Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken; Björn Lindell, Veikko Hartikainen; 2001
5+ säljare

Var går gränsen? Värdegrunden i praktiken Upplaga 1

av Björn Lindell, Veikko Hartikainen
Handbok i praktiskt värdegrundsarbete - hur man praktiskt bejakar ett positivt beteende, men också hur man kraftfullt gränssätter, stoppar och åtgärdar destruktivt beteende.

Det som skolpersonal och föräldrar frågar efter är praktiska metoder.

Boken presenterar praktiska verktyg och förhållningssätt, som behövs för att träna och grundlägga de beteenden, som är nödvändiga för att skapa fungerande värdegrunder i förskolan, skolan och hemmet.

Innehåll:

NÅGRA SAMHÄLLSTENDENSER
Polarisering / Trängning (Crowding)
Förflackning av moral och etik
Brist på andlighet i vardagen
Individualisering
Vuxenrollens infantilisering
En åldrande framtid / manliga-kvinnliga roller Internationalisering - Nationalisering
Några begrepp i vårt arbete

GRÄNSER - FRIHET
Var går gränserna?

OBSERVATION
Den yttre miljön
Den inre miljön

FÖREBYGGANDE ARBETE
Aktiva föräldrar i skolan
Kulturell förändring - AGA - "RÖR MIG INTE"
Bygg upp lokala nätverk.
Skolpersonal

POLICYDOKUMENT
VÄRDEGRUNDEN
Levnadsregler, ordningsregler - påföljder
Olika enkäter
Påföljder
Påföljder i skolan
Ordning - Uppfostran
Kollektiva vardagsritualer

VÅLD OCH MOBBNING
Våldets funktion
Mobbning
Våld - mobbning
Mobbningens uttrycksformer
Plågarna / Mobbarna
Gruppens roll
Låsta mobbningsmönster
Utsatta barn / offer

DET INSKRIDANDE ARBETET
Att agera tidigt på destruktivt beteende.
Antimobbningsmodeller
- Farstamodellen,
- Nätverksmodellen
- Advokatmodellen
Elevmedverkan / kamratstödjarverksamhet

TRÄNING
Träning av barn
Små barn
Hantering av känslor
Aggressiva, utåtagerande barn
Beröringsträning
Självförtroende
Blyga barn / ängsliga barn

Reie Larsson, rektor:
"Boken är mycket lättläst och ger verkligen många konkreta tips på hur man ska återta "rodret" i den svenska skolan. Bokens budskap är mycket viktigt och centralt. På många skolor diskuteras idag värdegrund, regler och förhållningssätt. Varsågoda, här kommer konkret hjälp. Den lättlästa texten innehåller många praktiska exempel på hur man kan gå tillväga i svåra situationer samt ger råd och tips på hur vi tillsammans skapar om inte världens bästa skola så i alla fall viktiga steg i rätt riktning."

Utdrag ur recension av Tore Winqvist i Upsala Nya Tidning:
"Den här handboken är bräddfull av ovanligt konkreta, situationsbestämda råd, vilket säkert uppskattas på skolans katedergolv. Författarna kommer säkert att få applåder......de ofta profilerar sig mot en lite blåögd, godtrogen pedagogisk strömning med stort inflytande, medan den deciderat konservativa delen av opinionen länge varit nästan moltyst i Sverige. Och oavsett värderingar finns åtskilligt på det praktiska planet som är god och effektiv psykologi. ...det mesta i denna volym överträffar ... med bred marginal vad som kan inhämtas vid en genomsnittlig studiedag för lärare. Därför är det mycket välkommet."

Fax från Tornbergsskolan, Norsborg:
"Vi är imponerade av boken "Var går gränsen?"! Vi har beslutat att rekommendera den till all personal på skolan och beställer härmed 15 ex till. /KJ"

Fax frånTräkvista skola, Ekerö:
"Härmed beställes ytterligare 10 ex av denna fantastiska bok! / T. Kjellberg"

Fax från Hjulsbroskolan Linköping:
"Vi beställde 1 ex. av ”Var går gränsen” på prov. Detta är den bästa bok jag läst, för alla som arbetar i skolan! Äntligen vågar man prata om dem som inte ser och hör, och komma med klara, konkreta råd om vad som måste göras. Tack! Vi har beslutat att använda boken i fortbildningen nästa läsår, alla som arbetar i skolan skall ha ett personligt ex. / Med vänlig hälsning M.Rosell"

Författare:

Björn Lindell - beteendevetare, handledare och utbildare i socialpsykologiska frågor, mångårig erfarenhet av arbete med grupputveckling, värdegrund, våld / rasism / mobbning.
Veikko Hartikainen - utredare, beteendevetare, arbetar även med ledningsutveckling. (†2002)
Handbok i praktiskt värdegrundsarbete - hur man praktiskt bejakar ett positivt beteende, men också hur man kraftfullt gränssätter, stoppar och åtgärdar destruktivt beteende.

Det som skolpersonal och föräldrar frågar efter är praktiska metoder.

Boken presenterar praktiska verktyg och förhållningssätt, som behövs för att träna och grundlägga de beteenden, som är nödvändiga för att skapa fungerande värdegrunder i förskolan, skolan och hemmet.

Innehåll:

NÅGRA SAMHÄLLSTENDENSER
Polarisering / Trängning (Crowding)
Förflackning av moral och etik
Brist på andlighet i vardagen
Individualisering
Vuxenrollens infantilisering
En åldrande framtid / manliga-kvinnliga roller Internationalisering - Nationalisering
Några begrepp i vårt arbete

GRÄNSER - FRIHET
Var går gränserna?

OBSERVATION
Den yttre miljön
Den inre miljön

FÖREBYGGANDE ARBETE
Aktiva föräldrar i skolan
Kulturell förändring - AGA - "RÖR MIG INTE"
Bygg upp lokala nätverk.
Skolpersonal

POLICYDOKUMENT
VÄRDEGRUNDEN
Levnadsregler, ordningsregler - påföljder
Olika enkäter
Påföljder
Påföljder i skolan
Ordning - Uppfostran
Kollektiva vardagsritualer

VÅLD OCH MOBBNING
Våldets funktion
Mobbning
Våld - mobbning
Mobbningens uttrycksformer
Plågarna / Mobbarna
Gruppens roll
Låsta mobbningsmönster
Utsatta barn / offer

DET INSKRIDANDE ARBETET
Att agera tidigt på destruktivt beteende.
Antimobbningsmodeller
- Farstamodellen,
- Nätverksmodellen
- Advokatmodellen
Elevmedverkan / kamratstödjarverksamhet

TRÄNING
Träning av barn
Små barn
Hantering av känslor
Aggressiva, utåtagerande barn
Beröringsträning
Självförtroende
Blyga barn / ängsliga barn

Reie Larsson, rektor:
"Boken är mycket lättläst och ger verkligen många konkreta tips på hur man ska återta "rodret" i den svenska skolan. Bokens budskap är mycket viktigt och centralt. På många skolor diskuteras idag värdegrund, regler och förhållningssätt. Varsågoda, här kommer konkret hjälp. Den lättlästa texten innehåller många praktiska exempel på hur man kan gå tillväga i svåra situationer samt ger råd och tips på hur vi tillsammans skapar om inte världens bästa skola så i alla fall viktiga steg i rätt riktning."

Utdrag ur recension av Tore Winqvist i Upsala Nya Tidning:
"Den här handboken är bräddfull av ovanligt konkreta, situationsbestämda råd, vilket säkert uppskattas på skolans katedergolv. Författarna kommer säkert att få applåder......de ofta profilerar sig mot en lite blåögd, godtrogen pedagogisk strömning med stort inflytande, medan den deciderat konservativa delen av opinionen länge varit nästan moltyst i Sverige. Och oavsett värderingar finns åtskilligt på det praktiska planet som är god och effektiv psykologi. ...det mesta i denna volym överträffar ... med bred marginal vad som kan inhämtas vid en genomsnittlig studiedag för lärare. Därför är det mycket välkommet."

Fax från Tornbergsskolan, Norsborg:
"Vi är imponerade av boken "Var går gränsen?"! Vi har beslutat att rekommendera den till all personal på skolan och beställer härmed 15 ex till. /KJ"

Fax frånTräkvista skola, Ekerö:
"Härmed beställes ytterligare 10 ex av denna fantastiska bok! / T. Kjellberg"

Fax från Hjulsbroskolan Linköping:
"Vi beställde 1 ex. av ”Var går gränsen” på prov. Detta är den bästa bok jag läst, för alla som arbetar i skolan! Äntligen vågar man prata om dem som inte ser och hör, och komma med klara, konkreta råd om vad som måste göras. Tack! Vi har beslutat att använda boken i fortbildningen nästa läsår, alla som arbetar i skolan skall ha ett personligt ex. / Med vänlig hälsning M.Rosell"

Författare:

Björn Lindell - beteendevetare, handledare och utbildare i socialpsykologiska frågor, mångårig erfarenhet av arbete med grupputveckling, värdegrund, våld / rasism / mobbning.
Veikko Hartikainen - utredare, beteendevetare, arbetar även med ledningsutveckling. (†2002)
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789197240482
Förlag: Uppsala Fortbildning
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 218 st
Handbok i praktiskt värdegrundsarbete - hur man praktiskt bejakar ett positivt beteende, men också hur man kraftfullt gränssätter, stoppar och åtgärdar destruktivt beteende.

