Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Masterprogram i redovisning och styrning, Civilekonom påbyggnad. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Marknadsföring - Teori, strategi och praktik; Kotler  Philip; 2017
-78%
5+ säljare
av Kotler Philip (2017)
239 kr
Nypris: 1041 kr
Strategic Market Management: Global Perspectives; Damien McLoughlin, David A. Aaker; 2010
-50%
5+ säljare
av Damien McLoughlin, David A. Aaker (2010)
389 kr
Nypris: 766 kr
Organisering och ledning; Magnus Forslund; 2013
5+ säljare
av Magnus Forslund (2013)
109 kr
Redovisning : från bokföring till analys; Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand; 2018
5+ säljare
av Jan Marton, Niklas Sandell, Anna-Karin Stockenstrand (2018)
119 kr
Offentlig rätt; Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind; 2016
5+ säljare
Offentlig rätt Upplaga 2
av Stefan Zetterström, Anna-Sara Lind (2016)
155 kr
Ledarskap; Stefan Sveningsson, Mats Alvesson; 2010
-50%
5+ säljare
Ledarskap Upplaga 1
av Stefan Sveningsson, Mats Alvesson (2010)
139 kr
Nypris: 276 kr
International Economics; Steven Husted, Michael Melvin; 2013
-50%
5+ säljare
av Steven Husted, Michael Melvin (2013)
589 kr
Nypris: 1178 kr
Byråkrati; Alexander Styhre; 2009
-49%
5+ säljare
Byråkrati Upplaga 1
av Alexander Styhre (2009)
169 kr
Nypris: 330 kr
Offentlig rätt; Stefan Zetterström; 2011
5+ säljare
Offentlig rätt Upplaga 1
av Stefan Zetterström (2011)
95 kr
Inkomstskatt Del 1 : en läro- och handbok i skatterätt; Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon Almendal; 2017
5+ säljare
av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz m.fl. (2017)
115 kr