Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter; Monica Haraldsson Sträng; 2016
spara 47%
5+ säljare

Värdegrund och mångkultur i handling : i förskola, skola och andra pedagogiska verksamheter Upplaga 1

av Monica Haraldsson Sträng
Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.
Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:
- Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?
- Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?
- Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna
Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.
Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.

Sagt om boken
Det är just betoningen av de egna erfarenheterna som präglar boken och som gör den till en engagerande läsning. Dess ämne väcker tankar med sin inbjudande och reflekterande ton kring begreppet värdegrund. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning, en översikt av innehållet samt
författarpresentationer. En gedigen referenslista ger stora möjligheter att söka sig vidare i ämnet. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare i förskola och skola men även till övriga ansvariga och intresserade av utbildning." Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016, lektör Ulf Malmqvist
Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.
Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:
- Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?
- Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?
- Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna
Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.
Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.

Sagt om boken
Det är just betoningen av de egna erfarenheterna som präglar boken och som gör den till en engagerande läsning. Dess ämne väcker tankar med sin inbjudande och reflekterande ton kring begreppet värdegrund. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning, en översikt av innehållet samt
författarpresentationer. En gedigen referenslista ger stora möjligheter att söka sig vidare i ämnet. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare i förskola och skola men även till övriga ansvariga och intresserade av utbildning." Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016, lektör Ulf Malmqvist
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147121977
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 208 st
Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.
Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:
- Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?
- Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?
- Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna
Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.
Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.

Sagt om boken
Det är just betoningen av de egna erfarenheterna som präglar boken och som gör den till en engagerande läsning. Dess ämne väcker tankar med sin inbjudande och reflekterande ton kring begreppet värdegrund. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning, en översikt av innehållet samt
författarpresentationer. En gedigen referenslista ger stora möjligheter att söka sig vidare i ämnet. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare i förskola och skola men även till övriga ansvariga och intresserade av utbildning." Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016, lektör Ulf Malmqvist
Boken handlar om möjligheter och utmaningar för förskola och skola att hantera mångkulturella möten enligt läroplanernas värdegrundsuppdrag för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Med exempel från egna erfarenheter bjuder författarna in till reflektion kring vad möten mellan människor med varierande upplevelser av normer och värderingar kan innebära liksom hur man kan leda och utveckla institutionell mångkulturell verksamhet.
Författarna behandlar samtidigt viktiga frågeställningar för pedagoger ur flera olika perspektiv:
- Hur ser professionella pedagoger på dagens komplexa uppdrag?
- Vilken medvetenhet finns om de egna sociala mönstren?
- Vilken didaktisk, social och metodisk kunskap behövs för att konkret hantera den dagliga institutionella mångkulturella verksamheten?
Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma förskollärare, men även till lärare, övriga ansvariga och intresserade av utbildning.

Om författarna
Huvudredaktör Monica Haraldsson Sträng är fil. dr i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon har mångårig erfarenhet av grundutbildning av förskollärare och lärare och har arbetat med internationalisering i förskollärarprogrammet.
Övriga författare har sin verksamhet knuten till områden som arabiska språk, journalistik, pedagogik, sociologi och socialt arbete, alla med erfarenhet från värdegrundsarbete i institutionella mångkulturella miljöer.

Sagt om boken
Det är just betoningen av de egna erfarenheterna som präglar boken och som gör den till en engagerande läsning. Dess ämne väcker tankar med sin inbjudande och reflekterande ton kring begreppet värdegrund. Boken inleds med en bakgrundsbeskrivning, en översikt av innehållet samt
författarpresentationer. En gedigen referenslista ger stora möjligheter att söka sig vidare i ämnet. Boken vänder sig främst till yrkesverksamma lärare i förskola och skola men även till övriga ansvariga och intresserade av utbildning." Publiceras i BTJ-häftet nr 23, 2016, lektör Ulf Malmqvist
Begagnad bok
189 kr354 krSpara 165 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
189 kr354 krSpara 165 kr (47%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar