Human Resources med inriktning mot företagsekonomi - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Human Resources med inriktning mot företagsekonomi. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-35%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
309 kr
Nypris: 469 kr
Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning; Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.); 2016
5+ säljare
av Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.) (2016)
139 kr
Arbets- och organisationspsykologi; Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson, Gunn Johansson, Magnus Sverke, Ingemar Torbiörn; 2012
-30%
5+ säljare
av Gunnar Aronsson, Johnny Hellgren, Kerstin Isaksson m.fl. (2012)
405 kr
Nypris: 573 kr
Företagsekonomiska forskningsmetoder; Alan Bryman, Emma Bell; 2017
-31%
5+ säljare
av Alan Bryman, Emma Bell (2017)
535 kr
Nypris: 769 kr
Organisationsteori : struktur, kultur, processer; Lars Lindkvist, Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal; 2014
-34%
5+ säljare
av Lars Lindkvist, Jörgen Frode Bakka, Egil Fivelsdal (2014)
359 kr
Nypris: 540 kr
Human resource development; Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist, Bo Davidson; 2011
5+ säljare
av Peter Nilsson, Andreas Wallo, Dan Rönnqvist m.fl. (2011)
149 kr
Corporate Finance; Jonathan Berk, Peter DeMarzo; 2014
5+ säljare
av Jonathan Berk, Peter DeMarzo (2014)
239 kr
Personalvetenskap - som förhållningssätt; Ylva Ulfsdotter Eriksson; 2013
-56%
5+ säljare
av Ylva Ulfsdotter Eriksson (2013)
179 kr
Nypris: 405 kr
Organisering och intersektionalitet; Ulla Eriksson-Zetterquist, Alexander Styhre; 2007
-53%
5+ säljare
av Ulla Eriksson-Zetterquist, Alexander Styhre (2007)
239 kr
Nypris: 504 kr
Det ordnar sig : teorier om organisation och kön; Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag; 2018
-34%
5+ säljare
av Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök m.fl. (2018)
259 kr
Nypris: 388 kr