Det som skolpersonal och föräldrar frågar efter är praktiska metoder.

Boken presenterar praktiska verktyg och förhållningssätt, som behövs för att träna och grundlägga de beteenden, som är nödvändiga för att skapa fungerande värdegrunder i förskolan, skolan och hemmet.

Innehåll:

NÅGRA SAMHÄLLSTENDENSER
Polarisering / Trängning (Crowding)
Förflackning av moral och etik
Brist på andlighet i vardagen
Individualisering
Vuxenrollens infantilisering
En åldrande framtid / manliga-kvinnliga roller Internationalisering - Nationalisering
Några begrepp i vårt arbete

GRÄNSER - FRIHET
Var går gränserna?

OBSERVATION
Den yttre miljön
Den inre miljön

FÖREBYGGANDE ARBETE
Aktiva föräldrar i skolan
Kulturell förändring - AGA - "RÖR MIG INTE"
Bygg upp lokala nätverk.
Skolpersonal

POLICYDOKUMENT
VÄRDEGRUNDEN
Levnadsregler, ordningsregler - påföljder
Olika enkäter
Påföljder
Påföljder i skolan
Ordning - Uppfostran
Kollektiva vardagsritualer

VÅLD OCH MOBBNING
Våldets funktion
Mobbning
Våld - mobbning
Mobbningens uttrycksformer
Plågarna / Mobbarna
Gruppens roll
Låsta mobbningsmönster
Utsatta barn / offer

DET INSKRIDANDE ARBETET
Att agera tidigt på destruktivt beteende.
Antimobbningsmodeller
- Farstamodellen,
- Nätverksmodellen
- Advokatmodellen
Elevmedverkan / kamratstödjarverksamhet

TRÄNING
Träning av barn
Små barn
Hantering av känslor
Aggressiva, utåtagerande barn
Beröringsträning
Självförtroende
Blyga barn / ängsliga barn

Reie Larsson, rektor:
"Boken är mycket lättläst och ger verkligen många konkreta tips på hur man ska återta "rodret" i den svenska skolan. Bokens budskap är mycket viktigt och centralt. På många skolor diskuteras idag värdegrund, regler och förhållningssätt. Varsågoda, här kommer konkret hjälp. Den lättlästa texten innehåller många praktiska exempel på hur man kan gå tillväga i svåra situationer samt ger råd och tips på hur vi tillsammans skapar om inte världens bästa skola så i alla fall viktiga steg i rätt riktning."

Utdrag ur recension av Tore Winqvist i Upsala Nya Tidning:
"Den här handboken är bräddfull av ovanligt konkreta, situationsbestämda råd, vilket säkert uppskattas på skolans katedergolv. Författarna kommer säkert att få applåder......de ofta profilerar sig mot en lite blåögd, godtrogen pedagogisk strömning med stort inflytande, medan den deciderat konservativa delen av opinionen länge varit nästan moltyst i Sverige. Och oavsett värderingar finns åtskilligt på det praktiska planet som är god och effektiv psykologi. ...det mesta i denna volym överträffar ... med bred marginal vad som kan inhämtas vid en genomsnittlig studiedag för lärare. Därför är det mycket välkommet."

Fax från Tornbergsskolan, Norsborg:
"Vi är imponerade av boken "Var går gränsen?"! Vi har beslutat att rekommendera den till all personal på skolan och beställer härmed 15 ex till. /KJ"

Fax frånTräkvista skola, Ekerö:
"Härmed beställes ytterligare 10 ex av denna fantastiska bok! / T. Kjellberg"

Fax från Hjulsbroskolan Linköping:
"Vi beställde 1 ex. av ”Var går gränsen” på prov. Detta är den bästa bok jag läst, för alla som arbetar i skolan! Äntligen vågar man prata om dem som inte ser och hör, och komma med klara, konkreta råd om vad som måste göras. Tack! Vi har beslutat att använda boken i fortbildningen nästa läsår, alla som arbetar i skolan skall ha ett personligt ex. / Med vänlig hälsning M.Rosell"

Författare:

Björn Lindell - beteendevetare, handledare och utbildare i socialpsykologiska frågor, mångårig erfarenhet av arbete med grupputveckling, värdegrund, våld / rasism / mobbning.
Veikko Hartikainen - utredare, beteendevetare, arbetar även med ledningsutveckling. (†2002)
Handbok i praktiskt värdegrundsarbete - hur man praktiskt bejakar ett positivt beteende, men också hur man kraftfullt gränssätter, stoppar och åtgärdar destruktivt beteende.

