Sveriges politiska system; Ylva Norén Bretzer; 2014
5+ säljare

Sveriges politiska system Upplaga 2

av Ylva Norén Bretzer
Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges ­politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett ­systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess beredning, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande ­processer diskuteras på regional och lokal nivå.

För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer:

• Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur ­flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande.
• Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effek­tivitet och rättssäkerhet; värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn.
• Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av ­politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken ­medborgarna utgör både deltagare och publik.

Denna andra upplaga har omarbetats med utgångspunkt i den ­reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare jämfört med första upplagan, och EU ­diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått för den svenska ­förvaltningen.

Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom stats­vetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.

Till boken finns en omfattande digital del med kapitelvisa sammanfattningar, övningar och test, samt boken i digital form så att den kan läsas på läsplatta. Dessa digitala verktyg är en ovärderlig hjälp i föreberedelser inför föreläsningar och examination. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

 
Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges ­politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett ­systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess beredning, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande ­processer diskuteras på regional och lokal nivå.

För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer:

• Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur ­flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande.
• Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effek­tivitet och rättssäkerhet; värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn.
• Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av ­politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken ­medborgarna utgör både deltagare och publik.

Denna andra upplaga har omarbetats med utgångspunkt i den ­reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare jämfört med första upplagan, och EU ­diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått för den svenska ­förvaltningen.

Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom stats­vetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.

Till boken finns en omfattande digital del med kapitelvisa sammanfattningar, övningar och test, samt boken i digital form så att den kan läsas på läsplatta. Dessa digitala verktyg är en ovärderlig hjälp i föreberedelser inför föreläsningar och examination. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

 
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789144089928
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 325 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2021)
från 299 kr
Upplaga 3 (2017)
från 165 kr
Upplaga 1 (2010)
från 95 kr
Upplaga 2 (2014)
från 85 kr
Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges ­politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett ­systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess beredning, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande ­processer diskuteras på regional och lokal nivå.

För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer:

• Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur ­flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande.
• Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effek­tivitet och rättssäkerhet; värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn.
• Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av ­politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken ­medborgarna utgör både deltagare och publik.

Denna andra upplaga har omarbetats med utgångspunkt i den ­reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare jämfört med första upplagan, och EU ­diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått för den svenska ­förvaltningen.

Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom stats­vetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.

Till boken finns en omfattande digital del med kapitelvisa sammanfattningar, övningar och test, samt boken i digital form så att den kan läsas på läsplatta. Dessa digitala verktyg är en ovärderlig hjälp i föreberedelser inför föreläsningar och examination. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

 
Boken ger en utförlig och nyanserad redogörelse för hur Sveriges ­politiska system är uppbyggt och fungerar, från nationell till lokal nivå. På ett ­systematiskt och samtidigt problematiserande sätt diskuteras frågor som rör konstitutionen, valprocesser, regeringsbildning, lagstiftning och dess beredning, budgetprocess och medel för ansvarsutkrävande. Motsvarande ­processer diskuteras på regional och lokal nivå.

För att begripliggöra olika politiska förhållanden utgår författaren från tre centrala metaforer:

• Föreställningen om flernivådemokrati. Författaren lyfter fram bilden av det svenska politiska systemet som ett flernivåsystem och visar hur ­flernivåperspektivet är en förutsättning för att förstå politiken och dess genomförande.
• Legitimitetstriangeln tar sin utgångspunkt i värdena demokrati, effek­tivitet och rättssäkerhet; värden som delvis står i konflikt med varandra men ständigt är närvarande i debatten om den offentliga sektorn.
• Politiken som arena. Den tredje metaforen som används är bilden av ­politiken som arena för prioriteringar och beslut, en arena på vilken ­medborgarna utgör både deltagare och publik.

Denna andra upplaga har omarbetats med utgångspunkt i den ­reviderade grundlagen som gällt sedan 1 januari 2011. Granskningsperspektivet har synliggjorts tydligare jämfört med första upplagan, och EU ­diskuteras utifrån vilka konsekvenser medlemskapet har fått för den svenska ­förvaltningen.

Boken ger en pedagogisk och levande introduktion till svensk politik. Den vänder sig i första hand till studenter på grundläggande nivå inom stats­vetenskap och offentlig förvaltning, men lämpar sig även väl för utbildningar inom ämnen som journalistik, juridik, socialt arbete och samhällsplanering.

Till boken finns en omfattande digital del med kapitelvisa sammanfattningar, övningar och test, samt boken i digital form så att den kan läsas på läsplatta. Dessa digitala verktyg är en ovärderlig hjälp i föreberedelser inför föreläsningar och examination. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.

 
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar