lagstiftning, budgetprocess och processer för ansvarsutkrävande, samt deras motsvarigheter på regional och kommunal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: • Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå dagens politik och dess genomförande. - Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som står i konflikt med varandra och ständigt förekommer i debatten om den offentliga sektorn. - Politiken som en arena. Den tredje metaforen som används för att problematisera och nyansera diskussionen är bilden av politiken som en arena för prioriteringar och beslut, där allmänheten via olika medborgarroller utgör både publik och deltagare. Sveriges politiska system riktar sig i första hand till studerande inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, journalistik och juridik. Den lämpar sig även för yrkesutbildningar inom polisväsende, samhällsplanering, sjukvård och socialt arbete. Till boken hör en webbplats med material som fördjupar och sammanfattar de områden som tas upp. Där finner du bland annat bild- och ljudföreläsningar, länkar och reflektionsfrågor. www.studentlitteratur.se/sverigespolitiskasystem
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144021737
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 265 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2021)
från 335 kr
Upplaga 3 (2017)
från 169 kr
Upplaga 2 (2014)
från 85 kr
Upplaga 1 (2010)
från 95 kr
I denna bok får du en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar i dag, från lokal till nationell nivå. Även EU-medlemskapets påverkan på svensk politik och förvaltning tas upp. På ett pedagogiskt och problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocess, regeringsbildning, lagstiftning, budgetprocess och processer för ansvarsutkrävande, samt deras motsvarigheter på regional och kommunal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: • Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå dagens politik och dess genomförande. - Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som står i konflikt med varandra och ständigt förekommer i debatten om den offentliga sektorn. - Politiken som en arena. Den tredje metaforen som används för att problematisera och nyansera diskussionen är bilden av politiken som en arena för prioriteringar och beslut, där allmänheten via olika medborgarroller utgör både publik och deltagare. Sveriges politiska system riktar sig i första hand till studerande inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, journalistik och juridik. Den lämpar sig även för yrkesutbildningar inom polisväsende, samhällsplanering, sjukvård och socialt arbete. Till boken hör en webbplats med material som fördjupar och sammanfattar de områden som tas upp. Där finner du bland annat bild- och ljudföreläsningar, länkar och reflektionsfrågor. www.studentlitteratur.se/sverigespolitiskasystem
I denna bok får du en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges politiska system fungerar i dag, från lokal till nationell nivå. Även EU-medlemskapets påverkan på svensk politik och förvaltning tas upp. På ett pedagogiskt och problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocess, regeringsbildning, lagstiftning, budgetprocess och processer för ansvarsutkrävande, samt deras motsvarigheter på regional och kommunal nivå. För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer: • Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå dagens politik och dess genomförande. - Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effektivitet och rättssäkerhet, värden som står i konflikt med varandra och ständigt förekommer i debatten om den offentliga sektorn. - Politiken som en arena. Den tredje metaforen som används för att problematisera och nyansera diskussionen är bilden av politiken som en arena för prioriteringar och beslut, där allmänheten via olika medborgarroller utgör både publik och deltagare. Sveriges politiska system riktar sig i första hand till studerande inom statsvetenskap, offentlig förvaltning, journalistik och juridik. Den lämpar sig även för yrkesutbildningar inom polisväsende, samhällsplanering, sjukvård och socialt arbete. Till boken hör en webbplats med material som fördjupar och sammanfattar de områden som tas upp. Där finner du bland annat bild- och ljudföreläsningar, länkar och reflektionsfrågor. www.studentlitteratur.se/sverigespolitiskasystem
Begagnad bok
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar