Personal och arbetsliv - kurslitteratur

Spara upp till 80% på att köpa dina kursböcker från andra studenter på Personal och arbetsliv. Lika snabbt, enkelt och riskfritt som att beställa ny studentlitteratur. Dessutom är det bättre för miljön.
Handbok i kvalitativa metoder; Göran Ahrne, Peter Svensson (red.); 2015
-61%
5+ säljare
av Göran Ahrne, Peter Svensson (red.) (2015)
159 kr
Nypris: 407 kr
Den kvalitativa forskningsintervjun; Steinar Kvale, Svend Brinkmann; 2014
-34%
5+ säljare
av Steinar Kvale, Svend Brinkmann (2014)
299 kr
Nypris: 451 kr
Rapporter och uppsatser; Jarl Backman; 2016
-40%
5+ säljare
av Jarl Backman (2016)
225 kr
Nypris: 371 kr
Forskningsmetodikens grunder; Bo Davidson, Runa Patel; 2003
5+ säljare
av Bo Davidson, Runa Patel (2003)
85 kr
Studentens skrivhandbok; Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand; 2015
-36%
5+ säljare
av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg m.fl. (2015)
239 kr
Nypris: 369 kr
Arbetslivet; Mattias Bengtsson, Tomas Berglund; 2017
-61%
5+ säljare
Arbetslivet Upplaga 3
av Mattias Bengtsson, Tomas Berglund (2017)
179 kr
Nypris: 455 kr
Anställningsförhållandet : inledning till den individuella arbetsrätten; Kent Källström, Jonas Malmberg; 2012
5+ säljare
av Kent Källström, Jonas Malmberg (2012)
109 kr
Integrerad organisationslära; Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad; 2011
5+ säljare
av Lars H. Bruzelius, Per-Hugo Skärvad (2011)
89 kr