Det som skolpersonal och föräldrar frågar efter är praktiska metoder.

Boken presenterar praktiska verktyg och förhållningssätt, som behövs för att träna och grundlägga de beteenden, som är nödvändiga för att skapa fungerande värdegrunder i förskolan, skolan och hemmet.

Innehåll:

NÅGRA SAMHÄLLSTENDENSER
Polarisering / Trängning (Crowding)
Förflackning av moral och etik
Brist på andlighet i vardagen
Individualisering
Vuxenrollens infantilisering
En åldrande framtid / manliga-kvinnliga roller Internationalisering - Nationalisering
Några begrepp i vårt arbete

GRÄNSER - FRIHET
Var går gränserna?

OBSERVATION
Den yttre miljön
Den inre miljön

FÖREBYGGANDE ARBETE
Aktiva föräldrar i skolan
Kulturell förändring - AGA - "RÖR MIG INTE"
Bygg upp lokala nätverk.
Skolpersonal

POLICYDOKUMENT
VÄRDEGRUNDEN
Levnadsregler, ordningsregler - påföljder
Olika enkäter
Påföljder
Påföljder i skolan
Ordning - Uppfostran
Kollektiva vardagsritualer

VÅLD OCH MOBBNING
Våldets funktion
Mobbning
Våld - mobbning
Mobbningens uttrycksformer
Plågarna / Mobbarna
Gruppens roll
Låsta mobbningsmönster
Utsatta barn / offer

DET INSKRIDANDE ARBETET
Att agera tidigt på destruktivt beteende.
Antimobbningsmodeller
- Farstamodellen,
- Nätverksmodellen
- Advokatmodellen
Elevmedverkan / kamratstödjarverksamhet

TRÄNING
Träning av barn
Små barn
Hantering av känslor
Aggressiva, utåtagerande barn
Beröringsträning
Självförtroende
Blyga barn / ängsliga barn

Reie Larsson, rektor:
"Boken är mycket lättläst och ger verkligen många konkreta tips på hur man ska återta "rodret" i den svenska skolan. Bokens budskap är mycket viktigt och centralt. På många skolor diskuteras idag värdegrund, regler och förhållningssätt. Varsågoda, här kommer konkret hjälp. Den lättlästa texten innehåller många praktiska exempel på hur man kan gå tillväga i svåra situationer samt ger råd och tips på hur vi tillsammans skapar om inte världens bästa skola så i alla fall viktiga steg i rätt riktning."

Utdrag ur recension av Tore Winqvist i Upsala Nya Tidning:
"Den här handboken är bräddfull av ovanligt konkreta, situationsbestämda råd, vilket säkert uppskattas på skolans katedergolv. Författarna kommer säkert att få applåder......de ofta profilerar sig mot en lite blåögd, godtrogen pedagogisk strömning med stort inflytande, medan den deciderat konservativa delen av opinionen länge varit nästan moltyst i Sverige. Och oavsett värderingar finns åtskilligt på det praktiska planet som är god och effektiv psykologi. ...det mesta i denna volym överträffar ... med bred marginal vad som kan inhämtas vid en genomsnittlig studiedag för lärare. Därför är det mycket välkommet."

Fax från Tornbergsskolan, Norsborg:
"Vi är imponerade av boken "Var går gränsen?"! Vi har beslutat att rekommendera den till all personal på skolan och beställer härmed 15 ex till. /KJ"

Fax frånTräkvista skola, Ekerö:
"Härmed beställes ytterligare 10 ex av denna fantastiska bok! / T. Kjellberg"

Fax från Hjulsbroskolan Linköping:
"Vi beställde 1 ex. av ”Var går gränsen” på prov. Detta är den bästa bok jag läst, för alla som arbetar i skolan! Äntligen vågar man prata om dem som inte ser och hör, och komma med klara, konkreta råd om vad som måste göras. Tack! Vi har beslutat att använda boken i fortbildningen nästa läsår, alla som arbetar i skolan skall ha ett personligt ex. / Med vänlig hälsning M.Rosell"

Författare:

Björn Lindell - beteendevetare, handledare och utbildare i socialpsykologiska frågor, mångårig erfarenhet av arbete med grupputveckling, värdegrund, våld / rasism / mobbning.
Veikko Hartikainen - utredare, beteendevetare, arbetar även med ledningsutveckling. (†2002)
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar