Företagsekonomiska forskningsmetoder; Alan Bryman, Emma Bell; 2017
spara 36%
5+ säljare

Företagsekonomiska forskningsmetoder Upplaga 3

av Alan Bryman, Emma Bell

Den tredje upplagan av boken "Företagsekonomiska forskningsmetoder" erbjuder en solid introduktion till fältet.

Boken är strukturerad kring den fundamentala uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket är central för dess teman och för presentationen av olika forskningsfrågor och metodik. Författarna utforskar och diskuterar ett brett spektrum av metoder inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsområden och illustrerar hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras.

Verket är indelat i fyra huvuddelar som täcker:

Del I: Forskningsprocessen

Del II: Kvantitativ forskning

Del III: Kvalitativ forskning

Del IV: Flermetodsforskning och ytterligare perspektiv

Med en praktiskt orienterad framställning och rik på konkreta exempel, passar boken för en rad olika kurser i vetenskaplig metod, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Den guidar studenter genom forskningsprojektets alla steg – från att ställa forskningsfrågor och genomföra litteraturstudier, till att utveckla enkäter, analysera data och presentera resultaten.

I denna tredje upplaga har betydande uppdateringar gjorts, inklusive:

Nya aktuella exempel och tillämpningar av forskningsresultat har lagts till i hela boken. Två nya kapitel introduceras; ett som ger en överblick över bokens innehåll och ett som fokuserar på urvalsmetoder i kvalitativa studier. Avsnitten om internetbaserad forskning har förbättrats, och det finns ett helt nytt kapitel dedikerat till detta ämne. En ny sektion, "Projektarbete i praktiken", delar erfarenheter och insikter från studenter och deras handledare om genomförda forskningsprojekt. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor för att förstärka lärandet.

Sagt om boken

[...] Författarna presenterar varje forskningsmetod mycket pedagogiskt och lättillgängligt. Nyckelbegrepp definieras och de visar med hjälp av artiklar ur forskningslitteraturen på forskningsmetodernas styrkor och svagheter. [...] Då nytt kunskapsmaterial tillkommit i denna upplaga, bör föregående upplaga bytas ut. Rolf Retoft, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2017.

Den tredje upplagan av boken "Företagsekonomiska forskningsmetoder" erbjuder en solid introduktion till fältet.

Boken är strukturerad kring den fundamentala uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket är central för dess teman och för presentationen av olika forskningsfrågor och metodik. Författarna utforskar och diskuterar ett brett spektrum av metoder inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsområden och illustrerar hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras.

Verket är indelat i fyra huvuddelar som täcker:

Del I: Forskningsprocessen

Del II: Kvantitativ forskning

Del III: Kvalitativ forskning

Del IV: Flermetodsforskning och ytterligare perspektiv

Med en praktiskt orienterad framställning och rik på konkreta exempel, passar boken för en rad olika kurser i vetenskaplig metod, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Den guidar studenter genom forskningsprojektets alla steg – från att ställa forskningsfrågor och genomföra litteraturstudier, till att utveckla enkäter, analysera data och presentera resultaten.

I denna tredje upplaga har betydande uppdateringar gjorts, inklusive:

Nya aktuella exempel och tillämpningar av forskningsresultat har lagts till i hela boken. Två nya kapitel introduceras; ett som ger en överblick över bokens innehåll och ett som fokuserar på urvalsmetoder i kvalitativa studier. Avsnitten om internetbaserad forskning har förbättrats, och det finns ett helt nytt kapitel dedikerat till detta ämne. En ny sektion, "Projektarbete i praktiken", delar erfarenheter och insikter från studenter och deras handledare om genomförda forskningsprojekt. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor för att förstärka lärandet.

Sagt om boken

[...] Författarna presenterar varje forskningsmetod mycket pedagogiskt och lättillgängligt. Nyckelbegrepp definieras och de visar med hjälp av artiklar ur forskningslitteraturen på forskningsmetodernas styrkor och svagheter. [...] Då nytt kunskapsmaterial tillkommit i denna upplaga, bör föregående upplaga bytas ut. Rolf Retoft, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2017.

Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789147112074
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 716 st
3 upplagor
Upplaga 2 (2013)
från 199 kr
Upplaga 1 (2005)
från 105 kr
Upplaga 3 (2017)
från 499 kr

Den tredje upplagan av boken "Företagsekonomiska forskningsmetoder" erbjuder en solid introduktion till fältet.

Boken är strukturerad kring den fundamentala uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket är central för dess teman och för presentationen av olika forskningsfrågor och metodik. Författarna utforskar och diskuterar ett brett spektrum av metoder inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsområden och illustrerar hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras.

Verket är indelat i fyra huvuddelar som täcker:

Del I: Forskningsprocessen

Del II: Kvantitativ forskning

Del III: Kvalitativ forskning

Del IV: Flermetodsforskning och ytterligare perspektiv

Med en praktiskt orienterad framställning och rik på konkreta exempel, passar boken för en rad olika kurser i vetenskaplig metod, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Den guidar studenter genom forskningsprojektets alla steg – från att ställa forskningsfrågor och genomföra litteraturstudier, till att utveckla enkäter, analysera data och presentera resultaten.

I denna tredje upplaga har betydande uppdateringar gjorts, inklusive:

Nya aktuella exempel och tillämpningar av forskningsresultat har lagts till i hela boken. Två nya kapitel introduceras; ett som ger en överblick över bokens innehåll och ett som fokuserar på urvalsmetoder i kvalitativa studier. Avsnitten om internetbaserad forskning har förbättrats, och det finns ett helt nytt kapitel dedikerat till detta ämne. En ny sektion, "Projektarbete i praktiken", delar erfarenheter och insikter från studenter och deras handledare om genomförda forskningsprojekt. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor för att förstärka lärandet.

Sagt om boken

[...] Författarna presenterar varje forskningsmetod mycket pedagogiskt och lättillgängligt. Nyckelbegrepp definieras och de visar med hjälp av artiklar ur forskningslitteraturen på forskningsmetodernas styrkor och svagheter. [...] Då nytt kunskapsmaterial tillkommit i denna upplaga, bör föregående upplaga bytas ut. Rolf Retoft, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2017.

Den tredje upplagan av boken "Företagsekonomiska forskningsmetoder" erbjuder en solid introduktion till fältet.

Boken är strukturerad kring den fundamentala uppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket är central för dess teman och för presentationen av olika forskningsfrågor och metodik. Författarna utforskar och diskuterar ett brett spektrum av metoder inom både kvantitativa och kvalitativa forskningsområden och illustrerar hur dessa två tillvägagångssätt kan kombineras.

Verket är indelat i fyra huvuddelar som täcker:

Del I: Forskningsprocessen

Del II: Kvantitativ forskning

Del III: Kvalitativ forskning

Del IV: Flermetodsforskning och ytterligare perspektiv

Med en praktiskt orienterad framställning och rik på konkreta exempel, passar boken för en rad olika kurser i vetenskaplig metod, från grundläggande till mer avancerade nivåer. Den guidar studenter genom forskningsprojektets alla steg – från att ställa forskningsfrågor och genomföra litteraturstudier, till att utveckla enkäter, analysera data och presentera resultaten.

I denna tredje upplaga har betydande uppdateringar gjorts, inklusive:

Nya aktuella exempel och tillämpningar av forskningsresultat har lagts till i hela boken. Två nya kapitel introduceras; ett som ger en överblick över bokens innehåll och ett som fokuserar på urvalsmetoder i kvalitativa studier. Avsnitten om internetbaserad forskning har förbättrats, och det finns ett helt nytt kapitel dedikerat till detta ämne. En ny sektion, "Projektarbete i praktiken", delar erfarenheter och insikter från studenter och deras handledare om genomförda forskningsprojekt. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor för att förstärka lärandet.

Sagt om boken

[...] Författarna presenterar varje forskningsmetod mycket pedagogiskt och lättillgängligt. Nyckelbegrepp definieras och de visar med hjälp av artiklar ur forskningslitteraturen på forskningsmetodernas styrkor och svagheter. [...] Då nytt kunskapsmaterial tillkommit i denna upplaga, bör föregående upplaga bytas ut. Rolf Retoft, lektör, BTJ-häftet nr 18, 2017.

Begagnad bok
499 kr769 krSpara 270 kr (36%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
499 kr769 krSpara 270 kr (36%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar